Używanie trybu zgodności w celu pracy z różnymi wersjami programu PowerPoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nawet jeśli nie masz programu PowerPoint 2013, możesz otwierać pliki programu PowerPoint 2013 i pracować z nimi. A jeśli masz już nową wersję, możesz pracować ze starszymi formatami plików, korzystając z trybu zgodności.

Włączanie trybu zgodności

Tryb zgodności jest włączany automatycznie po zapisaniu prezentacji programu PowerPoint 2013 (pptx) w formacie starszej wersji, na przykład PowerPoint 97–2003 (ppt).

 1. Otwórz prezentację programu PowerPoint 2013.

 2. Na karcie plik kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Prezentacja programu PowerPoint 97 – 2003 (* .ppt).

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga :  Po kliknięciu przycisku Zapisz może pojawić się alert narzędzia sprawdzania zgodności (podobny do poniższego) informujący o funkcjach, które mogą zostać utracone lub ograniczone w przypadku zapisania prezentacji w starszej wersji.

  Alerty modułu sprawdzania zgodności

 5. Otwórz plik w starszej wersji programu PowerPoint.

  Uwaga : Aby dowiedzieć się, które funkcje programu PowerPoint 2013 mogą ulec zmianie lub stać się niedostępne, zobacz Inne działanie funkcji programu PowerPoint 2013 w porównaniu z wcześniejszymi wersjami.

Wyłączanie trybu zgodności

Aby wyłączyć tryb zgodności, wystarczy zapisać prezentację w formacie programu PowerPoint 2013 (pptx).

 1. Otwórz prezentację w programie PowerPoint 2013.

 2. Na karcie plik kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Prezentacji programu PowerPoint (*.pptx).

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×