Udostępnianie folderów zadań innym osobom

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ta funkcja wymaga konta programu Microsoft Exchange Server lub Microsoft Office 365. Większość osobistych kont nie należy używać programu Microsoft Exchange lub Microsoft Office 365.

Gdy używana z konta programu Microsoft Exchange, zadania mogą być udostępniane między osobami. Udostępnianie zadań nie jest ograniczone do tylko domyślne folderze zadania utworzone w wszystkich profilów programu Outlook. Można utworzyć zadanie dodatkowe foldery i wybrać z tych folderów, aby udostępnić. Na przykład można utworzyć folder zadań dla określonego projektu. Dostęp do tego folderu zadania możesz udostępnić współpracownikom następnie, dzięki czemu ich przeglądać listę zadań.

Udostępnianie określonym osobom domyślnego folderu zadania

Domyślny folder zadań w programie Outlook zostanie utworzona w każdym profilu programu Outlook. Nie można zmienić nazwy ani usuwać ten folder.

 1. Kliknij pozycję zadania w okienku nawigacji.

  Domyślny folder jest zazwyczaj w obszarze Moje zadania wyświetlane jako zadania. Jeśli masz wiele folderów, upewnij się, że zaznaczasz domyślnego folderu zadania.

 2. Kliknij pozycję Folder >Udostępnij zadania

 3. W polu Do wprowadź nazwę adresata, do którego chcesz wysłać zaproszenie do udostępniania.

  Upewnij się, pole wyboru Zezwalaj adresata, aby wyświetlić folderu zadania jest zaznaczone.

 4. Opcjonalnie można zmienić tematu.

 5. Opcjonalnie możesz poprosić o uprawnienia do wyświetlania folderu zadania domyślne adresata. Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru Zażądaj uprawnień do wyświetlania folderu zadania adresata.

  Uwaga: Jeśli chcesz zażądać dostępu do folderu zadania innego niż domyślny folder zadań, musisz wysłać wiadomość e-mail z prośbą o uprawnień dostępu do tego folderu.

 6. W treści wiadomości wpisz dowolne informacje, które chcesz dołączyć.

 7. Kliknij przycisk Wyślij.

 8. Przejrzyj zawartość okna dialogowego potwierdzenia, a następnie, jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk OK.

Domyślny folder zadań w programie Outlook zostanie utworzona w każdym profilu programu Outlook. Nie można zmienić nazwy ani usuwać ten folder.

 1. Kliknij pozycję zadania w okienku nawigacji.

  Domyślny folder jest zazwyczaj w obszarze Moje zadania wyświetlane jako zadania. Jeśli masz wiele folderów, upewnij się, że zaznaczasz domyślnego folderu zadania.

 2. Kliknij pozycję Folder >uprawnienia folderu.

 3. Na karcie Uprawnienia w polu Nazwa kliknij pozycję Domyślny.

 4. W obszarze uprawnienia na liście Poziom uprawnień wybierz poziom uprawnień.

  Opis poziomów uprawnień

  Uprawnienie lub rola

  Pozwala na

  Właściciel

  Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików oraz tworzenie podfolderów. Właściciel folderu może zmieniać poziomy uprawnień innych użytkowników tego folderu. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Publikujący redaktor

  Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików oraz tworzenie podfolderów. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Redaktor

  Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików.

  Publikujący autor

  Tworzenie i odczytywanie elementów i plików, tworzenie podfolderów oraz modyfikowanie i usuwanie tworzonych przez siebie elementów i plików. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Autor

  Tworzenie i odczytywanie elementów i plików oraz modyfikowanie i usuwanie tworzonych przez siebie elementów i plików.

  Współautor

  Tylko tworzenie elementów i plików. Zawartość folderu nie jest wyświetlana. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Recenzent

  Tylko odczytywanie elementów i plików.

  Niestandardowe

  Wykonywanie czynności określonych przez właściciela folderu. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Brak

  Brak uprawnień. Nie można otwierać folderu.

  Aby utworzyć niestandardowe uprawnienia, zaznacz pola wyboru i opcje w obszarze uprawnienia.

Domyślny folder zadań w programie Outlook zostanie utworzona w każdym profilu programu Outlook. Nie można zmienić nazwy ani usuwać ten folder. Możesz utworzyć zadanie dodatkowe foldery, które zmiany nazwy lub usunięcia. Ta sekcja zawiera instrukcje dotyczące foldery zadania niestandardowego.

 1. Kliknij pozycję zadania w okienku nawigacji, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz udostępnić.

 2. Wskaż polecenie Udostępnij > Udostępnij zadania.

 3. W polu do wprowadź nazwę adresata komunikat zaproszenie do udostępnienia.

 4. Opcjonalnie można zmienić tematu.

 5. Opcjonalnie można udzielić uprawnień do adresata, aby zmienić elementy do zadania, zaznaczając pole wyboru adresata można dodawać, edytować i usuwać elementy w tym folderze zadania.

 6. W treści wiadomości wpisz dowolne informacje, które chcesz dołączyć.

 7. Kliknij przycisk Wyślij.

 8. Przejrzyj zawartość okna dialogowego potwierdzenia, a następnie, jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk OK.

Domyślny folder zadań w programie Outlook zostanie utworzona w każdym profilu programu Outlook. Nie można zmienić nazwy ani usuwać ten folder. Możesz utworzyć zadanie dodatkowe foldery, które zmiany nazwy lub usunięcia. Ta sekcja zawiera instrukcje dotyczące foldery zadania niestandardowego.

 1. Kliknij pozycję zadania w okienku nawigacji, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy folder zadania, w którym chcesz udostępnić.

 2. Wskaż polecenie Udostępnij > uprawnienia folderu.

 3. Na karcie uprawnienia w polu Nazwa kliknij przycisk domyślne.

 4. W obszarze uprawnienia na liście Poziom uprawnień wybierz poziom uprawnień.

  Opis poziomów uprawnień

  Uprawnienie lub rola

  Pozwala na

  Właściciel

  Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików oraz tworzenie podfolderów. Właściciel folderu może zmieniać poziomy uprawnień innych użytkowników tego folderu. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Publikujący redaktor

  Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików oraz tworzenie podfolderów. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Redaktor

  Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików.

  Publikujący autor

  Tworzenie i odczytywanie elementów i plików, tworzenie podfolderów oraz modyfikowanie i usuwanie tworzonych przez siebie elementów i plików. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Autor

  Tworzenie i odczytywanie elementów i plików oraz modyfikowanie i usuwanie tworzonych przez siebie elementów i plików.

  Współautor

  Tylko tworzenie elementów i plików. Zawartość folderu nie jest wyświetlana. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Recenzent

  Tylko odczytywanie elementów i plików.

  Niestandardowe

  Wykonywanie czynności określonych przez właściciela folderu. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Brak

  Brak uprawnień. Nie można otwierać folderu.

  Aby utworzyć niestandardowe uprawnienia, zaznacz pola wyboru i opcje w obszarze uprawnienia.

Gdy używana z konta programu Microsoft Exchange, zadania mogą być udostępniane między osobami. Udostępnianie zadań nie jest ograniczone do tylko domyślne folderze zadania utworzone w wszystkich profilów programu Outlook. Można utworzyć zadanie dodatkowe foldery i wybrać z tych folderów, aby udostępnić. Na przykład można utworzyć folder zadań dla określonego projektu. Dostęp do tego folderu zadania możesz udostępnić współpracownikom następnie, dzięki czemu ich przeglądać listę zadań.

Lepsze możliwości z zadaniem udostępniania, włączając własność delegujące zadań, zaleca się używanie funkcji zadań Windows SharePoint Services 3.0. Zadań programu SharePoint mogą być wyświetlane z poziomu Microsoft Office Outlook 2007.

Porada: Każdej wiadomości, kontaktu lub zadania w programie Outlook można przez prywatne oznaczone, tak aby inne osoby nie zobaczą elementu udostępniania folderów.

Udostępnianie zadań działa za pośrednictwem zaproszenie do udostępniania i udostępniania wiadomości e-mail wezwanie. Zaproszenia do udostępniania oferują adresatów dostęp do folderu zadania. Wysyłając zaproszenia do udostępniania do domyślnego folderu zadania, możesz również poprosić, że adresat udostępnianie ich domyślnego folderu zadania.

Uwaga: Jeśli chcesz zażądać dostępu do folderu zadania utworzony przez adresata — nie swój folder zadania domyślne — trzeba wysłać wiadomość e-mail z prośbą o uprawnienia do korzystania z tego folderu. Adresat mogą następnie wysyłać zaproszenia do udostępniania dla folderu zadań inne niż domyślne.

Udostępnianie określonym osobom domyślnego folderu zadania

Domyślny folder zadań w programie Outlook zostanie utworzona w każdym profilu programu Outlook. Nie można zmienić nazwy ani usuwać ten folder.

 1. W obszarze zadania, w okienku nawigacji kliknij folder Udostępnij Moje zadania.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z okienka nawigacji w widoku zminimalizowane, w okienku nawigacji kliknij polecenie Okienko nawigacji, a następnie kliknij folder Udostępnij Moje zadania.

 2. W polu Do wprowadź nazwę adresata, do którego chcesz wysłać zaproszenie do udostępniania.

 3. Opcjonalnie można zmienić tematu.

 4. Opcjonalnie możesz poprosić o uprawnienia do wyświetlania folderu zadania domyślne adresata. Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru Zażądaj uprawnień do wyświetlania folderu zadania adresata.

  Uwaga: Jeśli chcesz zażądać dostępu do folderu zadania innego niż domyślny folder zadań, musisz wysłać wiadomość e-mail z prośbą o uprawnień dostępu do tego folderu.

 5. W treści wiadomości wpisz dowolne informacje, które chcesz dołączyć.

 6. Kliknij przycisk Wyślij.

 7. Przejrzyj zawartość okna dialogowego potwierdzenia, a następnie, jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk OK.

Domyślny folder zadań w programie Outlook zostanie utworzona w każdym profilu programu Outlook. Nie można zmienić nazwy ani usuwać ten folder.

 1. W obszarze zadania, w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy domyślnego folderu zadania.

  Jest to zazwyczaj w obszarze Moje zadania wyświetlane jako zadania.

 2. Jeśli korzystasz z okienka nawigacji w widoku zminimalizowane, w okienku nawigacji kliknij polecenie Okienko nawigacji, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy domyślnego folderu zadania.

  Jest to zazwyczaj w obszarze Moje zadania wyświetlane jako zadania.

 3. Kliknij pozycję Zmień uprawnienia udostępniania.

 4. Na karcie Uprawnienia w polu Nazwa kliknij pozycję Domyślny.

 5. W obszarze uprawnienia na liście Poziom uprawnień wybierz poziom uprawnień.

  Opis poziomów uprawnień

  Uprawnienie lub rola

  Pozwala na

  Właściciel

  Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików oraz tworzenie podfolderów. Właściciel folderu może zmieniać poziomy uprawnień innych użytkowników tego folderu. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Publikujący redaktor

  Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików oraz tworzenie podfolderów. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Redaktor

  Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików.

  Publikujący autor

  Tworzenie i odczytywanie elementów i plików, tworzenie podfolderów oraz modyfikowanie i usuwanie tworzonych przez siebie elementów i plików. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Autor

  Tworzenie i odczytywanie elementów i plików oraz modyfikowanie i usuwanie tworzonych przez siebie elementów i plików.

  Współautor

  Tylko tworzenie elementów i plików. Zawartość folderu nie jest wyświetlana. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Recenzent

  Tylko odczytywanie elementów i plików.

  Niestandardowe

  Wykonywanie czynności określonych przez właściciela folderu. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Brak

  Brak uprawnień. Nie można otwierać folderu.

  Aby utworzyć niestandardowe uprawnienia, zaznacz pola wyboru i opcje w obszarze uprawnienia.

Domyślny folder zadań w programie Outlook zostanie utworzona w każdym profilu programu Outlook. Nie można zmienić nazwy ani usuwać ten folder. Możesz utworzyć zadanie dodatkowe foldery, które zmiany nazwy lub usunięcia. Ta sekcja zawiera instrukcje dotyczące foldery zadania niestandardowego.

 1. W obszarze zadania, w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy folder zadania, w którym chcesz udostępnić.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z okienka nawigacji w widoku zminimalizowane, w okienku nawigacji kliknij pozycję Okienko nawigacji, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy folder zadania, w którym chcesz udostępnić.

 2. Kliknij pozycję Udostępnij „nazwa folderu”.

 3. W polu do wprowadź nazwę adresata komunikat zaproszenie do udostępnienia.

 4. Opcjonalnie można zmienić tematu.

 5. Opcjonalnie można udzielić uprawnień do adresata, aby zmienić elementy do zadania, zaznaczając pole wyboru adresata można dodawać, edytować i usuwać elementy w tym folderze zadania.

 6. W treści wiadomości wpisz dowolne informacje, które chcesz dołączyć.

 7. Kliknij przycisk Wyślij.

 8. Przejrzyj zawartość okna dialogowego potwierdzenia, a następnie, jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk OK.

Domyślny folder zadań w programie Outlook zostanie utworzona w każdym profilu programu Outlook. Nie można zmienić nazwy ani usuwać ten folder. Możesz utworzyć zadanie dodatkowe foldery, które zmiany nazwy lub usunięcia. Ta sekcja zawiera instrukcje dotyczące foldery zadania niestandardowego.

 1. W obszarze zadania, w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy folder zadania, w którym chcesz udostępnić.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z okienka nawigacji w widoku zminimalizowane, w okienku nawigacji kliknij pozycję Okienko nawigacji, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy folder zadania, w którym chcesz udostępnić.

 2. Kliknij pozycję Zmień uprawnienia udostępniania.

 3. Na karcie Uprawnienia w polu Nazwa kliknij pozycję Domyślny.

 4. W obszarze uprawnienia na liście Poziom uprawnień wybierz poziom uprawnień.

  Opis poziomów uprawnień

  Uprawnienie lub rola

  Pozwala na

  Właściciel

  Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików oraz tworzenie podfolderów. Właściciel folderu może zmieniać poziomy uprawnień innych użytkowników tego folderu. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Publikujący redaktor

  Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików oraz tworzenie podfolderów. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Redaktor

  Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików.

  Publikujący autor

  Tworzenie i odczytywanie elementów i plików, tworzenie podfolderów oraz modyfikowanie i usuwanie tworzonych przez siebie elementów i plików. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Autor

  Tworzenie i odczytywanie elementów i plików oraz modyfikowanie i usuwanie tworzonych przez siebie elementów i plików.

  Współautor

  Tylko tworzenie elementów i plików. Zawartość folderu nie jest wyświetlana. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Recenzent

  Tylko odczytywanie elementów i plików.

  Niestandardowe

  Wykonywanie czynności określonych przez właściciela folderu. (Nie dotyczy pełnomocników).

  Brak

  Brak uprawnień. Nie można otwierać folderu.

  Aby utworzyć niestandardowe uprawnienia, zaznacz pola wyboru i opcje w obszarze uprawnienia.

Można zmienić lub cofnąć uprawnienia dostępu innej osoby do swoich folderów zadań w dowolnym momencie.

 1. W obszarze zadania, w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy folderu zadania, dla którego chcesz zmienić uprawnienia.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z okienka nawigacji w widoku zminimalizowane, w okienku nawigacji kliknij pozycję Okienko nawigacji, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy folder zadania, dla którego chcesz zmienić uprawnienia.

 2. Kliknij pozycję Zmień uprawnienia udostępniania.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zmienianie uprawnień dla wszystkich użytkowników   

   1. Na karcie Uprawnienia w polu Nazwa kliknij pozycję Domyślny.

   2. W obszarze uprawnienia na liście Poziom uprawnień wybierz poziom uprawnień.

    Opis poziomów uprawnień

    Z tego permissi na poziomie (lub rolą)

    Pozwala na

    Właściciel

    Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików oraz tworzenie podfolderów. Właściciel folderu może zmieniać poziomy uprawnień innych użytkowników tego folderu. (Nie dotyczy pełnomocników).

    Publikujący redaktor

    Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików oraz tworzenie podfolderów. (Nie dotyczy pełnomocników).

    Redaktor

    Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików.

    Publikujący autor

    Tworzenie i odczytywanie elementów i plików, tworzenie podfolderów oraz modyfikowanie i usuwanie tworzonych przez siebie elementów i plików. (Nie dotyczy pełnomocników).

    Autor

    Tworzenie i odczytywanie elementów i plików oraz modyfikowanie i usuwanie tworzonych przez siebie elementów i plików.

    Współautor

    Tylko tworzenie elementów i plików. Zawartość folderu nie jest wyświetlana. (Nie dotyczy pełnomocników).

    Recenzent

    Tylko odczytywanie elementów i plików.

    Niestandardowe

    Wykonywanie czynności określonych przez właściciela folderu. (Nie dotyczy pełnomocników).

    Brak

    Brak uprawnień. Nie można otwierać folderu.

    Aby utworzyć niestandardowe uprawnienia, zaznacz pola wyboru i opcje w obszarze uprawnienia.

  • Zmienianie uprawnień dla jednej osoby   

   1. Na karcie uprawnienia w polu Nazwa kliknij nazwę osoby, do której dostęp chcesz zmienić.

   2. W obszarze uprawnienia na liście Poziom uprawnień wybierz poziom uprawnień.

    Opis poziomów uprawnień

    Uprawnienie lub rola

    Pozwala na

    Właściciel

    Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików oraz tworzenie podfolderów. Właściciel folderu może zmieniać poziomy uprawnień innych użytkowników tego folderu. (Nie dotyczy pełnomocników).

    Publikujący redaktor

    Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików oraz tworzenie podfolderów. (Nie dotyczy pełnomocników).

    Redaktor

    Tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich elementów i plików.

    Publikujący autor

    Tworzenie i odczytywanie elementów i plików, tworzenie podfolderów oraz modyfikowanie i usuwanie tworzonych przez siebie elementów i plików. (Nie dotyczy pełnomocników).

    Autor

    Tworzenie i odczytywanie elementów i plików oraz modyfikowanie i usuwanie tworzonych przez siebie elementów i plików.

    Współautor

    Tylko tworzenie elementów i plików. Zawartość folderu nie jest wyświetlana. (Nie dotyczy pełnomocników).

    Recenzent

    Tylko odczytywanie elementów i plików.

    Niestandardowe

    Wykonywanie czynności określonych przez właściciela folderu. (Nie dotyczy pełnomocników).

    Brak

    Brak uprawnień. Nie można otwierać folderu.

    Aby utworzyć niestandardowe uprawnienia, zaznacz pola wyboru i opcje wyboru w obszarze uprawnienia.

   3. Powtórz krok 2 dla każdej osoby na liście dostępu, których chcesz zmodyfikować.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×