Używanie szablonów Avery w programie Word dla komputerów Mac

W przypadku korzystania z artykułów papierniczych firmy Avery, takich jak etykiety, wizytówki, separatory, identyfikatory itp., można użyć szablonów firmy Avery w programie Word. Potrzebny jest jedynie numer produktu.

Po wybraniu odpowiedniego produktu firmy Avery w programie Word lub dostosowaniu dokumentu etykiet do posiadanych etykiet możesz użyć różnych metod, aby przygotować program Word do wydrukowania na tych etykietach odpowiedniego tekstu. W tym temacie, w sekcji Używanie produktów firmy Avery z programem Word, znajdują się linki do instrukcji drukowania całego arkusza takich samych etykiet, drukowania arkusza różnych etykiet z wpisanym wcześniej tekstem, a także scalania informacji o kontaktach z dokumentem etykiet w celu automatycznego wydrukowania etykiet dla tych kontaktów.

Znajdowanie numeru produktu firmy Avery® w programie Word

 1. Na karcie Korespondencja kliknij pozycję Etykiety.

  Kliknij pozycję Etykiety, aby przygotować stronę do drukowania arkusza etykiet.
 2. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Opcje.

  W programie Word zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje etykiet.

  Wybierz markę produktów etykiet, a następnie wybierz numer określonego produktu.
 3. W obszarze Typ drukarki wybierz typ używanej drukarki.

  Wybrany typ drukarki będzie miał wpływ na listę rodzajów etykiet wyświetlaną w programie Word.

 4. Z listy Rodzaje etykiet wybierz jedną z opcji produktów firmy Avery.

  Wybierz markę produktów z listy produktów etykiet.
 5. Z listy Numer produktu wybierz numer odpowiadający numerowi posiadanego produktu firmy Avery.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Jeśli na wszystkich etykietach arkusza ma znajdować się ten sam adres lub tekst, wpisz go w polu Adres odbiorcy i kliknij przycisk OK.

  Podczas drukowania etykiet informacje z okienka Adres odbiorcy są umieszczane na każdej etykiecie.

  Po kliknięciu przycisku OK w oknie Etykiety program Word utworzy nowy dokument zawierający informacje z pola Adres odbiorcy w układzie odpowiednim do wydruku wybranego rodzaju etykiet. Aby zobaczyć więcej sposobów na przygotowanie etykiet do wydruku, zobacz sekcję Używanie produktów firmy Avery z programem Word w dalszej części tego tematu.

Dostosowywanie dokumentu programu Word do używania z arkuszem firmy Avery®

Jeśli dany szablon firmy Avery nie znajduje się na liście Numer produktu, można utworzyć szablon niestandardowy w programie Word.

 1. Zmierz etykietę, separator lub wizytówkę i przestrzeń między tymi elementami.

 2. Wykonaj kroki od 1 do 4 przedstawione w procedurze Znajdowanie numeru produktu firmy Avery® w programie Word, w kroku 4 z listy Numer produktu wybierając numer produktu, który jest najbardziej zbliżony do Twojego produktu.

  W oknie Opcje etykiet sprawdź wymiary wyświetlone w obszarze Informacje o etykietach, aby ułatwić sobie wybór rozmiaru etykiet najbardziej zbliżonego do posiadanego produktu.

  Po wybraniu produktu etykiet z listy Numer produktu po lewej program Word wyświetla jego wymiary po prawej.
 3. Kliknij pozycję Nowa etykieta.

  W programie Word zostanie wyświetlone okno Nowa niestandardowa laserowa lub Nowa niestandardowa mozaikowa w zależności od typu drukarki określonego w oknie Opcje etykiet.

  Ustawianie i dostosowywanie wymiarów w celu dopasowania etykiet, które mają być drukowane.
 4. Zmień liczby w odpowiednich polach tak, aby dopasować je do posiadanego arkusza etykiet.

  W polu Podgląd widać wymiary dotyczące używanych arkuszy firmy Avery.

 5. Po wprowadzeniu prawidłowych wymiarów kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby powrócić do okna Etykiety.

 6. Jeśli na wszystkich etykietach arkusza ma znajdować się ten sam adres lub tekst, wpisz go w polu Adres odbiorcy i kliknij przycisk OK.

  Podczas drukowania etykiet informacje z okienka Adres odbiorcy są umieszczane na każdej etykiecie.

  Po kliknięciu przycisku OK w oknie Etykiety program Word utworzy nowy dokument zawierający informacje z pola Adres odbiorcy w układzie odpowiednim do wydruku skonfigurowanego rodzaju etykiet. Aby zobaczyć więcej sposobów na przygotowanie etykiet do wydruku, zobacz sekcję Używanie produktów firmy Avery z programem Word w dalszej części tego tematu.

Używanie produktów firmy Avery z programem Word

Po skonfigurowaniu programu Word do korzystania z posiadanego produktu firmy Avery masz kilka możliwości:

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×