Udostępnianie dokumentów przy użyciu urządzeń przenośnych

Aby udostępnić dokument lub folder znajdujący się w bibliotece osobom spoza organizacji, możesz skorzystać z telefonu komórkowego lub tabletu, w tym z urządzeń przenośnych z systemami Windows Phone i Android, a także telefonów iPhone. W tym celu możesz zaprosić osoby, aby dołączyły do Twojej witryny, lub udostępnić link gościa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu SharePoint na urządzeniach przenośnych, zobacz:

Uwaga:  W przypadku udostępniania dokumentu lub folderu za pomocą urządzenia przenośnego może być konieczne przełączenie widoku dla urządzeń przenośnych na widok komputera, aby można było wykonać czynności opisane w niniejszym artykule.

W tym artykule

Udostępnianie dokumentu osobom zaproszonym do witryny

Udostępnianie dokumentu przez wysłanie linku gościa

Omówienie udostępniania dokumentów za pomocą urządzenia przenośnego

Udostępnianie dokumentu osobom zaproszonym do witryny

Aby skorzystać z tej procedury, może być konieczne naciśnięcie pozycji Przełącz do widoku komputera w menu Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 .

 1. W bibliotece dokumentów naciśnij pozycję Więcej (…) obok dokumentu lub folderu, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij pozycję Udostępnij.

  Uwaga: Jeśli trzymasz urządzenie przenośne pionowo i nie widzisz opcji Więcej (…), obróć urządzenie do pozycji poziomej.

 2. W oknie dialogowym Udostępnianie elementu „Dokument” w polu Wprowadź nazwy lub adresy e-mail wpisz adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić do witryny, aby mogły wyświetlać dokument lub folder.

Uwaga: Jeśli wcześniej przesłano tej osobie dokument lub jest ona już członkiem Twojej witryny, możesz zacząć wpisywać jej imię lub nazwisko w tym polu, a następnie wybrać odpowiednią pozycję z wyświetlonej listy dostępnych opcji.

 1. Naciśnij pozycję Może edytować lub Może wyświetlać w zależności od tego, czy chcesz umożliwić danej osobie wprowadzanie zmian w dokumencie, czy tylko zezwolić na jego przeglądanie.

 2. Zaznacz pole wyboru Wymagaj logowania. W niektórych wersjach lub dostosowanych instalacjach programu SharePoint ta opcja może być niedostępna.

 3. Aby wysłać zaproszenie pocztą e-mail i wpisać wiadomość dla odbiorców, naciśnij pozycję Pokaż opcje, a następnie naciśnij pozycję Wyślij zaproszenie pocztą e-mail.

 4. Jeśli chcesz, możesz wpisać wiadomość dla odbiorcy w polu Dołącz wiadomość osobistą do tego zaproszenia (opcjonalnie).

Początek strony

Udostępnianie dokumentu przez wysłanie linku gościa

Aby skorzystać z tej procedury, może być konieczne naciśnięcie pozycji Przełącz do widoku komputera w menu Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 .

 1. W bibliotece dokumentów naciśnij pozycję Więcej (…) obok dokumentu lub folderu, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij pozycję Udostępnij.

  Uwaga: Jeśli trzymasz urządzenie przenośne pionowo i nie widzisz opcji Więcej (…), obróć urządzenie do pozycji poziomej.

 2. W oknie dialogowym Udostępnianie elementu „Dokument” w polu Wprowadź nazwy lub adresy e-mail wpisz adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić do witryny, aby mogły wyświetlać dokument lub folder.

Uwaga: Jeśli wcześniej przesłano tej osobie dokument lub jest ona już członkiem Twojej witryny, możesz zacząć wpisywać jej imię lub nazwisko w tym polu, a następnie wybrać odpowiednią pozycję z wyświetlonej listy dostępnych opcji.

 1. Naciśnij pozycję Może edytować lub Może wyświetlać w zależności od tego, czy chcesz umożliwić danej osobie wprowadzanie zmian w dokumencie, czy tylko zezwolić na jego przeglądanie.

 2. Wyczyść pole wyboru Wymagaj logowania. W niektórych wersjach lub dostosowanych instalacjach programu SharePoint ta opcja może być niedostępna.

 3. Jeśli chcesz, możesz wpisać wiadomość dla odbiorcy w polu Dołącz wiadomość osobistą do tego zaproszenia (opcjonalnie).

Uwaga:  Jeśli wcześniej udostępniono dokument za pomocą tej procedury, link Otwórz dla każdej osoby z linkiem gościa zostanie wyświetlony w oknie dialogowym Udostępnianie elementu „Dokument”. Możesz użyć tego linku, aby udostępnić dokument innym osobom.

Początek strony

Omówienie udostępniania dokumentów za pomocą urządzenia przenośnego

Udostępnianie dokumentów i folderów jest przydatne w przypadku współpracy z dostawcami zewnętrznymi, klientami lub innymi partnerami. Na przykład możesz udostępniać dokumenty znajdujące się w usłudze OneDrive dla Firm lub w bibliotekach witryny zespołu. Aby można było udostępnić dokument lub folder osobom spoza organizacji, funkcja udostępniania zewnętrznego musi być włączona przez administratora. Istnieją dwa sposoby udostępniania dokumentu lub folderu:

 • Zaproszenie użytkownika do swojej witryny    Udostępniając dokument lub folder przez zaproszenie osoby do swojej witryny, możesz zdecydować, czy chcesz umożliwić tej osobie przeglądanie, czy edytowanie udostępnionego dokumentu. Użytkownik będzie miał możliwość zalogowania się w Twojej witrynie w celu wyświetlenia lub edytowania dokumentu, korzystając z adresu poczty e-mail powiązanego z kontem Microsoft.

 • Udostępnienie linku gościa    Po udostępnieniu dokumentu lub folderu przez wysłanie linku gościa odbiorca otrzymuje link ukryty (użytkownicy nie mogą go użyć do wyświetlenia innej zawartości witryny ani do nawigowania do niej). Odbiorca może kliknąć link gościa i uzyskać dostęp do dokumentu bez konieczności logowania. Przesłany przez Ciebie link gościa odbiorca może przesłać dalej innej osobie. Jeśli funkcja linków anonimowych zostanie wyłączona globalnie, wszystkie udostępnione linki przestaną działać. Po ponownej aktywacji tej funkcji linki znów będą działać. Możesz też wyłączyć konkretne linki udostępnione, jeśli chcesz odebrać prawa dostępu do określonego dokumentu.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Po utworzeniu i udostępnieniu linku gościa odbiorca może go udostępnić innym osobom, które też będą mogły dzięki niemu uzyskać dostęp do zawartości. Dlatego lepiej unikać stosowania tej metody do udostępniania zawartości poufnej lub tajnej.

Niezależnie od wybranej metody udostępniania możesz wysłać wiadomość e-mail do odpowiednich osób z informacją o udostępnieniu im pliku.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×