Uaktywnianie lub dezaktywowanie przepływu pracy jako funkcji zbioru witryn

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wstępnie zdefiniowane przepływy pracy zawarte w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007 są domyślnie aktywne jako funkcje zbioru witryn w szablonach witryn. Jeśli jednak organizacja dostosowała domyślne ustawienia witryny, może wystąpić potrzeba uaktywnienia określonego przepływu pracy jako funkcji zbioru witryn, aby było możliwe dodawanie go do list, bibliotek lub typów zawartości. Funkcję zbioru witryn może uaktywnić tylko administrator zbioru witryn.

Uaktywnianie przepływu pracy

 1. Na stronie głównej zbioru witryn w menu Akcje witryny Obraz przycisku wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. W obszarze Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Funkcje zbioru witryn.

 3. Na stronie Funkcje zbioru witryn kliknij przycisk Uaktywnij obok nazwy przepływu pracy, który chcesz uaktywnić.

  Uwaga : Aby uaktywnić funkcję przepływu pracy Zbieranie opinii lub Zatwierdzenie, kliknij przycisk Uaktywnij obok pozycji Przepływy pracy Rozsyłanie.

Początek strony

Dezaktywowanie przepływu pracy

Jeśli przepływ pracy ma być niedostępny dla osób korzystających z witryny, można go zdezaktywować. Jeśli przepływ pracy zostanie zdezaktywowany, użytkownicy nie będą mogli go dodawać do list, bibliotek ani typów zawartości. Funkcję zbioru witryn może zdezaktywować tylko administrator zbioru witryn.

 1. Na stronie głównej zbioru witryn w menu Akcje witryny Obraz przycisku wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. W obszarze Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Funkcje zbioru witryn.

 3. Na stronie Funkcje zbioru witryn kliknij przycisk Dezaktywuj obok nazwy przepływu pracy, który chcesz zdezaktywować.

  Uwaga : Aby zdezaktywować funkcję przepływu pracy Zbieranie opinii lub Zatwierdzenie, kliknij przycisk Dezaktywuj obok pozycji Przepływy pracy Rozsyłanie.

 4. Kliknij pozycję Dezaktywuj tę funkcję.

  Ważne : Dezaktywacja przepływu pracy może spowodować utratę wszystkich danych użytkownika lub dostosowań skojarzonych z tym przepływem pracy. Ponadto wszystkie wystąpienia przepływu pracy uruchomione w witrynach danego zbioru witryn mogą przestać działać.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×