Używanie stylów typograficznych w celu zwiększenia atrakcyjności publikacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Microsoft Publisher 2010 zapewnia nowe narzędzia, które ułatwiają przekształcenie precyzyjnej typografii zwykły tekst. Korzystanie z zestawy stylistyczne, stylizowanych, prawdziwe kapitaliki, ligatur, liczba stylów i innych dostępnych czcionek OpenType, takie jak Calibri i Gabriola w. Umożliwia także dodatkowe czcionek OpenType, które są dostępne w innych firm. Czy czcionki obsługuje zaawansowane funkcje typograficzne, a także funkcje, zależy od Projektant czcionki. Większość czcionek w tej chwili nie obsługują zaawansowane funkcje OpenType.

Po utworzeniu pola tekstowego na karcie Narzędzia pól tekstowych zostanie wyświetlona na Wstążce. Jeśli czcionki, który wybrano obsługuje OpenType, grupa Typografia będą dostępne i umożliwiają dostęp do funkcji i narzędzi w tym nowych funkcji typografii do formatowania.

Grupa Typografia w programie Publisher 2010
Rysunek 1: Grupa Typografia w narzędzia pól tekstowych na kartach wstążki.

W tym artykule

Drop Cap

Styl numeracji

Ligatury

Zestaw stylistyczny

Kaligraficzne

Stylistyczne

Drop Cap

Ta opcja pozwala na dodanie wielkiej litery (inicjału). Ten styl formatowania jest często używany do oznaczania pierwszego akapitu publikacji przez użycie inicjału w postaci wielkiej litery w celu uatrakcyjnienia biuletynu lub zaproszenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia niestandardowego inicjału, zobacz: Dodawanie inicjału.

Styl numeracji

Jeśli czcionka obsługuje style numeracji OpenType, ta lista rozwijana będzie aktywna.

Formatowanie tabelaryczne formatuje cyfry tak, aby każda z cyfr używała takiej samej liczby pikseli i była prawidłowo wyrównana w formacie tabeli.

Formatowanie proporcjonalne formatuje cyfry tak, aby liczba pikseli była proporcjonalna, na przykład cyfra 0 może być szersza niż cyfra 1.

Podbicia i Antykwa będzie albo ustawić liczby planu bazowego, aby znajdowały się na tej samej pozycji pionowej lub zezwalanie na liczby mają różnych miejscach, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Przykłady stylów numeracji Znaki równe i Antykwa
Rysunek 2: Przykład Antykwa i okładzin formatowania liczb.

Ligatury

Ligatury to połączenia między znakami, takie jak między tą lub ZZ tworzenia zasadniczo jednego znaku z dwóch. Ligatury będzie używana tylko najczęściej używane kombinacją liter. Jeśli projektant czcionki utworzony również rozszerzonego zestawu ligatury, te będzie używana w przypadku wybierz standardowe i dyskrecjonalnego lub części historycznej i standardowy.

Zestaw stylistyczny

Każda czcionka może mieć od jednego do dwudziestu zestawów stylów typograficznych dla wybranej czcionki.

Zestaw stylistyczny zaawansowanej typografii dla czcionek OpenType w programie Publisher 2010
Rysunek 3: Zestawy stylistyczne dla Gabriola.

Kaligrafia

Ten przycisk włącza ozdobniki znaków, jeśli zostały one utworzone przez projektanta czcionki, często w formie większych i bardziej ekstrawaganckich szeryfów.

Odmiany stylistyczne

Ta opcja pozwala na wybranie odmiennego wyglądu dla wybranych znaków, o ile projektant czcionki utworzył takie odmiany.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×