Udostępnianie arkuszy programu Excel 2007 i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) przy użyciu pulpitów nawigacyjnych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Strony pulpitu nawigacyjnego umożliwia przedstawić migawkę danych z arkusza Microsoft Office Excel 2007, wyświetlając arkusz w Microsoft Office Excel Web Access składnik Web Part w witrynie Microsoft Office SharePoint Server 2007. Pulpit nawigacyjny można również wyświetlić kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w celu pomiaru informacje o postępie wprowadzania w jego osiąganiu celów organizacji. Witryna Centrum raportów zawiera narzędzia, które ułatwiają tworzenie, przechowywanie i zarządzanie raportami i strony pulpitu nawigacyjnego.

Co chcesz zrobić?

Więcej informacji na temat pulpitów nawigacyjnych i Centrum raportów

Przygotowywanie dodać elementy do pulpitu nawigacyjnego

Tworzenie nowej strony pulpitu nawigacyjnego

Udostępnianie arkusza kalkulacyjnego programu Office Excel 2007 na stronie pulpitu nawigacyjnego

Dodawanie kluczowych wskaźników Wydajności do strony pulpitu nawigacyjnego

Publikowanie strony pulpitu nawigacyjnego

Więcej informacji na temat pulpitów nawigacyjnych i Centrum raportów

Pulpity nawigacyjne służą do przedstawiania stanu oraz wykonywania akcji. Pulpit nawigacyjny programu Office SharePoint Server 2007 jest szablon strony sieci Web, która umożliwia łączenie i wyświetlanie informacji z różnych źródeł, takich jak raporty, wykresy i wskaźniki KPI.

Możesz utworzyć własną stronę pulpitu nawigacyjnego za pomocą różnych składników Web Part. Najszybszym sposobem na tworzenie pulpitu nawigacyjnego jest jednak używanie szablon strony pulpitu nawigacyjnego, który znajduje się w Centrum raportów. Można dodawać lub usuwać elementy i zmienić wygląd strony po jego utworzeniu.

Mimo że strony pulpitu nawigacyjnego można utworzyć w dowolnej witrynie, witryną Centrum raportów jest zoptymalizowana pod kątem zarządzania i wyświetlania raportów i wskaźników KPI. Go służyć jako to centralne miejsce dla zespołu, działu lub organizacji, aby zapisać, pobrać i modyfikowanie jego raportów.

Z odpowiednimi uprawnieniami każdy Konfigurowanie witryny Centrum raportów z dowolnej witryny najwyższego poziomu w organizacji. Ponadto jeśli są przypisywane uprawnienia do dodawania biblioteki do witryny, możesz utworzyć bibliotece raportów miejsce, w którym możesz można łatwo tworzenie, przechowywanie i udostępnianie raportów i pulpitów nawigacyjnych. Na przykład można utworzyć bibliotece raportów z poziomu witryny zespołu.

Domyślnie strona główna Centrum raportów zawiera łącza do strony pulpitu nawigacyjnego próbki, przykładowych danych i przykładowe kluczowych wskaźników wydajności. Przed utworzeniem własnych pulpitu nawigacyjnego można przeglądać te informacje. Centrum raportów jest skonfigurowany do korzystania z następujących funkcji:

 • Wersje główne i pomocnicze są śledzone, tak aby można było wyświetlić zmiany lub przywrócić poprzednie wersje raportów i strony.

 • Zabezpieczenia wersji roboczych elementów jest włączona, tak aby tylko użytkownicy mający uprawnienia do edytowania raportów może wyświetlać wersje pomocnicze.

 • Podstawowa konfiguracja kluczowego wskaźnika Wydajności jest wykonywane. Upraszcza go, wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności na stronie pulpitu nawigacyjnego automatycznie tworząc listy wskaźników KPI, łączenie listy do strony pulpitu nawigacyjnego i dodanie składnika Web Part kluczowego wskaźnika Wydajności na stronę.

Aby uzyskać dostęp do Centrum raportów z witryny najwyższego poziomu z nawigacją domyślne, kliknij kartę Raporty. Aby wyświetlić wszystkie pulpity nawigacyjne w Centrum raportów na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję pulpitów nawigacyjnych. W menu Widok wybierz pozycję pulpitów nawigacyjnych.

Polecenie Pulpity nawigacyjne w menu Widok

Każda osoba mająca uprawnienia do wyświetlania strony pulpitu nawigacyjnego można wyświetlić go lub łącze do niego z innej witryny.

Początek strony

Przygotowywanie dodać elementy do pulpitu nawigacyjnego

Aby użyć Microsoft Office Excel Web Access, możesz korzystać z wersji Excel 2007 dostępny w programie Microsoft Office Professional Plus 2007 lub Microsoft Office Enterprise 2007. Oprócz tego serwera, na którym jest uruchomiony Office SharePoint Server 2007 muszą być włączone usługi programu Excel.

Aby wyświetlić skoroszyt Office Excel 2007 na pulpicie nawigacyjnym, skoroszyt musi być zapisany w bibliotece dokumentów w witrynie programu SharePoint i bibliotekę zawierającą skoroszyt musi być określony jako zaufanej lokalizacji dla usług programu Excel. Aby zapisać skoroszyt w bibliotece dokumentów, konieczne jest uprawnienie do współtworzenia witryny, który znajduje się w bibliotece.

Skoroszyt zapisany już w bibliotece przez użytkownika lub inną osobę można także wyświetlić. Aby to wykonać, niezbędne są uprawnienia do wyświetlania skoroszytu.

Aby dołączyć kluczowego wskaźnika Wydajności na pulpicie nawigacyjnym, musi mieć uprawnienie do tworzenia nowej listy wskaźników KPI lub Aby uzyskać dostęp do istniejącego wzornika. Domyślnie członkowie grupy programu SharePoint Członkowie witryny mogą edytować strony, ale nie utworzyć listy wskaźników KPI. Aby utworzyć listy wskaźników KPI, musisz mieć uprawnienie Zarządzanie listami. Domyślnie członkowie grupy Właściciele witryn w programie SharePoint mieć to uprawnienie.

Z reguły nadawanie uprawnień i wyznaczanie zaufanych lokalizacji są w gestii administratora witryny.

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego, możesz wybrać, ile raportów i kluczowych wskaźników wydajności, które mają na pulpicie nawigacyjnym i miejsce, w którym są wyświetlane na stronie. Po utworzeniu strony możesz można dostosować, dodając i usuwając składniki Web Part, zmienianie układu i łączenia i filtrowanie składników Web Part.

Początek strony

Tworzenie nowej strony pulpitu nawigacyjnego

Strony pulpitu nawigacyjnego można utworzyć z dowolnego miejsca w witrynie programu SharePoint przy użyciu dowolną kombinację składników Web Part. Szablon strony pulpitu nawigacyjnego w Centrum raportów ułatwia tworzenie strony, dodając odpowiednie składniki Web Part i łączenie kluczowego wskaźnika Wydajności listami dla Ciebie. Strony pulpitu nawigacyjnego można utworzyć w witrynach innych niż Centrum raportów, jednak poniższą procedurę wyjaśniono, jak utworzyć stronę, rozpoczynając od Centrum raportów.

 1. W Centrum raportów na pasku Szybkie uruchamianie kliknij Pulpity nawigacyjne.

 2. W menu Nowy kliknij polecenie Strona pulpitu nawigacyjnego.

  Polecenie Strona pulpitu nawigacyjnego

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku pulpitu nawigacyjnego. Nazwa pliku częścią adres URL strony i pojawi się w nagłówkach i łączach w całej witryny.

 4. W polu Tytuł wpisz nazwę strony. Tytuł jest wyświetlany w nagłówkach i łączy nawigacji w witrynie.

 5. W polu Opis masz opcję, aby dodać opis strony. Opis jest wyświetlany w kolumnie na liście Biblioteka.

 6. W oknie dialogowym Biblioteki dokumentów wybierz bibliotekę, w którym chcesz strony, które mają być przechowywane.

 7. W polu Folder wybierz folder w bibliotece, w której chcesz stronę mają być przechowywane.

 8. W dodać łącze do bieżącego paska nawigacyjnego? sekcji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie chcesz, aby łącze do strony na pasku Szybkie uruchamianie, wybierz pozycję nie. Możesz przejść do strony, przechodząc do biblioteki dokumentów, w której jest przechowywany lub przy użyciu adresu URL strony.

  • Aby dodać łącza na pasku Szybkie uruchamianie, wybierz pozycję Tak, a następnie wybierz odpowiednią opcję z listy. Łącze pojawi się w tej sekcji na pasku Szybkie uruchamianie.

 9. W oknie dialogowym Układ wybierz opcję dla liczby Microsoft Office Excel Web Access składników Web Part i kluczowych wskaźników wydajności, który ma i jak ma być rozmieszczone na stronie.

 10. W sekcji Kluczowych wskaźników wydajności wybierz jedną z następujących opcji.

Option

Opis

Automatyczne tworzenie listy wskaźników KPI dla mnie

Tworzy i łączy listy wskaźników KPI do składnika Web Part kluczowego wskaźnika Wydajności. To jest najlepszym rozwiązaniem, aby wybrać z listy wskaźników KPI nie już utworzenia.

Pozwól mi później wybrać istniejącej listy wskaźników KPI

Dodanie składnika Web Part wskaźników KPI do strony, ale nie kojarzenie listy wskaźników KPI ze składnikiem Web Part. Użyj tej opcji, jeśli masz istniejące listy wskaźników KPI do użycia w składniku Web Part.

Nie dodawaj listy wskaźników KPI do tego pulpitu nawigacyjnego

Tworzy pulpitu nawigacyjnego z nie listy wskaźników KPI składnika Web Part. Wybierz tę opcję, gdy wiadomo, że nie chcesz wyświetlić kluczowego wskaźnika Wydajności. Jeśli zmienisz zdanie, możesz dodać ją później za edycji strony i dodawanie składnika Web Part kluczowego wskaźnika Wydajności.

Początek strony

Udostępnianie arkusza Office Excel 2007 na stronie pulpitu nawigacyjnego

Aby udostępnić arkusz Office Excel 2007 na stronie pulpitu nawigacyjnego, skoroszyt musi najpierw zapisany w bibliotece programu SharePoint i następnie jest dodawana do Microsoft Office Excel Web Access składnika Web Part.

Uwaga: Aby użyć Microsoft Office Excel Web Access, możesz korzystać z wersji Excel 2007 dostępny w programie Microsoft Office Professional Plus 2007 lub Office Enterprise 2007. Oprócz tego serwera, na którym jest uruchomiony Office SharePoint Server 2007 muszą być włączone usługi programu Excel.

Zapisywanie skoroszytu w witrynie programu SharePoint

Jeśli skoroszyt, który ma być używany, nie jest już w bibliotece programu SharePoint, należy go opublikować za pomocą usług programu Excel. Publikowanie skoroszytu za pomocą usług programu Excel jest lepszym rozwiązaniem niż przekazania go za pomocą menu Przekaż w witrynie programu SharePoint. Podczas publikowania skoroszytu za pomocą usług programu Excel, należy zdefiniować części skoroszytu (na przykład poszczególne arkusze i nazwane zakresy, wykresy), który chcesz wyświetlić w Microsoft Office Excel Web Access usług programu Excel. Wyświetlanie tylko określonego części skoroszytu i za pomocą uprawnień Office SharePoint Server 2007 chronić skoroszyt przed nieautoryzowanym dostępem możesz zachować danych w skoroszycie poufne podczas umożliwiającymi autoryzowanych odświeżanie, są obliczane i Praca z wyświetlanych danych.

Można także zdefiniować parametry. Parametr jest pojedynczej komórki nazwanej przed opublikowaniem arkusza. Aby udostępnić komórkę, za pomocą Microsoft Office Excel Web Access składnika Web Part. Użytkownicy mogą następnie wprowadź wartości w komórce i Oblicz ponownie skoroszyt do analizy danych.

Uwaga: Nie wszystkie funkcje programu Microsoft Office Excel są obsługiwane przez usługi programu Excel. Aby uzyskać informacji na temat nieobsługiwane funkcje Zobacz z łączy w sekcji Zobacz też.

Przykład zastosowany w poniższej procedurze dotyczy publikowania skoroszytu w bibliotece Raporty w witrynie Centrum raportów. Jednak dopóki użytkownik będzie miał przypisany poziom uprawnień Współtworzenie, może on publikować elementy w każdej witrynie programu SharePoint.

 1. Otwórz skoroszyt, który chcesz opublikować za pomocą usług programu Excel. Jeśli zamierzasz Definiowanie parametrów nazwę każdej komórki, która mają użytkownicy będą mogli używać podanie danych wejściowych.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Publikuj, a następnie kliknij Usług programu Excel w obszarze Rozpowszechnij dokument do innych osób.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz ścieżkę do serwera i nazwę pliku. Na przykład aby zapisać plik Test.xlsx w Bibliotece raportów w witrynie Centrum raportów, w witrynie najwyższego poziomu firmy Contoso wpisz: http://Contoso/Reports/ReportsLibrary/Test.xlsx.

  Ważne: Jeśli kopiujesz i wklejasz adres URL docelowej biblioteki programu SharePoint bezpośrednio z przeglądarki do pola nazwy pliku, należy usunąć dodatkowe znaki, które uniemożliwiają skopiowanie pliku do biblioteki docelowej. W tym przykładzie dodatkowymi znakami w adresie URL są Forms/current.aspx.

 4. Kliknij przycisk Opcje usług programu Excel, a następnie wybierz odpowiednie opcje, których chcesz użyć do wyświetlania skoroszytu lub części skoroszytu w usługach programu Excel.

 5. Aby sprawdzić, czy widoczne obszary skoroszytu są poprawnie wyświetlane w przeglądarce, zaznacz pole wyboru Otwórz za pomocą usług programu Excel.

 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 7. W oknie dialogowym Wybierz typ dokumentu, na liście Typ dokumentu wybierz raport.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Odświeżanie witryny programu SharePoint, aby wyświetlić przekazany dokument.

Wyświetl arkusz na pulpicie nawigacyjnym

 1. Na stronie pulpitu nawigacyjnego, miejsce, w którym chcesz dodać w arkuszu kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. W Microsoft Office Excel Web Access składnik Web Part, gdzie chcesz dodać w arkuszu kliknij menu Edytuj składnik Web Part Menu składnika Web Part , a następnie wybierz pozycję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 3. W okienku narzędzi Microsoft Office Excel Web Access w skoroszycie kliknij pozycję Wybierz Link Przycisk Konstruktor , a Znajdź skoroszyt za pomocą okna dialogowego Wybierz Link.

 4. Aby wyświetlić tylko część arkusza, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Option

Opis

Nazwany element

Kliknij Przycisk Konstruktor , a w polu Wprowadzania tekstu wpisz nazwę zakresu komórek, które zostały zdefiniowane w arkuszu. Składnik Web Part wyświetla tylko w tym zakresie.

Wiersze

Wpisz liczbę wierszy arkusza lub nazwanego zakresu, które mają zostać wyświetlone. Jeśli wpiszesz na przykład 5, pojawi się pięć pierwszych wierszy arkusza lub nazwanego zakresu.

Kolumny

Wpisz liczbę kolumn arkusza lub nazwanego zakresu, które mają zostać wyświetlone. Jeśli wpiszesz na przykład 5, pojawi się pięć pierwszych kolumn arkusza lub nazwanego zakresu.

Łącza do dodatkowych informacji o używaniu Microsoft Office Excel Web Access składnika Web Part w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Dodawanie kluczowych wskaźników Wydajności do strony pulpitu nawigacyjnego

Kluczowy wskaźnik Wydajności jest wizualnie przedstawia postęp w realizacji celu.

Jak dodać kluczowego wskaźnika Wydajności do strony pulpitu nawigacyjnego zależy od tego, czy ma szablon pulpitu nawigacyjnego, aby automatycznie utworzyć listy wskaźników KPI dla Ciebie, lub chcesz wybrać istniejącej listy wskaźników KPI.

Wybierz jedną z dwóch poniższych procedur, w zależności od opcji wybranej w szablonie pulpitu nawigacyjnego.

Dodawanie nowego kluczowego wskaźnika Wydajności przy użyciu tworzonych automatycznie listy wskaźników KPI.

Po wybraniu opcji szablonu pulpitu nawigacyjnego, aby automatycznie utworzyć listy wskaźników KPI, możesz zapisać kilka kroków, które należy wykonać w przypadku dodanie składnika Web Part wskaźników KPI do pustej strony składników Web Part. Za pomocą szablonu pulpitu nawigacyjnego, listy wskaźników KPI jest automatycznie tworzone i skojarzone ze stroną. Ponadto składnik Web Part jest dodany do strony dla Ciebie.

Następnym krokiem jest wybierz typ kluczowego wskaźnika Wydajności i dodaj go do listy wskaźników KPI. W tym z kluczowego wskaźnika Wydajności składnika Web Part na stronie pulpitu nawigacyjnego.

 1. Na pasku narzędzi składnika Web Part kluczowego wskaźnika Wydajności kliknij strzałkę obok pozycji Nowy.

 2. Wybierz jeden z podanych niżej typów wskaźników KPI, zależnie od miejsca, w którym znajdują się dane dla wskaźnika KPI.

Opcja

Źródło danych

Wskaźnik używający danych z listy programu SharePoint

Listy programu SharePoint, która zawiera elementów, z których chcesz utworzyć wartość agregującą, takich jak Suma, minimum lub maksimum. Przed skonfigurowaniem kluczowy wskaźnik Wydajności, upewnij się, że lista programu SharePoint znajduje się już w widoku, który ma być używany. Aby wskaźnik KPI do pracy, należy najpierw wyświetlić odpowiednie kolumny.

Wskaźnik używający danych ze skoroszytu programu Excel

Skoroszyt programu Excel, w którym jest obliczana kluczowy wskaźnik Wydajności.

Wskaźnik używający danych z usług analiz programu SQL Server 2005

Moduł usług analiz programu SQL Server 2005.

Wskaźnik używający ręcznie wprowadzonych informacji

Informacje, które nie są w układzie i w związku z tym wprowadzony ręcznie.

 1. Na stronie Nowy wskaźnik wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od typu wskaźnika KPI wybranego w kroku 2.

Wskaźnik KPI

Wykonaj następujące czynności

Wskaźnik używający danych z listy programu SharePoint

 1. W polach Nazwa i Opis wpisz nazwę i opcjonalny opis wskaźnika.

 2. W polu komentarze wpisz tekst, który ułatwi osoby przeglądające wskaźników KPI, aby dowiedzieć się, co oznacza.

 3. W obszarze Lista i widok programu SharePoint, w polu Adres URL listy wprowadź adres URL listy lub biblioteki.

  Uwaga: 

  • Jeśli nie znasz adresu URL pliku programu Microsoft Office (odc) połączeń danych, kliknij przycisk Przeglądaj, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz łącze, a następnie przejdź do pliku ODC.

  • Lista lub biblioteka programu SharePoint musi znajdować się w tym samym zbiór witryn.

 4. W widoku wybierz widok, który zawiera elementy, które ma być używany w kluczowy wskaźnik Wydajności.

 5. W obszarze Obliczanie wartości wybierz jedną z poniższych metod obliczania celu dla wskaźnika KPI:

  • Liczba elementów listy     Zliczanie łącznej liczby elementów na liście.

  • Wartość procentowa elementów listy, które     Obliczenia polegające na porównaniu wartości typu zawartości w kolumnie lub maksymalnie w pięciu kolumnach na liście.

  • Obliczanie przy użyciu wszystkich elementów listy w tym widoku      Obliczanie funkcji Suma, Średnia, Maksimum lub Minimum dla wartości kolumny numerycznej na liście.

   Uwaga: Obliczanie przy użyciu wszystkich elementów listy w widoku opcja jest dostępna tylko jeśli lista zawiera pole liczbowe.

Wskaźnik używający danych ze skoroszytu programu Excel

 1. W polach Nazwa i Opis wpisz nazwę i opcjonalny opis wskaźnika.

 2. W polu komentarze wpisz tekst, który ułatwi osoby przeglądające wskaźników KPI, aby dowiedzieć się, co oznacza.

 3. W polu Adres URL skoroszytu wprowadź lokalizację skoroszytu.

  Uwagi: 

  • Jeśli nie znasz adresu URL skoroszytu, kliknij przycisk Przeglądaj Obraz przycisku , aby otworzyć okno dialogowe Wybierz łącze, a następnie przejdź do pliku.

  • Adres URL musi być określony względem bieżącej witryny.

 4. W polu Adres komórki dla wartości wskaźnik wpisz numer skoroszytu następuje wykrzyknik, a następnie adres komórki zawierającej lokalizacji w arkuszu dla wskaźnika KPI. Na przykład jeśli wskaźnik znajduje się w komórce D15 arkusza Arkusz1, wpisz Arkusz1! D15. W przeciwnym razie użyj nazwanego zakresu.

Wskaźnik używający danych z usług analiz programu SQL Server 2005

 1. W oknie dialogowym Połączenia danych wprowadź adres URL, w którym znajduje się plik ODC.

  Uwaga: Jeśli nie znasz adresu URL pliku odc, kliknij przycisk Przeglądaj, aby otworzyć okno dialogowe Wybieranie łącza, a następnie przejdź do pliku odc.

 2. W polu Wyświetlaj tylko wskaźniki KPI z folderu wyświetlania wybierz folder wyświetlania w bazie danych usług analiz, która zawiera wskaźnik KPI.

 3. W polu Listy wskaźników KPI Wybierz kluczowy wskaźnik Wydajności, który ma, takich jak Łączny przychód lub średnia marża zysku.

 4. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij wskaźniki podrzędne, aby wyświetlić wszystkie wskaźniki podrzędne wybranego wskaźnika KPI.

 5. W polach Nazwa i Opis wpisz nazwę i opcjonalny opis wskaźnika.

 6. W polu komentarze wpisz tekst, który ułatwi osoby przeglądające wskaźników KPI, aby dowiedzieć się, co oznacza.

Wskaźnik używający ręcznie wprowadzonych informacji

 1. W polach Nazwa i Opis wpisz nazwę i opcjonalny opis wskaźnika.

 2. W polu komentarze wpisz tekst, który ułatwi osoby przeglądające wskaźników KPI, aby dowiedzieć się, co oznacza.

 3. Wpisz wartość liczbową wyrażającą dotychczasowy postęp.

 1. W sekcji Reguły ikon stanu na liście lepsze są wartości wybierz wyższych lub niższych aby wskazać, który zakres liczb będzie koloru zielonego.

 2. Wpisz wartości wskaźników stanu w polach. Aby na przykład śledzić minimalny procent ukończenia dla zestawu zadań, ustaw zielony wskaźnik na wartość celu, a wartość ostrzegawczą jako mniejszą o jeden od wartości celu. Aby w takim przypadku zobaczyć, kiedy minimalny procent ukończenia spadnie poniżej 25 procent, ustaw zielony wskaźnik na wartość 25, a żółty na wartość 24.

  Uwaga: Reguły ikon stanu dla wskaźnika KPI typu Wskaźnik używający danych z usług analiz są wstępnie ustawiane przez analityka baz danych.

Dodawanie istniejącego wskaźnika KPI do strony pulpitu nawigacyjnego

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego za pomocą szablonu, możesz wybrać istniejący kluczowego wskaźnika Wydajności później. Ta opcja umieszcza wskaźnik KPI składnika Web Part na stronie pulpitu nawigacyjnego i następnie umożliwia umożliwia wybranie listy wskaźników KPI, które mają być wyświetlane okienko narzędzi składnika Web Part. Wymaga uprawnienia dostępu do listy wskaźników KPI, aby można było jej używać w składniku Web Part.

 1. Aby dodać listy wskaźników KPI do składnika Web Part w składniku Web Part kliknij pozycję Otwórz okienko narzędzi.

 2. W polu Listy wskaźnik kliknij przycisk Przeglądaj Obraz przycisku aby zlokalizować listy wskaźników KPI, które mają być wyświetlane.

 3. W oknie dialogowym Wybierz łącze kliknij dwukrotnie tytuł listy wskaźników KPI, który ma być używany.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okienko narzędzi.

Łącza do dodatkowych informacji na temat pracy ze wskaźnikami KPI w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Publikowanie strony pulpitu nawigacyjnego

Podobnie jak większość stron sieci Web w Office SharePoint Server 2007 strony pulpitu nawigacyjnego w systemie ewidencjonowania i wyewidencjonowywania mieć pewność, że tylko jedna osoba edytuje strony w czasie i funkcji przechowywania wersji, który pomoże Ci do śledzenia zmian wprowadzonych na stronę. Aby wprowadzić na pulpicie nawigacyjnym widoczne dla innych osób, możesz go opublikować. W niektórych przypadkach strony muszą zostać zatwierdzone przez inną osobę w organizacji, można było opublikować.

W poniższej procedurze przyjęto, że są przypisywane uprawnienia do publikowania strony pulpitu nawigacyjnego i że strony nie wymagają zatwierdzenia przez recenzentów. Łącza do dodatkowych informacji na temat publikowania stron w sekcji Zobacz też.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby

Wykonaj następujące czynności

Zapisz stronę, ale nie jest możliwe innych osób do edytowania go. Dzięki temu będzie można wrócić do strony, a później edytować bez udostępniania wersji roboczej innym osobom.

Na pasku narzędzi edycji strony kliknij pozycję Strona, a następnie wybierz pozycję Zapisz i Zakończ edycję.

Zapisz stronę i umożliwić innym osobom jej edytowania. Ta opcja jest przydatna, gdy członkowie zespołu, z którymi współpracy i chcesz, aby wyświetlić lub zmodyfikować projekt strony.

Na pasku narzędzi edycji strony kliknij przycisk Zaewidencjonuj, aby udostępnić wersję roboczą.

Publikowanie strony, aby umożliwić każda osoba mająca uprawnienia do jego przeglądania.

Na pasku narzędzi edycji strony kliknij pozycję Publikuj.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×