Używanie składnika WebPart zdarzenia

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kiedy Dodawanie nowoczesnej strony do witryny, dodawanie i dostosowywanie składników web Part, które bloków konstrukcyjnych strony sieci. Ten artykuł zawiera opis zdarzenia składnika web part.

Zdarzenia

Dodawanie składnika web part zdarzenia

Dodawanie zdarzenia

Dodawanie składnika web part zdarzenia

 1. Jeśli jeszcze nie jesteś w trybie edycji, kliknij przycisk Edytuj u góry po prawej części strony.

 2. Umieść kursor myszy powyżej lub poniżej istniejącej części sieci web lub w obszarze region tytuł, kliknij pozycję Znak plus w kółku, używany do dodawania nowoczesnych składników Web Part do strony , a następnie wybierz składnik web part zdarzeń .

 3. Kliknij tytuł i Dodaj własny tytuł.

 4. Kliknij pozycję Edytuj składnik web part Przycisk Edytuj składnika Web part po lewej stronie, aby ustawić opcje składnika web part.

  • Listy wydarzeń: Jeśli istnieje więcej niż jedną listę zdarzeń w witrynie, możesz wybrać odpowiedni.

   Zdarzenia składnika web part utworzy pustą listę zdarzeń, z domyślnymi ustawieniami listy Kalendarz.

  • Kategoria: Jeśli lista zawiera kategorie, możesz wybrać jedną wprowadzając filtrować zdarzenia, możesz wyświetlić.

  • Zakres dat: Wybierz zakres dat, według której mają być filtrowanie wydarzeń na liście rozwijanej zakres dat . Możesz wybrać Wszystkie nadchodzących wydarzeniach (ustawienie domyślne), Ten tydzień, następnych dwóch tygodniach, Ten miesiąclub tym kwartale.

Dodawanie zdarzenia

Na stronie opublikowanych możesz zacząć dodawać zdarzenia.

Uwaga : Zdarzenia można dodać na stronie zapisanego lub opublikowanych, ale nie na stronę, która jest w trybie edycji.

 1. Kliknij przycisk Dodaj wydarzenie.

 2. Nazwę wydarzenia w górnej części strony. Opcjonalnie możesz dodać obraz do obszaru tytułu, klikając przycisk Dodaj obraz w lewym górnym rogu.

  Strona zdarzenia
 3. Wybierz daty i godziny w sekcji podczas .

 4. W sekcji miejsce, w którym wprowadź lokalizację lub adres. Jeśli Twoja lokalizacja jest rozpoznawana, masz opcję, aby dodać mapę.

 5. W sekcji łącze można wprowadzić łącze do spotkania online, jeśli istnieje. Umieść łącze w polu adres , a następnie dodaj nazwę wyświetlaną. Jeśli nie masz spotkania online i wprowadź nic nie jest wyświetlany w tej sekcji w przypadku.

 6. Wybierz kategorię (na przykład spotkania, godziny pracy, Business, świąt i tak dalej), jeśli chcesz zdarzenia, aby pokazać, kiedy filtrowane według tej kategorii. Aby dodać własną kategorię, po prostu wpisz go w polu.

 7. Podaj opis w obszarze informacje o to zdarzenie .

 8. Jeśli chcesz wyróżnić dla tego zdarzenia (na przykład kontakty, specjalne gości lub głośników) można dodawać ich nazwy poniżej opis zdarzenia. Można dodawać tylko użytkownicy w organizacji.

 9. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.

  Po zapisaniu zdarzenia, możesz edytować go, klikając zdarzenie ze strony, a następnie kliknij przycisk Edytuj u góry po prawej strony zdarzenia.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×