Używanie wykresów i schematów w prezentacji

Ważne   Jeśli na komputerze nie został zainstalowany program Microsoft Office Excel 2007, w pakiecie Microsoft Office 2007 nie będzie można używać zaawansowanych funkcji wykresów. Jeśli program Office Excel 2007 nie został zainstalowany, podczas tworzenia nowego wykresu w programie Microsoft Office PowerPoint 2007 zostanie uruchomiony program Microsoft Graph. Następnie zostanie wyświetlony wykres skojarzony z danymi umieszczonymi w tabeli określanej jako arkusz danych. Do arkusza danych można wprowadzić własne dane, zaimportować dane z pliku tekstowego lub wkleić dane z innego programu.

Program Office PowerPoint 2007 zawiera wiele różnych typów wykresów i schematów, za pomocą których można przekazywać odbiorcom informacje na temat poziomów zapasów, zmian organizacyjnych, wyników sprzedaży i wielu innych zagadnień. Wykres lub schemat można dodać do prezentacji na dwa sposoby:

 • obiekt osadzony i wstawiając wykres w prezentacji    Gdy w programie PowerPoint zostaną osadzone dane z wykresu, będzie je można edytować w programie Office Excel 2007, a arkusz zostanie zapisany w pliku programu PowerPoint.

 • Wklejając do prezentacji wykres programu Excel i łącząc z danymi w programie Office Excel 2007    Gdy wykres zostanie skopiowany z programu Office Excel 2007 i wklejony do prezentacji, dane w wykresie zostaną połączone z arkuszem programu Excel. Aby zmodyfikować dane w wykresie, należy wprowadzić zmiany w połączonym arkuszu programu Office Excel 2007. Arkusz programu Excel jest oddzielnym plikiem i nie jest zapisywany z plikiem programu PowerPoint.

Wykres utworzony na podstawie przykładowych danych

Wykres w programie PowerPoint, który został utworzony z przykładowych danych pochodzących z arkusza programu Excel

Uwagi   

 • Jeśli zostanie otwarta prezentacja utworzona we wcześniejszej wersji pakietu Microsoft Office i zawierająca wykres lub schemat utworzony przy użyciu programu Microsoft Graph, pakiet Office 2007 zachowa wygląd tego wykresu lub schematu i umożliwi jego aktualizowanie.

 • Aby uzyskać więcej informacji o wykresach, zobacz Omówienie wykresów.

 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o różnych typach wykresów, które można dodać do prezentacji, zobacz Dostępne typy wykresów.

Osadzanie wykresu w prezentacji i wstawianie wykresu do prezentacji

Wykonaj poniższe czynności, aby zachować dane, które zostały skojarzone z wykresem w programie PowerPoint:

 1. W programie PowerPoint kliknij symbole zastępcze, w którym chcesz umieścić wykres.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Wykres.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie wykresu kliknij wykres, a następnie kliknij przycisk OK.

  Program Office Excel 2007 zostanie uruchomiony w podzielonym oknie, w którym zostanie wyświetlony przykładowy arkusz danych.

  Przykładowe dane do wykresu

  Przykładowe dane w arkuszu programu Excel

 4. Aby w programie Excel zmienić przykładowe dane, kliknij komórkę w arkuszu, a następnie wpisz odpowiednie dane.

  Można również zamienić przykładowe etykiety oś w kolumnie A oraz wpisy nazw w legenda w wierszu 1.

  Uwaga   Gdy w arkuszu zostaną wprowadzone zmiany, wykres w programie PowerPoint zostanie automatycznie zaktualizowany.

 5. W programie Excel kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 6. W oknie dialogowym Zapisywanie jako z listy Zapisz w wybierz folder lub dysk, do którego chcesz zapisać arkusz.

  Porada   Aby zapisać arkusz w innym folderze, wybierz inny dysk z listy Zapisz w lub inny folder z listy folderów. Aby zapisać arkusz w nowym folderze, kliknij przycisk Utwórz nowy folder Obraz przycisku .

 7. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

 9. W programie Excel w menu Plik kliknij polecenie Zamknij.

Wklejanie do prezentacji wykresu programu Excel i łączenie z danymi programu Excel

Postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, można utworzyć łącze do danych zewnętrznego arkusza programu Office Excel 2007. Należy utworzyć i skopiować wykres w programie Office Excel 2007, a następnie wkleić go do prezentacji programu PowerPoint. Zmiana danych w programie Office Excel 2007 spowoduje aktualizację wykresu w programie PowerPoint.

 1. W programie Excel zaznacz wykres, klikając jego obramowanie, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wytnij.

 2. W programie PowerPoint w slajdzie lub na stronie notatek kliknij symbole zastępcze, w którym chcesz umieścić wykres.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej.

Uwaga   Graficzne reprezentacje informacji można również tworzyć przy użyciu grafik SmartArt. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie grafiki SmartArt.

Początek strony

Dotyczy: PowerPoint 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język