Udostępnianie i współtworzenie prezentacji przy użyciu aplikacji PowerPoint dla sieci Web

Udostępnianie i współtworzenie prezentacji przy użyciu aplikacji PowerPoint dla sieci Web

Wszystkie prezentacje przechowywane w OneDrive lub SharePoint Online mogą być opracowywane przez wiele edytorów w PowerPoint dla sieci Web. Możesz dodawać komentarze i edytować je niezależnie lub jednocześnie.

WOneDrive dla Firm lub SharePoint Online pliki można utworzyć łącze do określonego slajdu w prezentacji udostępnionej. 

Udostępnianie, współtworzenie i komentowanie w aplikacji PowerPoint Online

Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, Otwórz listę poniżej i wybierz lokalizację przechowywania pliku prezentacji.

Udostępnianie prezentacji

 1. W PowerPoint dla sieci Web kliknij przycisk Udostępnij .

  Przycisk Udostępnij

 2. W obszarze udostępnianiewybierz jedną z poniższych opcji.

  Zapraszanie osób: Aby wysłać zaproszenie pocztą e-mail zawierające łącze do prezentacji i opcjonalną wiadomość

  Zapraszanie osób do prezentacji

  • Aby udostępnić prezentację innym osobom tylko do odczytu, kliknij pozycję adresaci mogą edytować, a następnie wybierz pozycję adresaci mogą tylko wyświetlać.

  • Aby użytkownicy musieli mieć konto Microsoft do wyświetlania prezentacji, kliknij pozycję adresaci mogą edytować, a następnie wybierz pozycję Adresaci muszą zalogować się za pomocą konta Microsoft.

  • Wprowadź adresy e-mail adresatów w polu do , a następnie kliknij pozycję Udostępnij , aby wysłać zaproszenie pocztą e-mail.

  Uzyskaj link: Aby utworzyć link do prezentacji, którą można kopiować i wklejać

  Uzyskiwanie linku do prezentacji

  • Aby określić w prezentacji dostęp do edycji lub tylko do odczytu, wybierz pozycję Edytuj lub Pokaż tylko z listy.

  • Aby utworzyć i skopiować link, kliknij pozycję Utwórz łącze.

Edytuj razem w PowerPoint dla sieci Web

 1. W OneDrive kliknij pozycję, aby otworzyć plik, nad którym chcesz pracować z innymi osobami.

 2. W obszarze Edytowanie prezentacjikliknij pozycję Edytuj w aplikacji PowerPoint Online.

  Otwieranie w aplikacji PowerPoint Online
 3. Rozpocznij pracę nad prezentacją.

  • Jeśli w tym samym czasie inne osoby pracują nad prezentacją, zostanie wyświetlona ikona współtworzenia Liczba autorów pracujących nad prezentacją oraz liczba na pasku stanu informująca, ile osób pracuje nad prezentacją. Kliknij strzałkę w dół obok ikony współtworzenia, aby wyświetlić informacje o innych osobach pracujących nad prezentacją.

  • Gdy inne osoby edytują prezentację bez logowania się do OneDrive lub SharePoint, są one wyświetlane na liście jako gość.

   Powiadomienie o współtworzeniu

   Jeśli korzystasz z PowerPoint dla sieci Web, możesz nawet sprawdzić, co robią one w czasie rzeczywistym, oraz wskaźnik, w którym są wyświetlane slajdy, nad którymi pracują.

  Możesz współtworzyć osoby korzystające z aplikacji klasycznej PowerPoint. Jednak w celu uzyskania najlepszego rezultatu osoby korzystające z PowerPoint dla sieci Web powinny wykonywać zmiany za pomocą aplikacji dla komputerów stacjonarnych PowerPoint (PowerPoint 2010 lub nowszej albo PowerPoint 2011 dla komputerów Mac lub później).

Dodawanie komentarza

 1. Zaznacz slajd lub element slajdu.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Komentarz. Przycisk Wstaw komentarz w aplikacji PowerPoint Online

 3. Wprowadź komentarze i naciśnij klawisz Enter.

  Konwersacja w okienku komentarzy
  • Aby uzyskać dodatkowe komentarze, w okienku Komentarze kliknij pozycję Nowy Nowy komentarz i wprowadź tekst w polu.

  • Aby odpowiedzieć na komentarz, kliknij w polu Odpowiedz i wprowadź wiadomość.

  • Na slajdzie pojawi się Ktoś dodał komentarz dymek komentarza obok elementu, którego dotyczy komentarz.

Zmienianie nazwy pliku prezentacji

Możesz zmienić nazwę pliku w PowerPoint dla sieci Web, gdy Współtworzenie będzie możliwe z innymi.

 1. Kliknij nazwę pliku na środku paska tytułu PowerPoint dla sieci Web u góry okna przeglądarki.

  Kliknij nazwę pliku na środku paska tytułu u góry okna przeglądarki.

  Wybrana jest cała nazwa.

 2. Wpisz nową nazwę pliku. Możesz też użyć klawiszy strzałek, aby umieścić punkt wstawiania w tytule, a następnie wpisać zmiany w nazwie pliku.

 3. Po zakończeniu naciśnij klawisz Enter.

Na chwilę zmiana nazwy jest synchronizowana z innymi wystąpieniami pliku, które są obecnie otwarte.

Udostępnianie prezentacji

 1. W PowerPoint dla sieci Web kliknij przycisk Udostępnij .

  Przycisk Udostępnij

 2. W wyświetlonym oknie udostępniania wybierz jedną z następujących opcji:

  Zapraszanie osób: Aby wysłać zaproszenie pocztą e-mail zawierające łącze do prezentacji i opcjonalną wiadomość

  Zapraszanie osób do prezentacji

  • Aby udostępnić prezentację innym osobom edytującym lub tylko do odczytu, kliknij strzałkę w dół i wybierz pozycję może edytować lub może wyświetlać.

  • Kliknij pozycję Udostępnij , aby wysłać zaproszenie pocztą e-mail.

  Uzyskaj link: Aby utworzyć link do prezentacji, którą można kopiować i wklejać

  Uzyskiwanie linku do prezentacji

  • Aby określić ograniczenia dostępu, wybierz opcję logowania z listy.

  • Aby skopiować link, kliknij pozycję Kopiuj.

  • Aby zmienić datę wygaśnięcia linku, kliknij przycisk Zmieńi wprowadź nową liczbę dni.

Udostępnianie prezentacji i tworzenie linku do określonego slajdu

Wyłącznie w PowerPoint dla sieci Web możesz pokazać komuś konkretny slajd, wysyłając łącze, które przeskakuje bezpośrednio do tego slajdu w pliku prezentacji. Wysłanie linku do kogoś powoduje udostępnienie całej prezentacji tej osobiewraz z dodatkową korzyścią kierowania adresata do określonego slajdu.

 1. Otwórz prezentację w programie PowerPoint dla sieci Web.

 2. W okienku miniatur po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, do którego chcesz utworzyć link, a następnie wybierz pozycję link do tego slajdu.

  Zostanie otwarte okno dialogowe udostępnianie , a adres slajdu zostanie skopiowany do schowka komputera.

 3. Opcjonalnie kliknij przycisk u dołu, aby edytować ustawienia linku w oknie dialogowym udostępnianie .

  Okno dialogowe udostępnianie umożliwiające utworzenie linku do slajdu.

  Możesz określić, kto może wyświetlać slajd i czy adresaci linku mogą edytować plik zawierający slajd.

 4. Wklej skopiowany link gdziekolwiek chcesz (na przykład wiadomość e-mail), aby udostępnić go innym osobom.

Powiadomienia po otwarciu zmodyfikowanego pliku

Gdy inne osoby wprowadzają zmiany w udostępnionym pliku prezentacji, PowerPoint dla sieci Web powiadomienia o ponownym otwarciu pliku. Mały transparent w pobliżu prawego górnego rogu okna informuje, kto wprowadził zmiany w prezentacji podczas Twojej nieobecności.

W aplikacji PowerPoint Online jest wyświetlana informacja, kto wprowadził zmiany w pliku udostępnionym podczas Twojej nieobecności.

Wyświetlanie zmian w prezentacji udostępnionej

W przypadku Office 365 abonentów biznesowych korzystających z SharePoint OnlinePowerPoint dla sieci Web automatycznie śledzi zmiany wprowadzone w dokumentach online.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.
 1. Po ponownym otwarciu zmodyfikowanej prezentacji (lub po otwarciu pliku aktywnie edytowanego przez inną osobę) zmienione slajdy są wyróżniane w kolorze turkusowym w okienku miniatur.

  Wyróżnianie poprawek w okienku miniatur programu PowerPoint
 2. Wybierz miniaturę, aby wyświetlić pełnowymiarowy slajd. Zmienione elementy slajdu zostaną oznaczone obramowaniem w kolorze turkusowym. Towarzysząca notacja zawiera informacje o osobie, która dokonała zmiany, i czasie wprowadzenia zmiany.

  Patrząc na slajd, który został zmieniony przez inną osobę, odrzucasz na slajdzie adnotację "slajd zawiera nieprzeczytane zmiany".

  W niektórych przypadkach zmieniony slajd jest wyróżniany, ale rodzaj wprowadzonej zmiany nie jest wskazywany na poszczególnych slajdach. Sytuacje takie mogą obejmować: zmiany w okienku notatek, usunięcie kształtu, dodanie komentarza i zmiany animacji.

  Notacja o wyróżnianiu poprawek z informacjami o osobie dokonującej zmiany i czasie jej wprowadzenia

Co decyduje, czy zmiany są wyróżniane:

 • Ta funkcja działa w dokumentach udostępnionych przechowywanych w OneDrive dla Firm i SharePoint Online.

 • Zmiany są wyróżniane tylko wtedy, gdy osoba, która wprowadza zmianę, używa PowerPoint dla sieci Web lub jest subskrybentem Office 365 przy użyciu PowerPoint na komputerze PC — co najmniej w wersji 1708 miesięcznego kanału lub wersji 1803 w półrocznym kanale (kierowanym). Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office

 • Dane o stanie odczyt/odczyt poszczególnych slajdów są przechowywane w usłudze firmy Microsoft w trybie online, która jest przeznaczona do zapisywania ustawień użytkownika. Dane są aktualizowane za każdym razem, gdy ktoś otworzy PowerPoint slajdy, a istnieje ograniczenie dotyczące liczby plików przechowywanych w usłudze online.

  Jeśli dana osoba włączyła opcje prywatności dla dokumentu w centrum zaufania, nie wszystkie zmiany w tym dokumencie zostaną zapisane przez żadną osobę. Oznacza to, że w pliku nie ma żadnego turkusowego wyróżnienia. Centrum zaufania nie jest dostępne w PowerPoint dla sieci Web, ale PowerPoint dla sieci Web jest zgodne z ustawieniami Centrum zaufania wprowadzonymi w wersji klasycznej programu PowerPoint.

Edytuj razem w PowerPoint dla sieci Web

 1. W OneDrive kliknij pozycję, aby otworzyć plik, nad którym chcesz pracować z innymi osobami.

 2. W obszarze Edytowanie prezentacjikliknij pozycję Edytuj w aplikacji PowerPoint Online.

  Otwieranie w aplikacji PowerPoint Online
 3. Rozpocznij pracę nad prezentacją.

  • Jeśli w tym samym czasie inne osoby pracują nad prezentacją, zostanie wyświetlona ikona współtworzenia Liczba autorów pracujących nad prezentacją oraz liczba na pasku stanu informująca, ile osób pracuje nad prezentacją. Kliknij strzałkę w dół obok ikony współtworzenia, aby wyświetlić informacje o innych osobach pracujących nad prezentacją.

  • Gdy inne osoby edytują prezentację bez logowania się do OneDrive lub SharePoint, są one wyświetlane na liście jako gość.

   Powiadomienie o współtworzeniu

   Jeśli korzystasz z PowerPoint dla sieci Web, możesz nawet sprawdzić, co robią one w czasie rzeczywistym, oraz wskaźnik, w którym są wyświetlane slajdy, nad którymi pracują.

  Możesz współtworzyć osoby korzystające z aplikacji klasycznej PowerPoint. Jednak w celu uzyskania najlepszego rezultatu osoby korzystające z PowerPoint dla sieci Web powinny wykonywać zmiany za pomocą aplikacji dla komputerów stacjonarnych PowerPoint (PowerPoint 2010 lub nowszej albo PowerPoint 2011 dla komputerów Mac lub później).

Dodawanie komentarza

 1. Zaznacz slajd lub element slajdu.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Komentarz. Przycisk Wstaw komentarz w aplikacji PowerPoint Online

 3. Wprowadź komentarze i naciśnij klawisz Enter.

  Konwersacja w okienku komentarzy
  • Aby uzyskać dodatkowe komentarze, w okienku Komentarze kliknij pozycję Nowy Nowy komentarz i wprowadź tekst w polu.

  • Aby odpowiedzieć na komentarz, kliknij w polu Odpowiedz i wprowadź wiadomość.

  • Na slajdzie pojawi się Ktoś dodał komentarz dymek komentarza obok elementu, którego dotyczy komentarz.

Zmienianie nazwy pliku prezentacji

Możesz zmienić nazwę pliku w PowerPoint dla sieci Web, gdy Współtworzenie będzie możliwe z innymi.

 1. Kliknij nazwę pliku na środku paska tytułu PowerPoint dla sieci Web u góry okna przeglądarki.

  Kliknij nazwę pliku na środku paska tytułu u góry okna przeglądarki.

  Wybrana jest cała nazwa.

 2. Wpisz nową nazwę pliku. Możesz też użyć klawiszy strzałek, aby umieścić punkt wstawiania w tytule, a następnie wpisać zmiany w nazwie pliku.

 3. Po zakończeniu naciśnij klawisz Enter.

Na chwilę zmiana nazwy jest synchronizowana z innymi wystąpieniami pliku, które są obecnie otwarte.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×