Udostępnianie dostosowań przez zapisywanie ich jako szablonów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istniejącą witrynę lub listę można zapisać jako szablon niestandardowy. Szablony niestandardowe umożliwiają grupowanie zmian w istniejących witryna i udostępnić te szablony dla nowych witryn i list. Każdy szablon niestandardowy jest oparty na definicji witryny lub definicji funkcji przechowywanej na serwerze programu SharePoint. Masz dostęp do szablonów niestandardowych kolejnych stron galerii szablonów witryn i Galeria szablonów List.

W tym artykule

Wprowadzenie do szablonów witryn

Wprowadzenie do szablonów list

Tworzenie szablonu listy

Dodawanie szablonu do galerii list

Wprowadzenie do szablonów witryn

Członkowie grupy Właściciele witryny Nazwa witryny, którzy mają prawo do zapisywania w galerii szablonów witryn, mogą dostosować witrynę. Następnie mogą zapisać dostosowaną witrynę jako szablon witryny, aby umożliwić innym użytkownikom w zbiór witryn tworzenie podobnych witryn. Podczas tworzenia nowej podwitryna można wybrać odpowiednią opcję z połączonej listy szablonów witryn dostępnych na serwerze lub w zbiorze witryn. Administratorzy zbioru witryn mogą też importować szablon witryny utworzony przez innego użytkownika lub dostawcę oprogramowania i dodać ten nowy szablon do dostępnych szablonów witryn w zbiorze witryn.

Pliki szablonów zawierają informacje osobiste, takie jak adresy URL serwera i nazwy kont użytkowników. Pliki szablonów powinny być udostępniane tylko zaufanym użytkownikom i grupom.

Szablon witryny jest plikiem zawierającym wszystkie informacje o projekcie witryny, takie jak:

 • Listy w obrębie witryny.

 • Wszelkie strony składnika Web Part w witrynie.

 • Wszelkie niestandardowe strony w witrynie.

 • Motyw lub obramowania zastosowane w witrynie.

 • Dowolne dostosowania paska Szybkie uruchamianie.

 • Zawartość witryny (zawartość list i biblioteki dokumentów — opcjonalnie).

Szablony witryn nie zawierają następujących elementów:

 • Ustawienia zabezpieczeń, takie jak lista użytkowników lub grup z uprawnieniami do witryny, z której utworzono szablon.

 • personalizacje stron składników Web Part;

 • Alerty z oryginalnej witryny.

 • Zestawy składników Web part dodane do oryginalnej witryny.

Korzystanie z szablonów witryn

Użytkownicy mogą tworzyć podwitryny na podstawie szablonów dostępnych na serwerze lub w zbiorze witryn. Po utworzeniu podwitryny należy wybrać szablon spośród szablonów dostępnych w sekcji Wybieranie szablonu na stronie Nowa witryna programu SharePoint. Na tej stronie są wyświetlane wszystkie szablony dostępne na serwerze i w zbiorze witryn, filtrowane według języka wybranego na stronie Tworzenie podwitryn. Chociaż nowa podwitryna jest oparta na szablonie, można ją dostosować tak samo jak każdą inną witrynę.

Są konieczne co najmniej domyślne Pełna kontrola lub projektowanie poziomy uprawnień dla galerii witryny sieci Web najwyższego poziomu. Szablony witryn są przechowywane jako pliki z rozszerzeniem stp.

Początek strony

Tworzenie szablonu witryny

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 1. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Zapisywanie witryny jako szablonu.

 2. Na stronie Zapisywanie witryny jako szablonu w sekcji Nazwa pliku wpisz nazwę pliku szablonu.

 3. W sekcji Nazwa i opis wpisz nazwę i opcjonalnie opis.

 4. W sekcji Dołączanie zawartości zaznacz pole wyboru Dołączanie zawartości, jeśli w nowych witrynach sieci Web tworzonych na podstawie tego szablonu ma być uwzględniana zawartość wszystkich list i bibliotek dokumentów danej witryny sieci Web.

  Uwaga: Dołączenie zawartości może spowodować zwiększenie rozmiaru szablonu.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie szablonu do galerii szablonów witryn

Aby dodać szablony witryn, przejdź do strony Ustawienia witryny dla witryny sieci Web najwyższego poziomu w zbiorze witryn.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 1. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie kliknij łącze Szablony witryn.

 2. Na stronie Galeria szablonów witryn kliknij pozycję Przekaż.

 3. W polu Nazwa wpisz ścieżkę do szablonu lub kliknij przycisk Przeglądaj.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Wprowadzenie do szablonów list

Podczas tworzenia nowej listy użytkownik zaznacza szablon listy, który ma być używany do tworzenia listy. Program Windows SharePoint Services domyślnie zawiera wiele szablonów list, a użytkownicy mogą dostosowywać istniejące listy i zapisywać listę niestandardową jako nowy szablon listy. Administratorzy zbioru witryn mogą też importować szablony list utworzone przez innego użytkownika lub dostawcę oprogramowania i dodawać je do udostępnionej listy szablonów.

Pliki szablonów zawierają informacje osobiste, takie jak adresy URL serwera i nazwy kont użytkowników. Pliki szablonów powinny być udostępniane tylko zaufanym użytkownikom i grupom.

Szablon listy jest plikiem zawierającym wszystkie informacje na temat projektu listy, takie jak:

 • Kolumny i pola na liście.

 • dowolne widoki, które zostały utworzone dla tej listy;

 • Zawartość listy (opcjonalnie).

Szablony list nie zawierają następujących elementów:

 • Ustawienia zabezpieczeń, takie jak lista użytkowników lub grupy z uprawnieniami do witryny, w której szablon utworzono.

 • łącza do pól odnośników (chociaż listy mogą zawierać pola odnośników do danych z innej listy, ta inna lista i jej dane nie są uwzględniane podczas zapisywania szablonu listy.

Korzystanie z szablonów list

Aby utworzyć szablon listy, trzeba mieć uprawnienie do zarządzania listami. Szablony list są przechowywane jako pliki z rozszerzeniem stp.

Początek strony

Tworzenie szablonu listy

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 1. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja witryną kliknij pozycję Biblioteki i listy witryny.

 2. Na stronie Biblioteki i listy witryny kliknij listę, którą chcesz zapisać jako szablon.

 3. Na stronie Dostosowywanie listy Nazwa listy kliknij opcję Zapisz listę jako szablon.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, aby użyć pliku szablonu.

 5. W sekcji Nazwa i opis wpisz nazwę i opcjonalnie opis.

 6. W sekcji Dołączanie zawartości zaznacz pole wyboru Dołączanie zawartości, jeśli w nowych witrynach sieci Web tworzonych na podstawie tego szablonu ma być uwzględniana zawartość wszystkich list i bibliotek dokumentów danej witryny sieci Web.

  Uwaga: Dołączenie zawartości może spowodować zwiększenie rozmiaru szablonu.

 7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie szablonu do galerii list

Pliki szablonów zawierają informacje osobiste, takie jak adresy URL serwerów i nazwy kont użytkowników. Tylko udostępniać pliki szablonu zaufanym użytkownikom i grupom.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 1. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie kliknij łącze Szablony list.

  Uwaga: Jeśli łącze nie jest widoczne, kliknij opcję Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu w kolumnie Administracja zbioru witryn.

 2. Na stronie Galeria szablonów list kliknij pozycję Przekaż.

 3. W polu Nazwa wpisz ścieżkę do szablonu lub kliknij przycisk Przeglądaj.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×