Używanie szablonu bazy danych Studenci programu Access

Używaj szablonu bazy danych Studenci programu Access 2007 do ewidencjonowania informacji o studentach lub uczniach, takich jak informacje kontaktowe w razie wypadku, informacje medyczne oraz informacje dotyczące opiekunów. Możesz również wyszukiwać i filtrować studentów lub uczniów, śledzić ich obecność, pokazywać lub ukrywać kolumny oraz mapować adresy studentów lub uczniów.

Szablon bazy danych Studenci

Korzystanie z bazy danych

W tym artykule opisane zostały podstawowe czynności związane z używaniem szablonu bazy danych Studenci.

Przygotowywanie bazy danych do użycia

 • Przy pierwszym otwarciu bazy danych program Access wyświetli stronę Wprowadzenie. Aby zapobiec wyświetlaniu tej strony przy następnym otwarciu bazy danych, wyczyść pole wyboru Pokaż ekran Wprowadzenie przy otwieraniu tej bazy danych.

  Zamknij stronę Wprowadzenie, aby rozpocząć korzystanie z bazy danych.

 • Aby upewnić się, że cała zawartość bazy danych jest włączona, wykonaj następujące czynności:

  1. Na pasku komunikatów kliknij przycisk Opcje.

  2. W oknie dialogowym Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office kliknij pozycję Włącz tę zawartość, a następnie kliknij przycisk OK.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania zawartości bazy danych, zobacz artykuł Podejmowanie decyzji o ustawianiu bazy danych jako zaufanej.

Zbieranie danych za pomocą wiadomości e-mail

Możesz zbierać dane dotyczące studentów od użytkowników poczty e-mail przez wysyłanie im formularza wprowadzania danych w wiadomości e-mail. Gdy użytkownicy zwrócą wypełniony formularz, dane mogą być przetwarzane i przechowywane na liście studentów lub uczniów.

 1. W formularzu Lista składników majątku kliknij przycisk Zbierz dane.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcją w kreatorze Zbieranie danych za pomocą wiadomości e-mail, aby zebrać dane od określonych adresatów wiadomości e-mail.

Wyszukiwanie studenta lub ucznia

Pole Szybkie wyszukiwanie umożliwia szybkie znajdowanie studentów lub uczniów w formularzu Lista studentów/uczniów.

 • W polu Szybkie wyszukiwanie wpisz tekst, który chcesz wyszukać, a następnie naciśnij klawisz ENTER lub kliknij przycisk Przejdź.

  Program Access filtruje listę, aby wyświetlić tylko te rekordy, które zawierają wyszukiwany tekst. Aby wrócić do pełnej listy, kliknij przycisk Pokaż wszystkie rekordy.

Filtrowanie listy studentów/uczniów

W formularzu Lista studentów/uczniów możesz filtrować listę studentów lub uczniów i zapisywać ulubione filtry do użycia w przyszłości.

 1. Aby zastosować filtry, kliknij prawym przyciskiem myszy formularz i wybierz odpowiednie filtry.

 2. Kliknij pozycję Zapisz filtr.

 3. W formularzu Szczegóły filtru wprowadź nazwę filtru i jego opis, a następnie kliknij pozycję Zamknij.

 4. Użyj pola Ulubione filtry, aby zastosować zapisany filtr, lub kliknij pozycję (Wyczyść filtr), aby usunąć filtr.

Pokazywanie lub ukrywanie kolumn

W formularzu Lista studentów/uczniów niektóre pola (kolumny) są domyślnie ukryte. Aby zmienić pola, które są wyświetlane:

 1. Kliknij pozycję Pokaż/ukryj pola.

 2. W oknie dialogowym Odkrywanie kolumn zaznacz pole wyboru przy każdej kolumnie, którą chcesz wyświetlić. Wyczyść pole wyboru, aby ukryć kolumnę.

Wyświetlanie szczegółów dotyczących studenta/ucznia

Formularz Szczegółowe dane studenta/ucznia umożliwia wyświetlanie i wprowadzanie większej ilości informacji na temat studentów lub uczniów, w tym obrazów, informacji o opiekunach, informacji alarmowych i obecności. Aby wyświetlić formularz Szczegółowe dane studenta/ucznia:

 • W formularzu Lista studentów/uczniów kliknij przycisk Otwórz obok elementu, który chcesz zobaczyć.

Dodawanie obrazu

W formularzu Szczegółowe dane studenta/ucznia możesz dodać obrazy i inne załączniki.

 • W obszarze ramki obrazu kliknij pozycję + / – obrazy.

 • W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk Dodaj.

 • W oknie dialogowym Wybieranie pliku przejdź do folderu, w którym znajduje się plik.

 • Zaznacz plik, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 • W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk OK.

Uwaga: Do każdego elementu możesz załączyć wiele plików, w tym różne typy plików, takie jak dokumenty lub arkusze kalkulacyjne.

Dodawanie studentów lub uczniów z programu Microsoft Office Outlook 2007

Jeśli korzystasz z programu Office Outlook 2007, możesz dodać z niego studentów lub uczniów bez konieczności ponownego wpisywania informacji.

 1. W formularzu Lista studentów/uczniów kliknij pozycję Dodaj z programu Outlook.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie nazw do dodania zaznacz nazwy, które chcesz dodać do bazy danych.

 3. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie mapy adresu studenta lub ucznia

Jeśli dla danego studenta lub ucznia został wprowadzony adres, w formularzu Szczegółowe dane studenta/ucznia możesz wyświetlić mapę tej lokalizacji:

 • Kliknij pozycję Kliknij, aby zobaczyć mapę.

Wyświetlanie raportów

Baza danych Studenci zawiera kilka raportów, w tym Wszyscy studenci/uczniowie, Alergie i leki, Informacje kontaktowe w razie wypadku, Informacje o opiekunie i wiele więcej. Aby wyświetlić raport:

 • W okienku nawigacji w obszarze Raporty kliknij dwukrotnie raport, który chcesz wyświetlić.

Możesz utworzyć własne raporty niestandardowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Tworzenie prostego raportu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×