Używanie składnika WebPart wideo w usłudze Office 365

Używanie składnika WebPart wideo w usłudze Office 365

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kiedy Dodawanie nowoczesnej strony do witryny, dodawanie i dostosowywanie składników web Part, które bloków konstrukcyjnych strony sieci. W tym artykule omówiono w składniku web part wideo w usłudze Office 365.

Umożliwia wyświetlenie klipu wideo bezpośrednio na stronie z Twojej organizacji portal usługi Office 365 wideo.

Uwaga: Wideo w usłudze Office 365 zostaną zastąpione Stream firmy Microsoft. Aby dowiedzieć się więcej o planach przejścia dla bieżącego Wideo w usłudze Office 365 klientów, zobacz Migrowanie strumieniu z wideo w usłudze Office 365. Po rozpoczęciu za pomocą strumienia, można użyć strumienia składnika web part.

Dodawanie klipu wideo usługi Office 365

  1. Jeśli jeszcze nie jesteś w trybie edycji, kliknij przycisk Edytuj u góry po prawej części strony.

  2. Umieść kursor myszy powyżej lub poniżej istniejącej części sieci web lub w obszarze region tytuł, kliknij pozycję Umożliwia dodawanie nowoczesny składnika web part do strony kółku znak plus , a następnie wybierz składnik web part Wideo w usłudze Office 365.

  3. Kliknij pozycję Dodaj wideo.

    Składnik web part wideo usługi Office 365

  4. W okienku Przybornik po prawej stronie kliknij przycisk Przejdź do portalu wideo w Twojej organizacji, aby znaleźć plik wideo, który ma być, a następnie wklej łącze do klipu wideo w oknie.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×