Udostępnianie informacji przy użyciu blogów lub witryn typu wiki

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Blogi i witryny typu wiki umożliwiają szybkie udostępnianie informacji w witrynie bez konieczności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami czy posiadania specjalistycznej wiedzy. Aktualizowanie ich jest często łatwiejsze dla użytkowników niż w przypadku formalnego dokumentu lub tradycyjnej witryny sieci Web.

W tym artykule przedstawiono krótki opis blogów i witryn typu wiki. Łącza do dodatkowych informacji na temat korzystania z blogów i witryn typu wiki znajdują się w sekcji Zobacz też.

W tym artykule

Różnice między blogi i zawartość typu wiki

Przy użyciu blogów

Przy użyciu witryny typu wiki

Różnice między blogami a witrynami typu wiki

Wprawdzie blogi i witryny typu wiki umożliwiają zespołowi współpracę bez stosowania zaawansowanych narzędzi lub posiadania specjalistycznej wiedzy, jednak różnią się pod względem sposobu, w jaki zespół może z nich korzystać:

Blogów    Blog zwykle ma Autor jednego lub kilku autorów, którzy pisanie wpisów w blogu i odpowiadanie na komentarze z czytników. Autor, nazywane także autor blogu, oferuje unikatowe punktu widzenia i stylu pisania.

W przypadku niektórych blogów rola blogera jest istotna. Na przykład kierownicy mogą zamieszczać w blogu wpisy uzasadniające niektóre zmiany zasad, członkowie zespołu mogą opisywać swoje doświadczenia w pracy nad specjalnym projektem, a technicy mogą przedstawiać najlepsze praktyki lub opisywać działanie pewnych urządzeń.

Wpisy i komentarze w blogu są rejestrowane w odwrotnej kolejności chronologicznej. Użytkownicy mogą przewijać wpisy, podobnie jak przy czytaniu dziennika.

Witryny typu wiki    Członkom zespołu zazwyczaj zapisać witryny typu wiki jako proces ankiety. Po utworzeniu strony innego członka zespołu może Dodawanie zawartości do, edytowania zawartości lub dodać łącza pomocniczą. Społeczność autorów pomaga w celu zapewnienia dokładności i istotności zawartości.

W miarę jak różne osoby dodają i zmieniają zawartość, witryna typu wiki ewoluuje. Mimo że historia wersji jest zbierana i porządkowana chronologicznie, wersje nie są wyświetlane w stylu dziennika w domyślnym widoku witryny typu wiki.

Witryna typu wiki może posłużyć zespołowi do zebrania wspólnej wiedzy lub ułatwić planowanie, na przykład przy przygotowywaniu projektu zespołowego, publikacji lub konferencji.

Początek strony

Korzystanie z blogów

Blogi zawierają wpisy, czasami przypominające pozycje dziennika, zamieszczane przez jedną osobę lub grupę. Wpisy mają daty i są ułożone w odwrotnej kolejności chronologicznej. Użytkownicy mogą zamieszczać swoje komentarze do wpisów oraz podawać łącza do witryn, zdjęć i blogów o pokrewnej tematyce.

Blogi umożliwiają organizacji szybkie udostępnianie informacji pracownikom, partnerom lub klientom. Użytkownicy mogą analizować trudne zagadnienia, przekazywać pomysły i wskazówki albo wyjaśniać nowe zasady lub procedury.

Na przykład członkowie zespołu marketingowego mogą przedstawiać w blogu pomysły strategiczne i zbierać opinie na ich temat. Z kolei dział kadr może używać blogu do wyróżniania osiągnięć pracowników. Zachęcając czytelników do ogłaszania komentarzy, można także poznać ich zdanie na dany temat.

Blogi można tworzyć w witrynie przy użyciu prostych narzędzi formatowania, które są dostępne w przeglądarkach sieci Web obsługujących formanty ActiveX, takich jak przeglądarka Windows Internet Explorer. Można też użyć innych popularnych narzędzi, na przykład programu Microsoft Word. Czytelnicy blogów mogą subskrybować kanały informacyjne RSS, aby na bieżąco otrzymywać informacje o nowych wpisach lub komentarzach.

Początek strony

Korzystanie z witryn typu wiki

Witryna typu wiki jest witryną sieci Web, która umożliwia użytkownikom gromadzenie wiedzy zespołu, planowanie wydarzeń lub wspólną pracę nad projektami. Użytkownicy mogą w prosty sposób dodawać nową lub edytować istniejącą zawartość.

Użytkownicy muszą tylko przeglądarki sieci Web i uprawnienia do witryny typu wiki — nie są potrzebne specjalne narzędzia lub informacji o tworzeniu witryn. Odwiedzający będą mogli szybko dodać do istniejących stron i łatwo tworzyć łącza do nowych stron.

Łącza w witrynach typu wiki można tworzyć nawet przed utworzeniem samych stron, do których te łącza odsyłają. Jeden z członków zespołu może na przykład dojść do wniosku, że dany temat trzeba uzupełnić powiązanymi informacjami, ale może nie mieć czasu, aby od razu utworzyć nową stronę. Ta osoba może utworzyć symbol zastępczy łącza, które będzie można później zmienić w łącze do rzeczywistej strony, klikając je i dodając zawartość w celu utworzenia strony.

Obsługa wersji jest włączona dla stron typu wiki. Oznacza to, że dla każdej strony jest tworzona historia wersji, która zawiera przebieg modyfikacji zawartości. Użytkownik może zobaczyć, kto zmienił zawartość i kiedy wprowadzono zmiany, a nawet przywrócić poprzednią wersję w razie popełnienia błędu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×