Tworzenie bardziej dostępnych dokumentów programu Word

Tworzenie nazw plików z ułatwieniami dostępu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Centrum szkoleniowe pakietu Office > Szkolenia dotyczące pakietu Office 2016 > Ułatwienia dostępu w pakiecie Office (szkolenie) > Word 2016

Powrót do poprzedniej strony Przechodzenie do następnej strony

W tym module dowiesz się, jak używać zrozumiałych nazw plików, które ułatwią Ci znajdowanie dokumentów.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Gdy używasz zrozumiałych nazw plików i dodajesz właściwości do dokumentów, ułatwiasz wszystkim odnajdowanie plików. Wykonanie tych kroków jest ważne ze względu na zgodność z wymaganiami prawnymi i wskazówkami.

Przykład zastosowania formuł tablicowych

Aby zmienić nazwę pliku
  1. Za pomocą Eksploratora plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

  2. Wpisz nową nazwę dokumentu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Aby dodać szczegóły dotyczące dokumentu
  1. W programie Word na karcie Plik wybierz pozycję Informacje.

  2. W obszarze Właściwości w polu Tytuł wpisz tytuł dokumentu.

  3. Aby dodać autora, w obszarze Powiązane osoby wybierz pozycję Dodaj autora.

Dodatkowe zasoby

Przycisk Początek strony Początek modułu

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×