Używanie wykresów i schematów w prezentacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Office PowerPoint 2007 zawiera wiele różnych typów wykresów danych i wykresów w tym wykresy kolumnowe, liniowych, wykresów kołowych, słupkowych, warstwowy, punktowym, wykresów giełdowych, wykresy powierzchniowe, pierścieniowego, Wykresy bąbelkowe i wykresy radarowe.

Ważne : Jeśli Microsoft Office Excel 2007 nie jest zainstalowany na komputerze, nie można korzystać z danych zaawansowanych funkcji w Microsoft Office 2007 wykresów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Omówienie wykresów.

Jeśli Office Excel 2007nie jest zainstalowany, podczas tworzenia nowych danych wykresu w tym Microsoft Office PowerPoint 2007, zostanie otwarty program Microsoft Graph. Wykresu pojawia się dane skojarzone z wykresem w tabeli o nazwie arkusza danych. Możesz wprowadzić własne dane w arkuszu danych, importowanie danych z pliku tekstowego do arkusza danych lub wklejanie danych z innego programu do arkusza danych.

W tym artykule

Omówienie danych, tworzenia wykresów i wykresów

Wstawianie wykresu lub schematu w prezentacji

Wklejanie wykresu programu Excel lub wykresu do prezentacji i łącza do danych w programie Excel

Tworzenie innego typu wykresu (schemat blokowy, schemat organizacyjny, osi czasu)

Omówienie danych, tworzenia wykresów i wykresów

Wykres lub schemat danych można dodać do prezentacji w jeden z dwóch sposobów:

 • w prezentacji można utworzyć wykresu lub schematu.    Podczas tworzenia nowego wykresu w programie PowerPoint, edytować dane dla tego wykresu w Office Excel 2007, ale dane są zapisywane w pliku programu PowerPoint.

 • Można wkleić wykres programu Excel lub wykresu do prezentacji i łączenie danych zawartych w pliku Office Excel 2007.    Podczas kopiowania wykresu z pliku zapisanego Office Excel 2007 i wkleić go w prezentacji, danych na wykresie zostanie połączona z tego pliku programu Excel. Jeśli chcesz zmienić dane na wykresie, można wprowadzić zmiany do połączonego arkusza w Office Excel 2007, a następnie odświeżyć dane w prezentacji programu PowerPoint. Arkusz programu Excel jest osobny plik i nie są zapisywane w pliku programu PowerPoint.

Uwaga : Po otwarciu prezentacji, który został utworzony we wcześniejszej wersji programu PowerPoint i prezentacja zawiera wykres lub wykres, który został utworzony przy użyciu programu Microsoft Graph programu PowerPoint 2007 zachować wygląd wykresu lub wykres, a pozwalają na kontynuowanie aktualizacji wykresu lub wykres.

Wykres utworzony na podstawie przykładowych danych
Wykres w programie PowerPoint, który został utworzony z przykładowych danych pochodzących z arkusza programu Excel

Wstawianie wykresu lub schematu w prezentacji

Umożliwia tworzenie nowego wykresu lub schematu w programie PowerPoint, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie PowerPoint kliknij symbol zastępczy, który ma zawierać na wykresie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Wykres.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie wykresu kliknij wykres, a następnie kliknij przycisk OK.

  Program Office Excel 2007 zostanie uruchomiony w podzielonym oknie, w którym zostanie wyświetlony arkusz zawierający przykładowe dane.

  Przykładowe dane do wykresu
  Przykładowe dane w arkuszu programu Excel
 4. Aby w programie Excel zmienić przykładowe dane, kliknij komórkę w arkuszu, a następnie wpisz odpowiednie dane.

  Można również zamienić przykładowe etykiety oś w kolumnie A oraz wpisy nazw w legenda w wierszu 1.

  Uwaga : Po zaktualizowaniu arkusza wykres w programie PowerPoint zostanie zaktualizowany automatycznie przy użyciu nowych danych.

 5. Kiedy zakończysz wprowadzanie danych w programie Excel, w menu plik kliknij przycisk Zamknij.

Uwaga : Aby zmienić dane na wykresie, który został wstawiony,    użyj polecenia Edytuj dane. Aby dowiedzieć się więcej na temat polecenia Edytuj dane, zobacz Zmienianie danych w istniejącym wykresie.

Wklejanie wykresu programu Excel lub wykresu do prezentacji i łącza do danych w programie Excel

Tworzenie i kopiowanie wykresu lub schematu w Office Excel 2007, a następnie wklej go w prezentacji programu PowerPoint. Po zaktualizowaniu danych w pliku połączonego Office Excel 2007 wykresu w programie PowerPoint można aktualizować przy użyciu polecenia Odśwież dane.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kopiowania i wklejania wykresów programu Excel i schematów w prezentacji programu PowerPoint, zobacz artykuł danych kopii programu Excel lub wykresów do programu PowerPoint.

Uwaga : Jeśli chcesz można było automatycznie zaktualizować lub odświeżyć dane do wykresu lub schematu, należy zapisać plik programu Excel, zanim wstawisz wykresu lub schematu.

 1. W programie Excel wybierz wykres, klikając jego obramowanie, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wytnij.

 2. W programie PowerPoint kliknij symbol zastępczy na stronie notatek i slajdów, który chcesz wstawić wykres na.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej.

Początek strony

Tworzenie schematu organizacyjnego, osi czasu lub Dodawanie wykresu z programu Excel

Porada : Jeśli nie wiesz, czy potrzebujesz danych wykresu lub innego typu grafiki, zobacz artykuł Kiedy używać grafiki SmartArt i kiedy należy używać wykresu?

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×