Uczestniczenie w dyskusjach w witrynie programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą tablicy dyskusyjnej można wymieniać informacje i dyskutować na różne tematy z innymi osobami. W programie Microsoft Office Outlook 2007 istnieje kilka sposobów używania tablicy dyskusyjnej znajdującej się w witrynie programu SharePoint.

Uwaga: Praca z funkcji opisanych w tym artykule z witryny programu SharePoint, które są uruchomione Windows SharePoint Services 3.0 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007. Jeśli nie wiadomo, które wersje programu Microsoft SharePoint Products i technologie są uruchomione na serwerze, poproś administratora serwera.

W tym artykule

Omówienie

Łączenie tablicy dyskusyjnej z programem Outlook

Ogłaszanie na tablicy dyskusyjnej za pomocą programu Outlook

Odpowiadanie na temat dyskusji za pomocą programu Outlook

Przenoszenie elementu istniejącej poczty na tablicy dyskusyjnej

Usuwanie tablicy dyskusyjnej z programu Outlook

Wysyłanie wiadomości e-mail na tablicy dyskusyjnej

Omówienie

Tablic dyskusyjnych można używać do wielu zadań. Można na przykład przeprowadzać burzę mózgów na temat celów projektu lub dyskutować o wspólnych zainteresowaniach. Dla osób, które poświęcają dużo czasu na pracę z pocztą e-mail, praca z tablicą dyskusyjną w programie Office Outlook 2007 może okazać się łatwiejsza niż otwieranie witryny programu SharePoint w przeglądarce sieci Web.

Łączenie tablicy dyskusyjnej z programem Outlook

Po połączeniu tablicy dyskusyjnej w witrynie programu SharePoint z programem Outlook jej zawartość jest wyświetlana w folderze Listy programu SharePoint w okienku nawigacji. Można czytać dyskusje w witrynie programu SharePoint, ogłaszać wiadomości i odpowiadać na nie bez opuszczania programu Outlook. Można także dodawać do tablicy dyskusyjnej elementy ze Skrzynki pocztowej, takie jak wiadomości e-mail, przeciągając je lub kopiując.

Po połączeniu tablicy dyskusyjnej z programem Outlook można pobrać tematy dyskusji do trybu offline i pracować z nimi. W przypadku tworzenia tematów lub odpowiadania na nie w trybie offline, praca użytkownika jest ogłaszana na serwerze po ponownym połączeniu, a następnie odświeżeniu widoku w przeglądarce.

Jeśli witryna programu SharePoint i tablica dyskusyjna mają włączoną funkcję odbierania wiadomości e-mail, można dodawać zawartość do tablicy dyskusyjnej przez wysyłanie wiadomości e-mail, nawet jeśli tablica dyskusyjna nie została połączona z programem Outlook. Jeśli grupa robocza użytkownika jest skonfigurowana jako grupa programu SharePoint z własną listą dystrybucyjną poczty e-mail, tablica dyskusyjna może już być częścią tej grupy. W takim przypadku poczta e-mail jest automatycznie dodawana do tablicy dyskusyjnej, gdy użytkownicy wysyłają wiadomości e-mail do siebie nawzajem.

Poniższe wskazówki mogą pomóc użytkownikowi w określeniu techniki, która jest najlepsza do pracy z dyskusjami.

W następujących sytuacjach należy połączyć tablicę dyskusyjną z programem Outlook:

 • Gdy użytkownik chce wyświetlać zawartość tablicy dyskusyjnej i pracować z nią w taki sposób, w jaki pracuje z wiadomościami e-mail lub zadaniami w okienku nawigacji.

 • Gdy użytkownik chce tworzyć ogłoszenia dyskusyjne bez wysyłania ich jako wiadomości e-mail.

 • Gdy użytkownik ma elementy w Skrzynce pocztowej, które chce przeciągać do tablicy dyskusyjnej.

 • Gdy użytkownik chce korzystać z narzędzi sprawdzania pisowni i innych funkcji, które są dostępne w programie Outlook. Chociaż można formatować tematy dyskusji podczas pracy z nimi w witrynie programu SharePoint, program Outlook zapewnia dodatkowe narzędzia, na przykład sprawdzanie pisowni i tezaurus.

 • Gdy tablica dyskusyjna lub witryna nie ma włączonej funkcji odbierania wiadomości e-mail.

W następujących sytuacjach należy wysyłać wiadomości e-mail do tablicy dyskusyjnej:

 • Gdy użytkownik wysyła element za pośrednictwem poczty e-mail — można dodać adres tablicy dyskusyjnej do wiadomości, a następnie wysłać ją w zwykły sposób.

 • Gdy tablica dyskusyjna jest częścią grupy programu SharePoint, a zawartość jest wyświetlana na tablicy dyskusyjnej jako naturalna część dyskusji zespołowej.

 • Gdy użytkownik chce korzystać z narzędzi sprawdzania pisowni i innych funkcji, które są dostępne w programie Outlook. Chociaż można formatować tematy dyskusji podczas pracy z nimi w witrynie programu SharePoint, program Outlook zapewnia dodatkowe narzędzia, na przykład sprawdzanie pisowni i tezaurus.

 • Gdy listy w witrynie mają włączoną funkcję odbierania wiadomości e-mail.

Uwaga: W zależności od sposobu skonfigurowania tablicy dyskusyjnej może być konieczne, aby użytkownik był członkiem witryny zawierającej tablicę dyskusyjną. Właściciel witryny mógł także przyznać uprawnienia innego typu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z właścicielem witryny.

Początek strony

Łączenie tablicy dyskusyjnej z programem Outlook

 1. W przeglądarce sieci Web otwórz tablicę dyskusyjną w witrynie programu SharePoint.

  Jeśli nie możesz znaleźć tablicy dyskusyjnej, kliknij przycisk Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej.

 2. W menu Akcje Obraz menu kliknij polecenie Połącz z programem Outlook.

 3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie, że chcesz połączyć tablicę dyskusyjną z programem Outlook, kliknij przycisk Tak.

  W programie Outlook tablica dyskusyjna zostanie dodana do listy folderów w nowym folderze o nazwie Listy programu SharePoint. Po wyświetleniu tematów dyskusji można je czytać i odpowiadać na nie.

Porada: Po nawiązaniu połączenia z tablicy dyskusyjnej z programem Outlook, możesz wysłać do innych członków zespołu, które stanowi zaproszenie nawiązanie do tablicy dyskusyjnej wiadomości dotyczącej udostępniania. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę tablicy dyskusyjnej w programie Outlook, a następnie kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej Udostępnij w menu skrótów. Spowoduje to utworzenie wiadomość, która zawiera łącze i polecenia nawiązywania połączenia z tablicy dyskusyjnej.

Początek strony

Ogłaszanie na tablicy dyskusyjnej za pomocą programu Outlook

Aby opublikować tematu dyskusji na tablicy dyskusyjnej w witrynie programu SharePoint przy użyciu poniższej procedury w Office Outlook 2007, należy najpierw połączyć tablicę dyskusyjną z programem Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie tablicy dyskusyjnej z programem Outlook , w tym artykule.

 1. W obszarze Poczta w Okienku nawigacji kliknij znak plus, aby rozwinąć folder Listy programu SharePoint, a następnie kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej, na przykład Marketing — dyskusje zespołowe.

  Może być konieczne przewinięcie strony na liście folderów, aby zobaczyć nazwę tablicy dyskusyjnej.

 1. W menu Nowy kliknij polecenie Ogłoszenie w tym folderze.

 2. W polu Temat wpisz temat dyskusji.

  Tekst tematu jest wyświetlany na tablicy dyskusyjnej w programie Outlook i w witrynie programu SharePoint.

 3. Kliknij w treści ogłoszenia pod polem Temat, a następnie wpisz odpowiedni tekst tematu dyskusji.

  Aby zredagować wiadomość, można zastosować formatowanie i użyć narzędzi sprawdzania pisowni.

 4. Kliknij przycisk Ogłoś.

Uwaga: Temat zostanie dodany do tablicy dyskusyjnej w programie Outlook oraz w witrynie programu SharePoint po odświeżeniu widoku w przeglądarce.

Początek strony

Odpowiadanie na temat dyskusji za pomocą programu Outlook

Aby odpowiedzieć na temat na tablicy dyskusyjnej w witrynie programu SharePoint przy użyciu Office Outlook 2007, należy najpierw połączyć tablicę dyskusyjną z programem Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie tablicy dyskusyjnej z programem Outlook , w tym artykule.

Należy ogłosić odpowiedź na tablicy, aby dodać odpowiedź do tablicy dyskusyjnej i nie wysyłać odpowiedzi bezpośrednio do osoby, która ogłosiła temat. Aby natomiast odpowiedzieć bezpośrednio osobie, która ogłosiła temat dyskusji, można odpowiedzieć w taki sposób, w jaki normalnie odpowiada się na wiadomości e-mail.

 1. W obszarze Poczta w Okienku nawigacji kliknij znak plus, aby rozwinąć folder Listy programu SharePoint, a następnie kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej, na przykład Marketing — dyskusje zespołowe.

  Może być konieczne przewinięcie strony na liście folderów, aby zobaczyć nazwę tablicy dyskusyjnej.

 1. Odszukaj temat dyskusji, na który chcesz odpowiedzieć, a następnie kliknij dwukrotnie element, aby go otworzyć.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać odpowiedź do tematu dyskusji bez wysyłania wiadomości e-mail, kliknij przycisk Ogłoś odpowiedź. Wpisz informacje, które chcesz zawrzeć w odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Ogłoś.

  • Aby wysłać odpowiedź w wiadomości e-mail, kliknij przycisk Odpowiedz. Wpisz informacje, które chcesz zawrzeć w odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

   Kliknięcie przycisku Odpowiedz spowoduje wysłanie wiadomości odpowiedzi tylko do osoby, która ogłosiła temat dyskusji; nie spowoduje dodania odpowiedzi do tablicy dyskusyjnej.

Początek strony

Przenoszenie istniejącego elementu poczty do tablicy dyskusyjnej

Aby dodać element poczty, takich jak wiadomości e-mail lub elementu kalendarza na tablicy dyskusyjnej za pomocą Office Outlook 2007, należy najpierw połączyć tablicę dyskusyjną z programem Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie tablicy dyskusyjnej z programem Outlook , w tym artykule.

Ważne: Po skopiowaniu elementu kalendarza do tablicy dyskusyjnej element zawiera tylko tekst anonsu i nie zapewnia pełnej funkcjonalności elementu kalendarza. Można na przykład skopiować wezwanie na spotkanie do tablicy dyskusyjnej, aby poinformować uczestników o nadchodzącym spotkaniu, ale element nie będzie wyświetlać przypomnień o spotkaniu w taki sposób, jak robi to wezwanie na spotkanie w programie Outlook.

Przed rozpoczęciem wykonywania poniższej procedury należy znaleźć tablicę dyskusyjną w folderze Listy programu SharePoint, aby jej lokalizacja była znana.

 1. W okienku Poczta w okienku nawigacji wybierz element poczty, który chcesz przenieść na tablicę dyskusyjną.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Przenieś do folderu Obraz przycisku do wyświetlania listy rozwijanej, a następnie kliknij polecenie Przenieś do folderu na liście.

  Na liście wyświetlanej po kliknięciu przycisku Przenieś do folderu na pasku narzędzi Standardowy są również wyświetlane foldery, do których wcześniej przeniesiono elementy. Jeśli nazwa tablicy dyskusyjnej jest wyświetlona na liście, można kliknąć tablicę dyskusyjną zamiast klikania na liście polecenia Przenieś do folderu.

 3. W oknie dialogowym Przenoszenie elementów kliknij folder tablicy dyskusyjnej, a następnie kliknij przycisk OK.

  Folder tablicy dyskusyjnej znajduje się w folderze Listy programu SharePoint. Wyświetlenie folderu może wymagać przewinięcia listy.

 4. Kliknij przycisk Ogłoś.

Porada: Elementy można również przeciągać z folderu poczty do folderu dyskusji zamiast ich przenoszenia, a następnie można kliknąć przycisk Ogłoś.

Początek strony

Usuwanie tablicy dyskusyjnej z programu Outlook

 1. W okienku Poczta w folderze Listy programu SharePoint kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę folderu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń nazwę tablicy dyskusyjnej.

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk Tak.

  Uwaga: Ta procedura powoduje usunięcie tablicy dyskusyjnej tylko z programu Outlook, a nie z witryny programu SharePoint.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości e-mail do tablicy dyskusyjnej

Jeśli tablica dyskusyjna jest skonfigurowana do odbierania wiadomości e-mail, można dodawać tematy dyskusji przez wysyłanie wiadomości e-mail. Nie wymaga to połączenia tablicy dyskusyjnej z programem Outlook. Użytkownik tworzy wiadomość w normalny sposób, a następnie umieszcza nazwę tablicy dyskusyjnej w polu Do lub DW wiadomości e-mail. Wiadomość następnie tworzy nowy temat dyskusji na tablicy dyskusyjnej.

Jeśli użytkownik należy do grupy programu SharePoint zawierającej tablicę dyskusyjną w swojej liście dystrybucyjnej poczty e-mail, wiadomości e-mail wysyłane przez użytkownika do tej grupy są automatycznie dodawane do tablicy dyskusyjnej. Jeśli użytkownik odpowie na wiadomość dyskusji e-mail i umieści grupę w polu Do lub DW, odpowiedź e-mail również stanie się odpowiedzią w dyskusji.

Aby uczestniczyć w dyskusji za pomocą poczty e-mail, najpierw należy uzyskać adres tablicy dyskusyjnej lub grupy programu SharePoint. W zależności od sytuacji adres e-mail tablicy dyskusyjnej lub grupy może być wyświetlany w Książce adresowej. Jeśli nie ma tam adresu, można go dodać do Listy kontaktów, aby można go było łatwo znaleźć.

 1. W programie Outlook przygotuj element, który chcesz dodać do tablicy dyskusyjnej, wykonując jedną z poniższych czynności:

  • Aby utworzyć nowy temat dyskusji, utwórz nową wiadomość e-mail w normalny sposób. Możesz na przykład wskazać polecenie Nowy w menu Plik, a następnie kliknąć polecenie Wiadomość pocztowa.

  • Aby odpowiedzieć na istniejący temat dyskusji za pomocą wiadomości e-mail, otwórz oryginalną wiadomość e-mail, a następnie kliknij przycisk Odpowiedz.

 2. W polu Do lub DW dodaj adres tablicy dyskusyjnej lub grupy programu SharePoint.

 3. Dodaj odpowiednią treść do wiadomości.

 4. Kliknij przycisk Wyślij.

Uwaga: Jeśli ktoś wyśle wiadomość e-mail do tablicy dyskusyjnej, na której jest już istniejąca dyskusja o tym samym wierszu tematu, wiadomość nie zostanie automatycznie przechowana jako odpowiedź na tę dyskusję, chyba że wiadomość jest również odpowiedzią na istniejącą dyskusję e-mail. Dzięki temu wiadomości należące do różnych dyskusji nie są przypadkowo dodawane do tej samej dyskusji, nawet jeśli mają taki sam wiersz tematu, na przykład „kontrakty”.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×