UFNOŚĆ, funkcja

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca przedział ufności dla średniej populacji z rozkładem zwykłym. Przedział ufności jest zakresem po obu stronach średniej danej próbki. Na przykład w przypadku zamówienia produktu pocztą można określić, z określoną pewnością (ufnością), kiedy najwcześniej lub najpóźniej będzie go można otrzymać.

Składnia

UFNOŚĆ(alfa;odchyl_standard;rozmiar)

Alfa     to poziom istotności używany do obliczania poziomu ufności. Poziom ufności jest równy 100*(1 — alfa)% lub innymi słowy, alfa równe 0,05 wskazuje 95% poziom ufności.

Odchylenie_std     to odchylenie standardowe populacji zakresu danych i zakłada się, że jest ono znane.

Rozmiar    jest rozmiarem próbki.

Spostrzeżenia

  • Jeśli którykolwiek z argumentów nie jest liczbą, funkcja UFNOŚĆ zwraca wartość błędu #ARG!.

  • Jeśli alfa ≤ 0 lub alfa ≥ 1, funkcja UFNOŚĆ zwraca wartość błędu #LICZBA!

  • Jeśli odchylenie_std ≤ 0, funkcja UFNOŚĆ zwraca wartość błędu #LICZBA!

  • Jeśli argument „wielkość” nie jest liczbą całkowitą, jego wartość jest obcinana do liczby całkowitej.

  • Jeśli argument „wielkość” < 1, funkcja UFNOŚĆ zwraca wartość błędu #LICZBA!

  • Jeśli przyjmie się alfa równe 0,05, to trzeba obliczyć obszar pod standardową krzywą normalną, który jest równy (1 – alfa) lub 95%. Wartość ta jest równa ± 1,96. Przedział ufności jest zatem równy:

    Równanie

Przykład

Przypuśćmy, że w próbie 50 pracowników dojeżdżających do pracy zaobserwowano, że średnia długość dojazdu do pracy jest równa 30 minut przy standardowym odchyleniu populacji równym 2,5. Możemy być na 95 procent pewni, że średnia populacji należy do przedziału:

Równanie

Alfa

OdchStd

Wielkość

Formuła

Opis (wynik)

0,05

0,5

50

=UFNOŚĆ([Alfa];[OdchStd];[Wielkość])

Przedział ufności dla średniej danej populacji. Innymi słowy, średnia długość dojazdu do pracy wynosi 30 ± 0,692951 minut lub od 29,3 do 30,7 minut. (0,692951)

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×