Używanie usługi Yammer Embed zamiast aplikacji Yammer dla programu SharePoint 2013 i usługi SharePoint Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aplikacja Yammer dla programu SharePoint nie będzie już dostępna i przestanie działać na 15 września 2015 r. Yammer Embed będzie naszych pojedyncze rozwiązanie do integracji Yammer kanałów do SharePoint. W tym artykule anons w Sieci klienta usługi Office 365. Yammer Embed jest preferowana metoda osadzania konwersacje Yammer w witrynie SharePoint. Użytkownicy lokalnego SharePoint Server 2013 i SharePoint Online przechodzenie z Aplikacja Yammer dla programu SharePoint do Yammer Embed wystąpią utrata funkcjonalności minimalnego. W rzeczywistości Yammer Embed oferuje znacznie wygodniejszy model. Z Aplikacja Yammer dla programu SharePoint użytkowników i administratorów sprzedał ręczne aktualizowanie każdej witryny SharePoint, aby korzystać z najnowszych funkcji. Natomiast użycie Yammer Embed, wszystkie wystąpienia jest aktualne ponieważ ulepszenia funkcji przepływ bezpośrednio do tego wystąpienia Yammer Embed w witrynie SharePoint z nie ręczne. Jest to znacznie ułatwia IT dla użytkowników biznesowych zmniejszenie kosztów obsługi i umożliwia business, aby szybciej niż przy użyciu najnowszych Yammer Embed.

Istnieje wiele opcji do wyboru: Moje kanału, grupa kanału, kanał tematu, kanału informacyjnego użytkownika, lub i Otwórz źródło obiektu wykresu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Usługi Yammer osadzanie.

Poniższa ilustracja przedstawia Yammer Embed w działaniu.

Zrzut ekranu usługi Yammer Embed

Jak zastąpić usługi Yammer osadzanie aplikacji Yammer dla programu SharePoint Server 2013 i usługi SharePoint Online

Poniższy diagram wyjaśniono kroki związane z zamieniając Aplikacja Yammer dla programu SharePointYammer Embed:

Proces zastępowania aplikacji Yammer w programie SharePoint Server 2013 i usłudze SharePoint Online

Jak zastąpić aplikacja Yammer dla programu SharePoint Server 2013 i usługi SharePoint Online   

 1. Najpierw musisz usunąć wszystkie wystąpieniaAplikacja Yammer dla programu SharePoint z farmy. Możesz:

  • Aby usunąć wszystkie wystąpienia w farmie za pomocą skryptu Windows PowerShell. To jest dostępne tylko dla SharePoint Server 2013.

  • Ręczne usuwanie każdego wystąpienia Aplikacja Yammer dla programu SharePoint ze wszystkich stron w witrynie SharePoint.

 2. Teraz możesz dodać usługi Yammer osadzanie strony, której chcesz użyć. Aby dodać Yammer Embed, możesz dodać do strony składnik web part Edytor skryptów.

 3. Następnie dodaj tekst Yammer Embed skrypt do składnika web part Edytor skryptów.

 4. Powtórz kroki 2 i 3, aby dodać Yammer Embed do innych stron w witrynie.

Usuwanie aplikacji Yammer dla programu SharePoint Server 2013 i SharePoint Online

Aby zmienić przy użyciu Aplikacja Yammer dla programu SharePoint za pomocą Yammer Embed, musisz odinstalować istniejącej aplikacji usługi Yammer, a następnie dodaj kod Yammer Embed do każdej witryny. Czy Znajdź odpowiednią aplikację, a następnie usuń aplikację z każdego zbioru witryn. Aby znaleźć i usuwanie aplikacji na Office 365 i SharePoint Server 2013 za pomocą następujących metod:

Dodawanie usługi Yammer osadzanie

Dla Yammer Embed do pracy środowiska SharePoint musi spełniać następujące wymagania:

 • Twoja organizacja ma sieć active Yammer (na przykład: www.yammer.com/contoso.com)

 • Administrator farmy SharePoint należy wybrać usługi Yammer.com jako platformy współpracy w społeczności przedsiębiorstwa domyślne. Ustaw tę opcję, w Centrum administracyjnym SharePoint dla SharePoint Online i w administracji centralnej programu SharePoint dla lokalnego SharePoint Server 2013. Wybieranie usługi yammer.com i poczekaj około 30 minut przed przejściem do następnego kroku.

  Poniższa ilustracja przedstawia to ustawienie w SharePoint Online. Aby uzyskać informacje o tym, jak ją włączyć dla SharePoint Server 2013 zobacz Zintegrować usługę Yammer z lokalnego środowiska programu SharePoint 2013.

  Ustawienia użytkownika usługi Yammer.com w centrum administracyjnym programu SharePoint

Poniższa procedura zawiera opis sposobu dodać grupę do strony SharePoint Online lub SharePoint Server 2013 przy użyciu Yammer Embed i składnika web part Edytor skryptów. Zrzutów ekranu Pokaż SharePoint Online interfejsu użytkownika. Za pomocą narzędzia konfiguracji usługi Yammer osadzania umożliwia również utworzyć skrypt, aby użyć. Zobacz Dodawanie elementu widget osadzanie usługi Yammer do strony programu SharePoint jak korzystać z narzędzia konfiguracji.

Dodawanie grupy usługi Yammer do strony programu SharePoint Online lub programie SharePoint Server 2013
 1. W usłudze Yammer przejdź do grupy, którą chcesz osadzić. Odszukaj sekcję Opcje programu Access i wybierz opcję Osadź tej grupy w witrynie.

  Opcje dostępu dla grupy usługi Yammer
 2. Skopiuj skrypt w oknie.

 3. W witrynie SharePoint wybierz polecenie Edytuj.

 4. Na Wstążce wybierz pozycję Wstaw > Składnik Web Part i na liście Kategorie wybierz pozycję Multimedia i zawartość > Edytor skryptów.

  W dodać part: wybierz miejsce, w którym chcesz dodać składnik web part, a następnie wybierz przycisk Dodaj.

 5. Znajdź nowego składnika web part Edytor skryptów, a następnie wybierz pozycję Edytuj wstawkę.

 6. Wklej skrypt skopiowany z Yammer do składnika web part Edytor skryptów.

  Wklej skrypt do składnika Web Part skryptu
 7. Wybierz pozycję Wstaw.

 8. Zapisywanie i publikowanie strony SharePoint. Yammer konwersacji grupowej powinna być widoczna na strony SharePoint, podobnie jak na poniższej ilustracji.

  Kanał informacyjny grupy usługi Yammer osadzony na stronie programu SharePoint

Za pomocą innych typów kanałów informacyjnych (Moje kanałulub komentarza lub dla obiektów kanału informacyjnego) przy użyciu tego samego procesu, jak w przypadku grupy kanału, ale należy zmodyfikować feedType i feedID skryptu.

Dodawanie usługi Yammer Moje kanału informacyjnego do strony usługi SharePoint Online i SharePoint Server 2013
 1. W witrynie SharePoint wybierz polecenie Edytuj.

 2. Na Wstążce wybierz pozycję Wstaw > Składnik Web Part i na liście Kategorie wybierz pozycję Multimedia i zawartość > Edytor skryptów.

  W dodać part: wybierz miejsce, w którym chcesz dodać składnik web part, a następnie wybierz przycisk Dodaj.

 3. Znajdź nowego składnika web part Edytor skryptów, a następnie wybierz pozycję Edytuj wstawkę.

 4. Edytowanie tego skryptu używać sieci Yammer zamiast contoso.com, a następnie wklej go w składniku web part Edytor skryptów.

  <div id="embedded-my-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
    <script type="text/javascript" src="https://c64.assets-yammer.com/assets/platform_embed.js"></script>
    <script 'type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({ 
        container: '#embedded-my-feed',
        network: 'contoso.com' });
    </script>
  

  Uwaga : Możesz również zmienić wysokość i szerokość parametrów do wysokości i szerokości, które wolisz.

 5. Wybierz pozycję Wstaw.

 6. Zapisywanie i publikowanie strony SharePoint. Należy skontaktować się z Yammer kanału informacyjnego na strony SharePoint, podobnie jak na poniższej ilustracji.

  Mój kanał informacyjny usługi Yammer osadzony na stronie programu SharePoint
Dodawanie komentarza Yammer lub kanał do strony usługi SharePoint Online i SharePoint Server 2013 dla obiektów
 1. W usłudze Yammer przejdź do strony, którą chcesz osadzić. Skopiuj adres URL do strony.

 2. W witrynie SharePoint wybierz polecenie Edytuj.

 3. Na Wstążce wybierz pozycję Wstaw > Składnik Web Part, a na liście Kategorie wybierz pozycję Multimedia i zawartość > Edytor skryptów.

  W dodać part: wybierz miejsce, w którym chcesz dodać składnik web part, a następnie wybierz przycisk Dodaj.

 4. Znajdź nowego składnika web part Edytor skryptów, a następnie wybierz pozycję Edytuj wstawkę.

 5. Edytowanie poniższy skrypt do używania sieci Yammer zamiast contoso.com i używanie adresu URL do strony, którą chcesz porozmawiać, a następnie wklej go w składniku web part Edytor skryptów.

  <div id="embedded-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
  <script type="text/javascript" src="https://assets.yammer.com/assets/platform_embed.js"></script> 
  <script type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({ 
     container: "#embedded-feed", 
     network: "contoso.com", 
     feedType: "open-graph", 
     objectProperties: { url: "http://www.contoso.com/sample_page" , type: "page" } }); 
  </script>
  

  Lista typów prawidłowy obiekt znajduje się na schematu > obsługiwane typy obiektów. Jeśli interesuje Cię dodawanie kanałów informacyjnych Yammer do stron SharePoint za pomocą widżetu Yammer Embed, zobacz Dodawanie elementu widget osadzanie usługi Yammer do strony programu SharePoint.

  Uwaga : Możesz również zmienić wysokość i szerokość parametrów do wysokości i szerokości, które wolisz.

 6. Wybierz pozycję Wstaw.

 7. Zapisywanie i publikowanie strony SharePoint. Powinien zostać wyświetlony konwersacji Yammer gotowe do Rozpoczynanie dyskusji, podobnie do następującej ilustracji.

  Kanał informacyjny strony usługi Yammer osadzony na stronie programu SharePoint

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Osadzanie kanału informacyjnego Yammer w witrynie programu SharePoint

Centrum administracyjne usługi Yammer

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×