Udostępnianie ekranu przy użyciu programu Skype dla firm i czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie ekranu przy użyciu programu Skype dla firm i czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Korzystanie z programu Skype dla firm razem z klawiaturą, Narratorem i wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows umożliwia udostępnienie ekranu uczestnikom spotkania. Możesz udostępnić cały ekran (Udostępnij pulpit), jeśli chcesz wyświetlić działania w wielu programach, lub udostępnić jeden program (Udostępnij okno), jeśli chcesz wyświetlić tylko jeden program lub grupę plików, a pozostałe obszary komputera mają pozostać ukryte.

Aby udostępniać zawartość na spotkaniu programu Skype dla firm, musisz być osobą prowadzącą. Jeśli opcja ta jest niedostępna, poproś jedną z osób prowadzących o przyznanie ci uprawnień osoby prowadzącej.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Używanie paska narzędzi udostępniania

Gdy udostępniasz ekran lub program, u góry ekranu programu Skype dla firm jest wyświetlany pasek narzędzi z przyciskami umożliwiającymi sterowanie udostępnianiem. Pasek narzędzi udostępniania pozwala wykonywać następujące czynności:

 • Przekazywanie kontroli nad pulpitem pozostałym uczestnikom spotkania lub ponowne przejmowanie kontroli od innych osób.

 • Zatrzymywanie prezentowania ekranu lub programu.

 • Przypinanie paska narzędzi, aby był stale widoczny.

 1. Aby przenieść fokus klawiatury na pasek narzędzi, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Spacja.

 2. Aby poruszać się po elementach paska narzędzi, naciśnij klawisz Tab. Czytnik zawartości ekranu będzie odczytywać informacje dotyczące poszczególnych elementów.

 3. Aby wybrać opcję na pasku narzędzi, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przenieść fokus z powrotem do okna połączenia lub spotkania, naciśnij klawisz Esc.

Udostępnianie ekranu lub programu

Uwaga : Aby udostępniać zawartość na spotkaniu programu Skype dla firm, musisz być osobą prowadzącą. Jeśli opcja ta jest niedostępna, poproś jedną z osób prowadzących o przyznanie ci uprawnień osoby prowadzącej.

Porada : Gdy zaczniesz udostępniać pulpit, wszyscy uczestnicy spotkania będą mogli widzieć wszystkie twoje programy, pliki i powiadomienia. Przed rozpoczęciem prezentowania pulpitu zamknij lub zminimalizuj okienka programów, których nie chcesz pokazywać.

Porada : Gdy zaczniesz udostępniać jeden program, twój status w programie Skype dla firm zmieni się na W trakcie rozmowy konferencyjnej. Gdy zaczniesz udostępniać cały pulpit, status zmieni się na Prezentuje i nie będziesz odbierać wiadomości błyskawicznych ani połączeń.

 1. Aby poruszać się po elementach sterujących okna rozmowy lub spotkania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Udostępnij, udostępnianie zawartości”.

 2. Aby otworzyć menu Udostępnij zawartość, naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz „Udostępnij pulpit”.

 3. Aby rozpocząć prezentowanie całego pulpitu wszystkim uczestnikom spotkania, naciśnij klawisz Enter.

  Uwagi : 

  • Jeśli usłyszysz „Okno programu Skype dla firm, przycisk Anuluj”, zostanie wyświetlone następujące powiadomienie: „Cała zawartość wybranego monitora będzie widoczna dla innych osób”.

  • Jeśli nie chcesz, aby to powiadomienie pojawiało się za każdym razem, gdy udostępniasz pulpit, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Niezaznaczone, Nie pokazuj tego ponownie, pole wyboru”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby rozpocząć udostępnianie pulpitu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „OK, przycisk”.

  Wszyscy uczestnicy spotkania będą mogli widzieć cały twój pulpit. Fokus wróci do okna spotkania w programie Skype dla firm.

 4. Aby prezentować tylko jeden program, w menu Udostępnij zawartość naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: „Udostępnij okno”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Pojawi się okno Udostępnianie okna z listą wszystkich aktywnych programów na komputerze. Fokus będzie na przycisku Anuluj. Usłyszysz „Udostępnianie okna, okno, przycisk Anuluj”.

  • Aby przejść do pierwszego dostępnego programu do prezentowania, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz nazwę programu.

  • Aby poruszać się po dostępnych programach, naciskaj klawisz Strzałka w lewo i Strzałka w prawo. Gdy usłyszysz nazwę programu, który chcesz prezentować, naciśnij klawisz Spacja. Przycisk Udostępnij stanie się aktywny. Naciśnij klawisz Enter. Spowoduje to udostępnienie programu wszystkim uczestnikom połączenia i powrót fokusu do okna spotkania programu Skype dla firm.

  Porada : Podczas prezentowania jednego programu w udostępnionym programie, nad którym znajduje się okno spotkania programu Skype dla firm, pojawi się czarny prostokąt. Jeśli masz wiele monitorów, przesuń okno spotkania na dodatkowy monitor. W ten sposób unikniesz zasłaniania udostępnionego programu.

 5. Aby zatrzymać udostępnianie ekranu, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Spacja. Fokus zostanie przeniesiony na pasek narzędzi wyświetlany u góry ekranu. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zatrzymaj udostępnianie”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Dołączanie do spotkania online przy użyciu programu Skype dla firm i czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie i odbieranie połączeń w Skypie dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w Skypie dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używając programu Skype dla firm dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Mac OS, możesz udostępniać ekran podczas spotkania. Prezentuj treści ze swojego komputera Mac, aby skuteczniej przekazywać informacje.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Mac OS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

 • Pamiętaj, że aby móc udostępniać ekran na spotkaniu programu Skype dla firm dla komputerów Mac, musisz być osobą prowadzącą. Jeśli ta opcja jest wyszarzona, poproś jedną z osób prowadzących o nadanie Ci dostępu osoby prowadzącej.

 • Gdy zaczniesz udostępniać ekran, wszyscy uczestnicy spotkania będą mogli widzieć wszystkie twoje programy, pliki i powiadomienia. Przed rozpoczęciem prezentowania ekranu zamknij lub ukryj programy, których nie chcesz pokazywać.

Udostępnianie ekranu

Uwaga : Gdy zaczniesz prezentację, twój status w programie Skype dla firm dla komputerów Mac zmieni się na „W trakcie rozmowy konferencyjnej” i nie będziesz odbierać wiadomości błyskawicznych ani połączeń poza spotkaniem online.

 1. Dołącz do spotkania online i naciśnij klawisze Control+Command+S. Usłyszysz: „Udostępnianie ekranu, okno, systemowe okno dialogowe. Teraz udostępniasz swój ekran”.

 2. Podczas prezentacji możesz wykonywać następujące czynności:

  • Aby przełączyć się do trybu pełnoekranowego, naciśnij klawisze Command+Control+F. Usłyszysz: „Tryb pełnoekranowy programu Skype dla firm”. Aby wrócić do normalnego widoku ekranu, naciśnij klawisz Esc.

  • Aby ukryć aktywne okno, naciśnij klawisze Command+H.

  • Aby przywrócić ukryte okno, naciskaj klawisze Command+Tab, aż usłyszysz odpowiednią nazwę aplikacji.

  • Aby uzyskać dostęp do funkcji Dock, naciśnij klawisze Control+F3. Usłyszysz: „Dock, <bieżący fokus na obszarze funkcji Dock>”.

  • Aby zamknąć aktywne okno, naciśnij klawisze Command+W.

 3. Aby zatrzymać udostępnianie, naciśnij klawisze Command+T. Usłyszysz: „Zatrzymaj udostępnianie”.

Zobacz też

Dołączanie do spotkania online przy użyciu programu Skype dla firm i czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie i odbieranie połączeń przy użyciu programu Skype dla firm i czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×