Udostępnianie danych dodatku Business Contact Manager innym użytkownikom

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 możesz i współpracownikom udostępnić istotnej wszystkich danych biznesowych. Informacje w klienci, kontakty biznesowe, szanse sprzedaży lub projektów biznesowych są przechowywane jako rekordy w baza danych dodatku Business Contact Manager. Kreator tej bazy danych jest również właściciel bazy danych i może udzielić lub odmówić dostępu do innych użytkowników, którzy są w tej samej sieci.

Uwaga: W celu podwyższenia poziomu zabezpieczeń wszystkie dane przesyłane między udostępniona baza danych a lokalna baza danych są szyfrowane.

Właściciel bazy danych można udostępnić bazę danych tylko współpracowników, których komputery znajdują się w tej samej sieci, w tym samym grupy roboczej lub domeny. Komputery w sieci "widzą" wzajemnie co oznacza, że współpracowników można uzyskać dostęp do folderów, plików i drukarek na komputerach innych osób w Jeśli został udostępniony folderu, pliku lub drukarki. Komputery są połączone, bezprzewodowo lub za pośrednictwem połączenia fizycznego. Aby uzyskać więcej informacji o sieci i udostępniania plików Zobacz Windows Pomoc i obsługa techniczna.

Co chcesz zrobić?

Udzielanie lub uniemożliwić innym użytkownikom dostęp do bazy danych

Dostęp do udostępnionej bazy danych

Udzielanie lub odmawianie dostępu do bazy danych innym użytkownikom

Właściciel bazy danych może udzielać dostępu do bazy danych wybranym użytkownikom, którzy mają już dostęp do jego komputera lub należą do tej samej domena. Może również modyfikować listę użytkowników, którzy mają dostęp do bazy danych dodatku Business Contact Manager, za pomocą kreatora udostępniania bazy danych.

Komputery użytkowników mogą należeć do tej samej grupy roboczej lub sieci. Domena nie jest wymagana do udostępniania bazy danych.

Użytkownicy, którzy mają dostęp do bazy danych można zaktualizować rekordy, tworzyć nowe rekordy i przenosić rekordy do folderu Elementy usunięte. Nie można ich trwale usuwać rekordy.

Właściciel bazy danych może:

 • decydować o udostępnianiu lub nieudostępnianiu bazy danych innym użytkownikom;

 • udzielać lub odmawiać dostępu do bazy danych indywidualnym użytkownikom;

 • modyfikować listę użytkowników mających dostęp do bazy danych;

 • usuwać bazę danych;

 • tworzyć kopie zapasowe bazy danych;

 • przywracać bazę danych, dla której wcześniej wykonano kopię zapasową;

 • trwale usuwać rekord przez opróżnienie folderu Elementy usunięte;

  Usunięty rekord, znajdujący się w folderze Elementy usunięte, może zostać przywrócony przez dowolnego użytkownika.

 • sprawdzać poprawność bazy danych i naprawiać ją.

  • Zmienianie firma bazy danych dodatku Business Contact Manager jest połączony za pośrednictwem usługi system księgowy.

administrator komputera lub domeny może:

 • dodawać nowych użytkowników komputera lub domeny;

 • uzyskać dostęp do wszystkich udostępnionych baz danych na komputerze lub w domenie, w tym baz danych utworzonych przez innych użytkowników.

Aby przenieść bazy danych, pierwszą kopię zapasową danych dodatku Business Contact Manager, a następnie przywrócenie danych na komputerze docelowym.

Początek strony

Udzielanie lub odmawianie dostępu do bazy danych dodatku Business Contact Manager

 1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Udostępnij bazę danych.

 2. Wykonaj instrukcje kreatora Udostępnianie bazy danych.

  • Aby udzielić lub odmówić dostępu tylko niektórym użytkownikom, zaznacz pole wyboru Chcę udostępnić moje dane, a następnie na stronie Wybieranie użytkowników wykonaj następujące czynności:

   • Zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników, którym chcesz udostępnić bazę danych dodatku Business Contact Manager.

   • Wyczyść pola wyboru obok nazw użytkowników, którym nie chcesz udostępnić bazy danych.

  • Aby udzielić dostępu do osoby, która połączy się z udostępnioną bazą danych z innego komputera w kreatorze Udostępniania bazy danych kliknij pozycję chcę udostępniać dane, a następnie zaznacz pole wyboru użytkownikom pracującym na innych komputerach w mojej sieci. Aby dodać nowego użytkownika, którego nazwa nie jest wyświetlana, na stronie Wybierz użytkowników, kliknij pozycję Dodaj nowego użytkownika. Należy określić hasło tymczasowe dla każdego użytkownika. Hasło nie może być puste.

   Porada: Nowy użytkownik również musi mieć konto użytkownika z tą samą nazwą użytkownika na komputerze, na którym nawiązuje połączenie z udostępnioną bazą danych.

  • Aby można było nawiązać połączenie z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager, na każdym komputerze musi być zainstalowany dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

Dodawanie i usuwanie użytkowników mających dostęp do bazy danych dodatku Business Contact Manager

 1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Udostępnij bazę danych.

 2. Kliknij przycisk Dalej.

 3. Na stronie Wybieranie użytkowników wykonaj następujące czynności:

  • Zaznacz pole wyboru obok nazw użytkowników, z którym chcesz udostępnić bazę danych dodatku Business Contact Manager.

   Aby dodać użytkownika, który nie znajduje się na stronie, kliknij przycisk Dodaj nowego użytkownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Należy określić hasło tymczasowe dla każdego użytkownika. Hasło nie może być puste. Nowy użytkownik również musi mieć konto użytkownika z tą samą nazwą użytkownika na komputerze, na którym nawiązuje połączenie z udostępnioną bazą danych.

  • Wyczyść pola wyboru obok nazw użytkowników, którym nie chcesz udostępnić bazy danych dodatku Business Contact Manager.

 4. Kliknij przycisk Dalej i zakończ pracę z kreatorem.

Początek strony

Aby zatrzymać udostępnianie bazy danych

 1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Udostępnij bazę danych.

 2. Na stronie Udostępnianie bazy danych kliknij pole wyboru Nie chcę udostępniać moich danych.

  Uwaga: Jeśli dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook jest zintegrowany z programem Office Accounting, należy wyłączyć tę integrację, aby można było zatrzymać udostępnianie bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji o wyłączaniu integracji, zobacz Pomoc programu Office Accounting.

Uzyskiwanie dostępu do udostępnionej bazy danych

Połączenie z bazą danych dodatku Business Contact Manager mogą nawiązywać użytkownicy, którym właściciel bazy danych udzielił do niej dostępu. Udostępniona baza danych może znajdować się na tym samym komputerze (komputerze lokalnym) lub na innym komputerze (komputerze zdalnym).

Uwaga: Aby można było nawiązać połączenie z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager, na każdym komputerze musi być zainstalowany dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

Jeśli przyznano dostęp, możesz wyświetlać elementy historii komunikacji, zaktualizuj rekordy, tworzyć nowe rekordy, uzyskiwać dostęp do danych księgowych i przenosić rekordy do i z folderu Elementy usunięte.

Uwaga: Jeden rekord może być edytowany przez wielu użytkowników jednocześnie, ponieważ nie jest zablokowany. W przypadku równoczesnego edytowania rekordu przez wiele osób najnowsze zmiany zastępują starsze zmiany.

Jeśli użytkownik uzyskał dostęp do udostępnionej bazy danych na tym samym komputerze, dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook musi być skonfigurowany w profilu programu Outlook. Jeśli udostępniona baza danych znajduje się na innym komputerze, dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook musi również być zainstalowany na komputerze użytkownika, a następnie skonfigurowany w profilu programu Outlook. W obu wypadkach po otwarciu programu Outlook należy wykonać instrukcje wyświetlane w Kreatorze uruchamiania dodatku Business Contact Manager. Poniżej przedstawiono procedury wykonywania kroków w Kreatorze uruchamiania i rozpoczynania pracy z udostępnioną bazą danych.

Aby uzyskać więcej informacji o profilach zobacz profilach e-mail Omówienie programu Outlook.

Aby uzyskać dostęp do udostępnionej bazy danych, wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli korzystasz z Business Contact Manager dla programu Outlook po raz pierwszy, wykonaj czynności Kreatora uruchamiania

 1. W kreatorze uruchamiania kliknij przycisk Wybierz istniejącą bazę danych.

 2. W polu Nazwa komputera wpisz nazwę komputera, na którym znajduje się udostępniona baza danych, a następnie kliknij przycisk Połącz.

  Jeśli nie znasz nazwy komputera lub bazy danych, skontaktuj się z osobą, która utworzyła tę bazę danych, aby uzyskać te informacje.

 3. W polu Nazwa bazy danych wybierz bazę danych.

 4. Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora uruchamiania.

  Właściciel bazy danych musi przydzielić hasło tymczasowe. Zostanie wyświetlony monit o zmianę hasła. Pole hasła nie może pozostać puste.

Jeśli masz już zainstalowany i używane Business Contact Manager dla programu Outlook, przełącz się z udostępnioną bazą danych.

 1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Utwórz lub wybierz bazę danych.

 2. Kliknij przycisk Wybierz istniejącą bazę danych.

 3. W polu Nazwa komputera wpisz nazwę komputera, na którym znajduje się udostępniona baza danych, a następnie kliknij przycisk Połącz.

  Jeśli nie znasz nazwy komputera lub bazy danych, skontaktuj się z osobą, która utworzyła tę bazę danych, aby uzyskać te informacje.

 4. W polu Nazwa bazy danych wybierz bazę danych.

 5. Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora uruchamiania.

  Właściciel bazy danych musi przydzielić hasło tymczasowe. Zostanie wyświetlony monit o zmianę hasła. Pole hasła nie może pozostać puste.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danej strony, należy kliknąć przycisk Pomoc.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×