Używanie szablonu bazy danych do zarządzania kontaktami programu Access

Używaj szablonu bazy danych do zarządzania kontaktami programu Access 2007 do ewidencjonowania imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów i innych informacji. Nowa wersja popularnego szablonu programu Access umożliwia także kategoryzowanie każdego kontaktu, wysyłanie wiadomości e-mail i tworzenie map adresów.

Baza danych do zarządzania kontaktami

Korzystanie z bazy danych

W tym artykule opisano podstawowe czynności związane z używaniem szablonu bazy danych do zarządzania kontaktami.

Przygotowywanie bazy danych do użycia

 • Przy pierwszym otwarciu bazy danych program Access wyświetli stronę Wprowadzenie. Aby zapobiec wyświetlaniu tej strony przy następnym otwarciu bazy danych, wyczyść pole wyboru Pokaż ekran Wprowadzenie przy otwieraniu tej bazy danych.

  Zamknij stronę Wprowadzenie, aby rozpocząć korzystanie z bazy danych.

 • Aby upewnić się, że cała zawartość bazy danych jest włączona, wykonaj następujące czynności:

  1. Na pasku komunikatów kliknij przycisk Opcje.

  2. W oknie dialogowym Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office kliknij pozycję Włącz tę zawartość, a następnie kliknij przycisk OK.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania zawartości bazy danych, zobacz artykuł Podejmowanie decyzji o ustawianiu bazy danych jako zaufanej.

Dodawanie kontaktów z programu Microsoft Office Outlook 2007

Jeśli korzystasz z programu Office Outlook 2007, możesz dodać z niego kontakty bez konieczności ponownego wpisywania informacji.

 1. W formularzu Lista kontaktów kliknij pozycję Dodaj z programu Outlook.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie nazw do dodania zaznacz nazwy, które chcesz dodać do bazy danych.

 3. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyszukiwanie kontaktu

Pole Szybkie wyszukiwanie umożliwia szybkie znajdowanie kontaktów w formularzu Lista kontaktów.

 • W formularzu Lista kontaktów w polu Szybkie wyszukiwanie wpisz tekst, który chcesz wyszukać, a następnie naciśnij klawisz ENTER lub kliknij przycisk Przejdź.

  Program Access filtruje listę, aby wyświetlić tylko te rekordy, które zawierają wyszukiwany tekst. Aby wrócić do pełnej listy, kliknij przycisk Pokaż wszystkie rekordy.

Pokazywanie lub ukrywanie kolumn

W formularzu Lista kontaktów niektóre pola (kolumny) są domyślnie ukryte. Aby zmienić pola, które są wyświetlane:

 1. Kliknij pozycję Pokaż/ukryj pola.

 2. W oknie dialogowym Odkrywanie kolumn zaznacz pole wyboru przy każdej kolumnie, którą chcesz wyświetlić. Wyczyść pole wyboru, aby ukryć kolumnę.

Wyświetlanie raportów

Baza danych do zarządzania kontaktami obejmuje dwa raporty: Katalog oraz Książka telefoniczna. Aby wyświetlić raport:

 • W okienku nawigacji w obszarze Raporty kliknij dwukrotnie raport, który chcesz wyświetlić.

Możesz utworzyć własne raporty niestandardowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Tworzenie prostego raportu.

Wyświetlanie szczegółów kontaktu

Formularz Szczegóły kontaktu umożliwia wyświetlanie i wprowadzanie większej ilości informacji dotyczących poszczególnych kontaktów. Aby wyświetlić formularz Szczegóły kontaktu:

 • W formularzu Lista kontaktów kliknij przycisk Otwórz obok kontaktu, który chcesz zobaczyć.

Dodawanie obrazu

W formularzu Szczegóły kontaktu możesz dodać obraz do kontaktu.

 1. W obszarze ramki obrazu kliknij pozycję + / – obrazy.

 2. W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie pliku przejdź do folderu, w którym znajduje się plik.

 4. Zaznacz plik, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk OK.

Uwaga: Do każdego kontaktu możesz załączyć wiele plików, w tym różne typy plików, takie jak dokumenty lub arkusze kalkulacyjne.

Wyświetlanie mapy adresu kontaktu

Jeśli dla danego kontaktu został wprowadzony adres, w formularzu Szczegóły kontaktu możesz wyświetlić mapę tej lokalizacji:

 • Kliknij pozycję Kliknij, aby zobaczyć mapę.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×