Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w programie Word dla tabletu iPad

Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w programie Word dla tabletu iPad

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych aplikacji Word dla systemu iOS na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w aplikacji Word dla systemu iOS.

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • Polecenia, które wymagają naciśnięcia i zwolnienia wielu klawiszy jednocześnie, są oznaczone znakiem plus (+). Polecenia, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy w odpowiedniej kolejności, są oznaczone przecinkiem (,).

W tym temacie

Poruszanie się po dokumencie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Znajdowanie tekstu

Zaznaczenie tekstu

Symbol CMD firmy Apple + F

SHIFT + STRZAŁKA W LEWO/W PRAWO lub SHIFT + STRZAŁKA W GÓRĘ/W DÓŁ

Przeniesienie kursora w górę o jeden akapit

OPCJA + STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora w dół o jeden akapit

OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora w prawo o jeden wyraz

OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie kursora w lewo o jeden wyraz

OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora na początek dokumentu

Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora na koniec dokumentu

Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza

Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza

Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczenie akapitu powyżej

SHIFT + OPCJA + STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczenie akapitu poniżej

SHIFT + OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczenie wyrazu po lewej

SHIFT + OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczenie wyrazu po prawej

SHIFT+ OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku dokumentu

SHIFT + Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca dokumentu

SHIFT + Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku wiersza

SHIFT + Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca wiersza

SHIFT + Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W PRAWO

Edytowanie i formatowanie dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie ostatniej akcji

Symbol CMD firmy Apple + Z

Powtórzenie ostatniej akcji

Symbol CMD firmy Apple + Y

Wycięcie zaznaczonej zawartości

Symbol CMD firmy Apple + X

Skopiowanie zaznaczonej zawartości

Symbol CMD firmy Apple + C

Wklejenie skopiowanej lub wyciętej zawartości

Symbol CMD firmy Apple + V

Zaznaczenie wszystkiego

Symbol CMD firmy Apple + A

Pogrubienie zaznaczonej zawartości

Symbol CMD firmy Apple + B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonej zawartości

Symbol CMD firmy Apple + I

Zastosowanie podkreślenia do zaznaczonej zawartości

Wstawienie podziału wiersza

Symbol CMD firmy Apple + U

SHIFT + RETURN

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×