Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu PowerPoint w systemie Windows na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w programie PowerPoint w systemie Windows.

Dostępna jest oddzielna lista skrótów klawiaturowych do używania podczas tworzenia prezentacji.

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie prezentacji od początku

F5

Uruchamianie prezentacji od bieżącego slajdu

Shift+F5

Pokaż Widok prezentera

Alt+F5

lub

Alt+S, B

Podczas prezentacji Aby wyświetlić listę skrótów klawiaturowych, naciśnij klawisz F1. Użyj klawiszy strzałek do przechodzenia między karty w oknie Pomocy pokazu slajdów.

W tym temacie

Sterowanie pokazem slajdów podczas wyświetlania prezentacji

Sterowanie wideo i innymi plikami multimedialnymi podczas wyświetlania prezentacji

Poruszanie się po widoku prezentera podczas prezentowania

Sterowanie pokazem slajdów podczas wyświetlania prezentacji

Poniższe skróty klawiaturowe Zastosuj podczas przedstawiania prezentacji w trybie pokazu slajdów (pełny ekran). Aby przejść do trybu pokazu slajdów, naciśnij klawisz F5.

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie następnej animacji lub przechodzenie do następnego slajdu

N

Enter

Page Down

Klawisz Strzałka w prawo

Klawisz Strzałka w dół

Spacja

Uruchamianie poprzedniej animacji lub powrót do poprzedniego slajdu

P

Page Up

Klawisz Strzałka w lewo

Klawisz Strzałka w górę

Backspace

Przechodzenie do konkretnego slajdu

<slide number>, a następnie Enter

Wyświetlanie pustego, czarnego slajdu lub powracanie do prezentacji z pustego, czarnego slajdu

B lub kropka (.)

Wyświetlanie pustego, białego slajdu lub powracanie do prezentacji z pustego, białego slajdu

W lub przecinek ()

Zatrzymywanie lub ponowne uruchamianie prezentacji automatycznej

S

Kończenie prezentacji

Esc

Wymazywanie adnotacji wyświetlanych na ekranie

E

Przejście do następnego slajdu, jeśli następny slajd jest ukryty

H

Ustawianie nowego chronometrażu podczas próby tempa

T

Ponowne nagrywanie narracji slajdów i chronometrażu.

R

Uruchomienie wskaźnika laserowego

Ctrl+L

Zmienianie wskaźnika w pióro

Ctrl+P

Zmienianie wskaźnika w strzałkę

Ctrl+A

Zmienianie wskaźnika w gumkę.

Ctrl+E

Pokazywanie lub ukrywanie adiustacji odręcznej.

Ctrl+M

Ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji

Ctrl+H

Ctrl+U

Wyświetlanie okna dialogowego Wszystkie slajdy.

Ctrl+S

Wyświetlanie paska zadań komputera.

Ctrl+T

Wyświetlanie menu kontekstowego

Shift+F10

Przejdź do następnego punkt aktywny na bieżącym slajdzie

(Punkty aktywne zawiera hiperłącza, wyzwalacze animacji obiektów audio i wideo obiektów).

Tab

Przechodzenie do ostatniego lub poprzedniego hiperłącza na bieżącym slajdzie

Shift+Tab

Wykonywanie "kliknięcia myszą" na zaznaczonym hiperłączu

(Użyj zaznaczonego hiperłącza)

Enter przy zaznaczonym hiperlinku

Sterowanie wideo i innymi plikami multimedialnymi podczas wyświetlania prezentacji

Poniższe skróty klawiaturowe działają z plikami wideo zaimportowanymi z komputera lub innego urządzenia. Nie działają z plikami wideo online.

Skrót klawiaturowy

Zatrzymywanie odtwarzania multimediów.

Alt+Q

Odtwórz lub Wstrzymaj multimedia

Ctrl+Spacja

Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

Alt+P

Przechodzenie do następnej zakładki.

Alt+End

Przechodzenie do poprzedniej zakładki.

Alt+Home

Zwiększanie głośności dźwięku.

ALT+Strzałka w górę

Zmniejszanie głośności dźwięku.

ALT+Strzałka w dół

Wyciszanie dźwięku.

Alt+U

Wyszukiwanie do przodu trzy sekundy

Alt+Shift+Page Down

Szukanie wyniku trzy sekundy do tyłu

Alt+Shift+Page Up

Wyszukiwanie do przodu o 0,25 sekundy, a następnie wstrzymywanie.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Wyszukiwanie do tyłu o 0,25 sekundy, a następnie wstrzymywanie.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Pokazywanie lub ukrywanie menu audio i napisy

(W przypadku klipów wideo mających wielu ścieżek audio i/lub pomocniczą ścieżki w formatach obsługiwanych)

Alt+J

Poruszanie się po widoku prezentera podczas prezentowania

Poniższe skróty klawiaturowe Zastosuj podczas przedstawiania prezentacji za pomocą widoku prezentera. Umożliwia widoku prezentera możesz przeglądać prezentacji z notatek prelegenta na ekranie (komputerze przenośnym, na przykład), a prezentacja bez notatek odbiorców na inny ekran.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między regionami widoku prezentera

(Nagłówek, narzędzia poniżej slajdu i okienkiem notatek)

F6

Przechodzenie między narzędziami w obszarze widoku prezentera

Tab

Przewinięcie w dół o jeden wiersz w okienku notatek

Ctrl+strzałka w dół

Przewinięcie w górę o jeden wiersz w okienku notatek

Ctrl+strzałka w górę

Przewinięcie w dół o jeden ekran w okienku notatek

Ctrl+Page Down

Przewinięcie w górę o jeden ekran w okienku notatek

Ctrl+Page Up

W tym temacie

Poniżej przedstawiono skróty klawiaturowe, których można używać podczas przedstawiania prezentacji w trybie pełnoekranowym.

Skróty pokazu slajdów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie prezentacji od początku.

F5

Uruchamianie następnej animacji lub przechodzenie do następnego slajdu.

N

Enter

Page Down

Strzałka w prawo

Strzałka w dół

Spacja

Uruchamianie poprzedniej animacji lub przechodzenie do poprzedniego slajdu.

P

Page Up

Strzałka w lewo

Strzałka w górę

Backspace

Przechodzenie do slajdu o określonym numerze.

Numer+ENTER

Wyświetlanie pustego, czarnego slajdu lub wracanie do prezentacji z pustego, czarnego slajdu.

B lub KROPKA

Wyświetlanie pustego, białego slajdu lub powracanie do prezentacji z pustego, białego slajdu.

W lub PRZECINEK

Zatrzymywanie lub ponowne uruchamianie prezentacji automatycznej.

S

Kończenie prezentacji.

ESC lub ŁĄCZNIK

Wymazywanie adnotacji wyświetlanych na ekranie.

E

Przechodzenie do następnego slajdu, jeśli następny slajd jest ukryty.

H

Ustawianie nowego chronometrażu podczas próby tempa.

T

Używanie oryginalnego chronometrażu podczas próby tempa.

O

Przechodzenie do następnego slajdu za pomocą kliknięcia myszą podczas próby tempa.

M

Ponowne nagrywanie narracji slajdów i chronometrażu.

R

Wracanie do pierwszego slajdu.

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy prawy i lewy przycisk myszy

Pokazywanie lub ukrywanie wskaźnika strzałki.

A lub =

Zmienianie wskaźnika w pióro.

CTRL+P

Zmienianie wskaźnika w strzałkę.

CTRL+A

Zmienianie wskaźnika w gumkę.

CTRL+E

Pokazywanie lub ukrywanie adiustacji odręcznej.

CTRL+M

Natychmiastowe ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji.

CTRL+H

Ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji po 15 sekundach.

CTRL+U

Wyświetlanie okna dialogowego Wszystkie slajdy.

CTRL+S

Wyświetlanie paska zadań komputera.

CTRL+T

Wyświetlanie menu skrótów.

SHIFT+F10

Przechodzenie do pierwszego lub następnego hiperłącza na slajdzie.

TAB

Przechodzenie do ostatniego lub poprzedniego hiperłącza na slajdzie.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji „kliknięcia” dla zaznaczonego hiperłącza.

ENTER przy zaznaczonym hiperłączu

Skróty dotyczące multimediów podczas wyświetlania prezentacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zatrzymywanie odtwarzania multimediów.

ALT+Q

Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

ALT+P

Przechodzenie do następnej zakładki.

ALT+END

Przechodzenie do poprzedniej zakładki.

ALT+HOME

Zwiększanie głośności dźwięku.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Zmniejszanie głośności dźwięku.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Wyszukiwanie do przodu.

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Wyszukiwanie do tyłu.

ALT+SHIFT+PAGE UP

Wyciszanie dźwięku.

ALT+U

Aby wydrukować prezentację, naciśnij klawisze Ctrl+P.

Porada   : podczas prezentacji można nacisnąć klawisz F1, aby wyświetlić listę kontrolek.

Poniżej przedstawiono skróty klawiaturowe, których można używać podczas przedstawiania prezentacji w trybie pełnoekranowym.

Czynność

Klawisze

Uruchamianie prezentacji od początku.

F5

Uruchamianie następnej animacji lub przechodzenie do następnego slajdu.

N

Enter

Page Down

Strzałka w prawo

Strzałka w dół

Spacja

Uruchamianie poprzedniej animacji lub przechodzenie do poprzedniego slajdu.

P

Page Up

Strzałka w lewo

Strzałka w górę

Backspace

Przechodzenie do slajdu o określonym numerze.

numer+ENTER

Wyświetlanie pustego, czarnego slajdu lub wracanie do prezentacji z pustego, czarnego slajdu.

B lub KROPKA

Wyświetlanie pustego, białego slajdu lub powracanie do prezentacji z pustego, białego slajdu.

W lub PRZECINEK

Zatrzymywanie lub ponowne uruchamianie prezentacji automatycznej.

S

Kończenie prezentacji.

ESC lub ŁĄCZNIK

Wymazywanie adnotacji wyświetlanych na ekranie.

E

Przechodzenie do następnego slajdu, jeśli następny slajd jest ukryty.

H

Ustawianie nowego chronometrażu podczas próby tempa.

T

Używanie oryginalnego chronometrażu podczas próby tempa.

O

Przechodzenie do następnego slajdu za pomocą kliknięcia myszą podczas próby tempa.

M

Wracanie do pierwszego slajdu.

1+ENTER

Ponowne wyświetlanie ukrytego wskaźnika i/lub zamienianie wskaźnika na pióro.

CTRL+P

Ponowne wyświetlanie ukrytego wskaźnika i/lub zamienianie wskaźnika na strzałkę.

CTRL+A

Natychmiastowe ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji.

CTRL+H

Ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji po 15 sekundach.

CTRL+U

Wyświetlanie menu skrótów.

SHIFT+F10

Przechodzenie do pierwszego lub następnego hiperłącza na slajdzie.

TAB

Przechodzenie do ostatniego lub poprzedniego hiperłącza na slajdzie.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji „kliknięcia” dla zaznaczonego hiperłącza.

ENTER przy zaznaczonym hiperłączu

Aby wydrukować prezentację, naciśnij klawisze Ctrl+P.

Porada   : podczas prezentacji można nacisnąć klawisz F1, aby wyświetlić listę kontrolek.

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×