Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w programie Word dla systemu iOS

Program Word dla telefonu iPhone obsługuje wiele popularnych skrótów klawiaturowych specyficznych dla programu Word.

Edytowanie i formatowanie dokumentu

Efekt

Klawisze

Cofnięcie ostatniej akcji

Symbol CMD firmy Apple + Z

Powtórzenie ostatniej akcji

Symbol CMD firmy Apple + Y

Wycięcie zaznaczonej zawartości

Symbol CMD firmy Apple + X

Skopiowanie zaznaczonej zawartości

Symbol CMD firmy Apple + C

Wklejenie skopiowanej lub wyciętej zawartości

Symbol CMD firmy Apple + V

Zaznaczenie wszystkiego

Symbol CMD firmy Apple + A

Pogrubienie zaznaczonej zawartości

Symbol CMD firmy Apple + B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonej zawartości

Symbol CMD firmy Apple + I

Zastosowanie podkreślenia do zaznaczonej zawartości

Symbol CMD firmy Apple + U

Wstawienie podziału wiersza

SHIFT + RETURN

Nawigowanie po dokumencie

Efekt

Klawisze

Zaznaczenie tekstu

SHIFT + STRZAŁKA W LEWO/W PRAWO lub SHIFT + STRZAŁKA W GÓRĘ/W DÓŁ

Znajdowanie tekstu

Symbol CMD firmy Apple + F

Przeniesienie kursora w górę o jeden akapit

OPCJA + STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora w dół o jeden akapit

OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora w prawo o jeden wyraz

OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie kursora w lewo o jeden wyraz

OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora na początek dokumentu

Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora na koniec dokumentu

Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza

Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza

Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczenie akapitu powyżej

SHIFT + OPCJA + STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczenie akapitu poniżej

SHIFT + OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczenie wyrazu po lewej

SHIFT + OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczenie wyrazu po prawej

SHIFT+ OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku dokumentu

SHIFT + Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca dokumentu

SHIFT + Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku wiersza

SHIFT + Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca wiersza

SHIFT + Symbol CMD firmy Apple + STRZAŁKA W PRAWO

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×