Używanie składnika WebPart strumienia

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kiedy Dodawanie nowoczesnej strony do witryny, dodawanie i dostosowywanie składników web Part, które bloków konstrukcyjnych strony sieci. W tym artykule omówiono w składniku web part Stream firmy Microsoft.

Microsoft Stream to nowa usługa wideo, która korzysta z możliwości pakietu enterprise inteligentnego wideo, aby włączyć udostępnianie wiedzy, łatwiejsze komunikacji i łączność w środowisku bezpiecznego przedsiębiorstwa. Microsoft Stream to nowa wersja wideo w usłudze Office 365; jednak dwie usługi będzie współistnienie w okresie przejścia. Obie są oparte na usługi multimediów Azure i używanie tej samej przesyłanie strumieniowe technologii wideo, umożliwiając odtwarzania w skali na dowolnym urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz w witrynie sieci web firmy Microsoft Stream.

Dodawanie klipu wideo strumienia

  1. Jeśli jeszcze nie jesteś w trybie edycji, kliknij przycisk Edytuj u góry po prawej części strony.

  2. Umieść kursor myszy powyżej lub poniżej istniejącej części sieci web lub w obszarze region tytuł, kliknij pozycję Umożliwia dodawanie nowoczesny składnika web part do strony kółku znak plus , a następnie wybierz składnik web part strumienia.

  3. Kliknij pozycję Dodaj wideo lub kanał.

    Składnik web part Stream firmy Microsoft

  4. W przyborniku po prawej stronie wybierz źródło (pojedynczy klip wideo lub kanał), wklej adres wideo i opcjonalnie, ustaw punkt początkowy klipu wideo.

    Zestaw narzędzi wideo Stream firmy Microsoft

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×