Udostępnianie ekranu w programie Skype dla firm

Udostępnianie ekranu w programie Skype dla firm

Podczas rozmowy, konwersacji na czacie albo spotkania w programie Skype dla firm możesz pokazać wszystkim cały swój pulpit lub tylko wybrany program.

Ta przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Uwaga : W trakcie rozmowy wideo w przypadku używania kilku monitorów podgląd funkcji Prezentuj pulpit pokazuje zawartość, która byłaby widoczna przy prezentowaniu każdego z monitorów. Jeśli używasz jednego monitora, podgląd będzie niedostępny.

Pamiętaj, że aby móc udostępniać ekran na spotkaniu programu Skype dla firm, musisz być osobą prowadzącą. Jeśli ta opcja jest wyszarzona, poproś jedną z osób prowadzących o nadanie ci dostępu na poziomie osoby prowadzącej.

 • Prezentuj pulpit, jeśli chcesz przełączać się między wieloma programami lub pracować z plikami z różnych programów.

 • Prezentuj programy, jeśli chcesz zaprezentować konkretne programy lub pliki albo gdy nie chcesz, aby inne osoby widziały cokolwiek innego na Twoim komputerze.

Udostępnianie ekranu lub programu

 1. U dołu okna konwersacji kliknij przycisk Prezentuj (monitor).

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  Aby udostępnić zawartość na pulpicie, kliknij pozycję Prezentuj pulpit.

  Ważne : Gdy udostępniasz pulpit, wszyscy uczestnicy spotkania widzą Twoje programy, pliki i powiadomienia. Jeśli masz poufne informacje lub pliki, których nie chcesz pokazywać innym, zamknij je lub użyj opcji Prezentuj programy.

  Aby udostępnić jeden lub więcej programów albo plików, kliknij pozycję Prezentuj programy i wybierz konkretny program lub plik.

 3. Na pasku narzędzi udostępniania w górnej części ekranu użyj jednej z tych opcji:

  Kliknij pozycję Zatrzymaj prezentację, jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie ekranu.

  Kliknij pozycję Przekaż kontrolę, aby udostępnić innym uczestnikom kontrolę nad twoim pulpitem lub programem.

  Kliknij pinezkę, aby ukryć pasek narzędzi i uzyskać więcej miejsca. Aby ponownie pokazać pasek narzędzi, przesuń kursor myszy na górę ekranu. Gdy pasek narzędzi udostępniania zostanie wyświetlony, użyj dowolnych potrzebnych kontrolek lub ponownie kliknij pinezkę, aby pasek narzędzi był cały czas widoczny.

Uwaga :  Podczas prezentowania twój status w programie Skype dla firm zmieni się na Prowadzi prezentację ( Wskaźnik stanu prezentacji ) i nie będziesz odbierać wiadomości na czacie ani rozmów. To ustawienie możesz zmienić w oknie Opcje statusu.

Jeśli chcesz, aby uczestnik spotkania udostępnił swój ekran, nadaj mu dostęp osoby prowadzącej, aby mógł używać odpowiednich kontrolek. Jeśli ta osoba nie używa programu Skype dla firm, może korzystać z programu Skype dla firm Web App do prezentowania.

Udostępnianie monitora głównego, monitora pomocniczego lub wszystkich monitorów

W przypadku używania kilku monitorów są one wszystkie wyświetlane na karcie Prezentuj pulpit i możesz wybrać monitor, który ma być udostępniany. Gdy udostępniasz Wszystkie monitory, pasek narzędzi udostępniania jest otwierany na monitorze głównym. Jeśli używasz tylko jednego monitora, karta Prezentuj pulpit nie będzie widoczna.

Prezentowanie pokazu slajdów programu PowerPoint — scenariusz z wieloma monitorami

Wykorzystując możliwości, jakie daje wiele monitorów, możesz profesjonalnie zaprezentować pokaz slajdów programu PowerPoint.

Jeśli znajdujesz się w sali konferencyjnej i chcesz wyświetlić pokaz slajdów przy użyciu projektora lub urządzenia o dużym ekranie, prezentuj na monitorze pomocniczym. Pokaz slajdów programu PowerPoint zostanie wyświetlony na dużym ekranie dla osób znajdujących się w sali oraz na scenie prezentacji dla osób korzystających z programu Skype dla firm. Natomiast na swoim komputerze przenośnym zobaczysz widok prezentera zawierający bieżący slajd, notatki prezentera oraz podgląd następnego slajdu — widoczne tylko dla Ciebie.

Jeśli prezentujesz pokaz slajdów programu PowerPoint ze swojego biura i masz wiele monitorów, możesz prezentować obraz na monitorze pomocniczym, a wyświetlać notatki dla osoby prowadzącej na monitorze głównym.

Prezentowanie pokazu slajdów programu PowerPoint za pomocą projektora lub na dużym ekranie w sali konferencyjnej przez prezentowanie na monitorze pomocniczym. Na komputerze przenośnym pojawi się widok prezentera, ale uczestnicy w tym samym pomieszczeniu lub na spotkaniu programu Lync będą widzieć jedynie pokaz slajdów.

Prezentowanie pokazu slajdów programu PowerPoint z biura przy użyciu programu Lync

W każdym z tych przypadków instrukcje są takie same:

 1. Poza programem Skype dla firm otwórz slajdy programu PowerPoint na monitorze podstawowym (lub na komputerze przenośnym, jeśli znajdujesz się w sali konferencyjnej).

 2. Wybierz kartę Pokaz slajdów, a następnie kliknij pozycję Od początku. Widok uczestnika pojawi się na monitorze pomocniczym (lub na obrazie z projektora w sali konferencyjnej). Widok prezentera pojawi się na monitorze podstawowym.

 3. W programie Skype dla firm, kliknij ikonę Prezentuj, a następnie wybierz pozycję Prezentuj pulpit.

 4. W oknie dialogowym Prezentowanie pulpitu kliknij monitor pomocniczy lub monitor, na którym jest wyświetlany widok uczestnika prezentacji programu PowerPoint.

Przekazywanie i odbieranie kontroli nad sesją udostępniania

Jeśli chcesz, aby inny uczestnik spotkania wprowadził zmiany w pliku, pomógł Ci w prezentacji lub coś pokazał, możesz udzielić tej osobie kontroli. Będziecie wspólnie sterować udostępnianiem, a w dowolnym momencie możesz ponownie przejąć kontrolę.

 1. Na pasku narzędzi udostępniania kliknij pozycję Przekaż kontrolę.

 2. Wybierz osobę, której chcesz przekazać kontrolę.

  Program Skype dla firm powiadomi tę osobę, że udostępniasz kontrolę.

 3. Aby ponownie przejąć kontrolę, ponownie kliknij pozycję Przekaż kontrolę, a następnie kliknij pozycję Cofnij udostępnienie kontroli.

  Porada : Możesz zezwolić innym osobom na automatyczne przejmowanie kontroli nad sesją udostępniania w dowolnym momencie, klikając pozycję Automatycznie przekazuj kontrolę na pasku narzędzi udostępniania. Zalecamy, aby z tej opcji korzystać wyłącznie podczas małych, nieformalnych spotkań. Aby wycofać automatyczne zezwolenie, kliknij pozycję Przekaż kontrolę i wyczyść pole wyboru Automatycznie przekazuj kontrolę.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×