Uaktualnienia witryn usługi SharePoint Online w wersji 2010 najnowszą klasyczny interfejs użytkownika

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W ciągu ostatnich kilku lat możemy zostały wspieranie klientów do siebie uaktualnianie witryn programu SharePoint 2010 Online wersji. Firma Microsoft rozpoczynają automatyczne proces uaktualniania, dzięki czemu wszystkich naszych użytkowników może pracować najlepszą wydajność i najnowszych funkcji klasyczny interfejs użytkownika programu SharePoint. Ale nie musisz czekać na automatyczne uaktualnienia rozpocząć korzystanie z wszystkich nowych funkcji. Teraz uaktualnić witryny zespołu. Pamiętaj, że nie jest uaktualnienie "Nowoczesny" środowiska programu SharePoint, który został omówiony w dostosowywania środowiska "nowoczesny" w usłudze SharePoint Online.

Omówienie procesu uaktualniania

Długość i złożoność procesu uaktualniania zależy od tego, czy witryny zespołu zostały dostosowane. Warto poświęcić czas na ocenę witryn, zwłaszcza tych, które zostały dostosowane w wysokim stopniu, oraz na uważne zaplanowanie uaktualnienia, aby zapewnić płynny przebieg całego procesu. Dostępne są narzędzia ułatwiające zidentyfikowanie potencjalnych problemów z uaktualnieniem, rozwiązanie ich oraz przetestowanie w środowisku podglądu. W razie używania tych narzędzi proces uaktualniania będzie się składał z trzech kroków:

 1. Sprawdzanie kondycji witryny zespołu

 2. Tworzenie witryny oceny uaktualnienia (aby wyświetlić podgląd różnic między wersjami)

 3. Rozpoczynanie uaktualnienia

Sprawdzanie kondycji witryny zespołu

Sprawdzanie kondycji zbioru witryn przed uaktualnieniem sprawdza witrynę zespołu, a następnie generuje raport zawierający listę potencjalnych problemów związanych z uaktualnieniem oraz sposoby ich rozwiązania. Na przykład jeśli dostosowano plik domyślny w usłudze SharePoint Online, zostanie on oflagowany, aby umożliwić identyfikację pliku niestandardowego i w razie potrzeby przywrócenie go do stanu szablonu domyślnego w definicji witryny.

Aby sprawdzić kondycję witryny

 1. Przejdź do witryny zespołu, którą chcesz sprawdzić, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Ustawienia witryny > Administracja zbiorem witryn > kontroli kondycji zbioru witryn.

 2. Na stronie Sprawdź kondycję zbioru witryn kliknij pozycję Rozpocznij sprawdzanie. Po ukończeniu sprawdzania zostanie wyświetlony raport z informacjami na temat znalezionych problemów i sprawdzonych elementów.

 3. Kliknij link Więcej informacji z prawej strony poszczególnych problemów i wykonaj podane instrukcje. Następnie kliknij pozycję Ponów próbę, aby upewnić się, że każdy problem został rozwiązany. Gdy wszystkie elementy pomyślnie przejdą kontrolę, otrzymasz świadectwo dobrej kondycji swojej witryny zespołu, które będzie przypominać poniższe:

  Wyniki sprawdzania kondycji zbioru witryn

Tworzenie witryny oceny uaktualnienia

Witryna oceny umożliwia wyświetlenie podglądu zawartości witryny przy użyciu najnowszej wersji usługi SharePoint Online. Podgląd stanowi osobną witrynę, a zatem — w przeciwieństwie do sposobu działania funkcji Uaktualnienie wizualne w programie SharePoint 2010 — wszelkie akcje wykonane względem witryny oceny nie wywierają wpływu na oryginał.

Nie jest konieczne tworzenie witryny oceny uaktualnienia dla każdej witryny zespołu. Jednak jeśli masz jakiekolwiek dostosowane witryny lub rozwiązania w trybie piaskownicy, należy utworzyć witryny oceny uaktualnienia i przetestować je, aby się upewnić, że są one zgodne z nową wersją.

Aby utworzyć witrynę oceny

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Ustawienia witryny > Administracja zbiorem witryn > Uaktualnianie zbioru witryn.

 2. Na stronie Uaktualnić witryny kliknij przycisk Spróbuj uaktualnienie pokaz. Ta opcja uruchamia proces generowania witrynę oceny (limit rozmiaru jest 20 GB).

 3. W oknie Tworzenie zbioru witryn oceny uaktualnienia kliknij pozycję Utwórz zbiór witryn oceny uaktualnienia. Zostanie otwarte okno z informacją, że otrzymano żądanie utworzenia demonstracyjnej witryny.

 4. Kliknij pozycję Zamknij.

  Witryna oceny zostanie utworzona w ciągu 24 do 48 godzin. Gdy będzie dostępna, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą link do witryny i datę ważności. Witryna jest tymczasowa, więc warto od razu ją przejrzeć, aby sprawdzić, czy wszystko wygląda i działa tak, jak powinno. Witryny oceny zwykle wygasają po 30 dniach (administrator globalny może skonfigurować inną wartość), więc wszelkie wprowadzone zmiany zostaną utracone po wygaśnięciu witryny. Jeśli witryna oceny wygaśnie, zanim zdążysz ukończyć ocenę zmian, możesz poprosić o kolejną witrynę, ale dopiero po upływie daty ważności.

Rozpoczynanie uaktualnienia

Po wypróbowaniu witryny oceny wprowadź odpowiednie zmiany w oryginalnej witrynie i kontynuuj uaktualnianie. Użytkownicy nie będą mogli uzyskiwać dostępu do witryn zespołu w trakcie uaktualniania.

Aby uaktualnić witryny zespołu

 1. Przejdź do witryny zespołu, którą chcesz uaktualnić, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Ustawienia witryny > Administracja zbiorem witryn > Uaktualnianie zbioru witryn.

 2. Na stronie Uaktualnianie witryn kliknij pozycję Uaktualnij teraz. Ta opcja uruchamia proces uaktualniania witryny.

 3. Jeśli witryna oceny nie została jeszcze utworzona, a wygląd witryny w przypadku uaktualnienia nie został sprawdzony, w oknie Tworzenie zbioru witryn oceny uaktualnienia kliknij pozycję Utwórz zbiór witryn oceny uaktualnienia. Zostanie otwarte okno z prośbą o potwierdzenie, że chcesz rozpocząć proces.

 4. Kliknij pozycję Można rozpocząć uaktualnianie.

  Rozpocznie się uaktualnianie i zostanie wyświetlona strona stanu uaktualniania witryny. Ta strona jest odświeżana automatycznie co minutę w trakcie uaktualniania. Wyświetlane są informacje, takie jak problemy, które wystąpiły po rozpoczęciu uaktualnienia, i gdzie można znaleźć plik dziennika uaktualniania. Warto zapisać ten plik dziennika, aby można było później w razie potrzeby do niego zajrzeć.

  Uaktualnianie może nie rozpocząć się od razu w zależności od tego, ile uaktualnień jest w kolejce. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „oczekiwanie na rozpoczęcie”, uaktualnianie witryny rozpocznie się po przeprowadzeniu poprzednich uaktualnień.

  Po zakończeniu uaktualniania strona Stan uaktualniania zostanie wyświetlona w nowym interfejsie użytkownika i będzie widoczny komunikat Pomyślnie ukończono uaktualnianie.

  Uwaga: Jeśli podczas uaktualniania napotkasz problemy, zobacz Rozwiązywanie problemów z uaktualnianiem zbioru witryn.

 5. Kliknij pozycję Wyświetl nową witrynę.

Często zadawane pytania dotyczące uaktualnienia

 • Jak poinformować administratorów mojego zbioru witryn o konieczności uaktualnienia?

  Wyślij zbiorczą wiadomość e-mail ze strony centrum administracyjne programu SharePoint do wszystkich administratorów, którzy mają witryny zespołu programu SharePoint 2010. Wiadomość e-mail zawiera instrukcje dotyczące sprawdzania kondycji, żądania witryny oceny i rozpoczynania uaktualnienia.

  Aby wysłać zbiorczą wiadomość e-mail

  1. Przejdź do karty Zbiory witryn w programie SharePoint.

  2. Wybierz wszystkie witryny zespołu, których właścicieli chcesz powiadomić. Witryny zespołu programu SharePoint 2010 możesz znaleźć, sprawdzając wartość w kolumnie Wersja po prawej stronie ekranu.

  3. Kliknij pozycję Uaktualnij > Powiadomienia o uaktualnieniu.

   Przycisk Uaktualnij z wyróżnioną opcją Powiadomienia o uaktualnieniu

 • Co oznacza różowy transparent u góry ekranu?

  Różowy transparent informujący o zaplanowanym automatycznym uaktualnieniu Twojej witryny

  Różowy transparent oznacza, że dla Twojej witryny zespołu programu SharePoint 2010 zaplanowano automatyczne uaktualnienie. Gdy klikniesz link tutaj, przejdziesz do strony zawierającej datę uaktualnienia oraz linki do dodatkowych zasobów. Jeśli chcesz od razu przeprowadzić uaktualnienie, kliknij link Uaktualnij ten zbiór witryn.

 • Ile kosztuje uaktualnienie?

  Z uaktualnieniem nie wiążą się żadne dodatkowe koszty. Wszystkie uaktualnienia usługi są zawarte w subskrypcji w celu zapewnienia, że zawsze masz najnowsze dostępne funkcje i ulepszenia.

 • Co to jest zbiór witryn?

  Zbiór witryn to grupa witryn sieci Web korzystająca ze wspólnego zestawu ustawień administracyjnych, takich jak uprawnienia użytkowników i nawigacja. Zbiór ma strukturę hierarchiczną i obejmuje witrynę najwyższego poziomu oraz jedną lub więcej podwitryn. Zbiory witryn usługi SharePoint Online obejmują witryny zespołów, witryny publikowania, witryny osobiste i tak dalej. Aby dowiedzieć się więcej o zbiorach witryn, zobacz Zarządzanie zbiorami witryn i ustawieniami globalnymi w centrum administracyjnym programu SharePoint.

 • Nie otrzymano żadnych powiadomień o uaktualnieniu. Co mam robić?

  Jeśli nie otrzymano żadnych powiadomień o uaktualnieniu, a u góry witryny zespołu nie ma różowego transparentu, nie trzeba nic robić. Otrzymasz powiadomienie, gdy będzie wymagane podjęcie czynności.

Dodatkowe zasoby

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×