Uaktywnianie jednej lub kilku warstw

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli kształt nie jest jeszcze przypisany do warstwa, po upuszczeniu na stronę zostanie automatycznie przypisany do warstwy aktywnej.

Na przykład, jeśli do rysunku układu biura będą dodawane kształty okablowania elektrycznego, można uaktywnić warstwę układu elektrycznego. Wszystkie kształty dodawane od tego momentu będą przypisywane do warstwy układu elektrycznego. Rozpoczynając dodawanie okien, można określić jako aktywną warstwę ścian.

Jeśli kształty mają być przypisane do wielu warstw, można wskazać wiele warstw aktywnych. Wówczas kształty dodawane do strony będą automatycznie przypisywane do wszystkich tych warstw.

Uaktywnianie jednej lub kilku warstw

  1. W menu Widok kliknij polecenie Właściwości warstwy.

  2. Dla każdej warstwy, którą chcesz uaktywnić, zaznacz pole wyboru w kolumnie Aktywna.

    Zostanie uaktywniona warstwa strony bieżącej. Jeśli na stronę zostanie przeciągnięty kształt, który nie ma wstępnie zdefiniowanego przypisania do warstwy, zostanie on przypisany do aktywnej warstwy. Uaktywnienie warstwy jest dobrym sposobem na szybkie przypisywanie kształtów do warstwy, przypominającym dodawanie ich do strony.

Uwaga : Nie można uaktywnić warstwy, która została zabezpieczona przed edycją.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×