Używanie składników web Part na stronach programu SharePoint w trybie Online

Używanie składników web Part na stronach programu SharePoint w trybie Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kiedy Dodawanie nowoczesnej strony do witryny, dodawanie i dostosowywanie składników web Part, które bloków konstrukcyjnych strony sieci.

Uwagi : 

  • Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które uczestniczą w programie udostępniania natychmiastowego. Oznacza to, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić się wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

  • Składniki web Part w tym artykule nie są jeszcze dostępne do użycia na stronach klasyczny.

Dodawanie składnika Web Part

Zatrzymaj wskaźnik myszy powyżej lub poniżej istniejącego składnika Web Part, aby wyświetlić linię ze znakiem + w okręgu, jak pokazano poniżej:

Znak plus umożliwiający dodawanie składników Web Part do strony

Kliknij przycisk + zostanie wyświetlona lista składników web Part, które można wybierać.

Przycisk Dodaj do strony

Aby łatwo znajdować składnik web part, którego szukasz, zacznij wpisywać tekst w polu wyszukiwania. Można też kliknąć Rozwiń Przycisk Rozwiń , aby wyświetlić większy widok składników web Part według kategorii. Możesz również sortować składników web Part w tym widoku.

Przybornik części rozwiniętej sieci web

Dostępne składników web Part

Oto lista składników web Part używanych na stronie, oraz łącza do dodatkowych informacji dla poszczególnych składników web part.

Mapy Bing

Dodawanie mapy do strony za pomocą składnika web part mapy Bing. Wystarczy wprowadzić adres lub dobrze znane nazwy i będzie wyświetlana na mapie. Możesz wybrać typ różnych mapy, takich jak drogi lub satelitarny. Można również zmienić poziom powiększenia lub przyjazną nazwę numeru pin mapy. Użyć mapy Bing składnika web part na stronie.

Pasek podziału

Służy do składnika web part do Wstawianie linii między innymi składnikami web Part, aby podzielić strony i ułatwić czytanie. Dodawanie linii między składnikami web Part ze składnikiem web part podziału.

Biblioteka dokumentów

Składnik web part biblioteki dokumentów umożliwia wyświetlanie biblioteki dokumentów i dostosuj go, dodając własne tytuł, wyświetlanie i nawet rozmiar. Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą wyświetlać lub edytować pliki bezpośrednio z poziomu składnika web part lub mogą przejść biblioteki cały dokument, klikając pozycję wyświetlić całą. Używanie składnika web part biblioteki dokumentów na stronie.

Osadź

Na stronie z innych witryn, takie jak klipy wideo z witryny YouTube, można wyświetlać zawartość. W zależności od witryny możesz użyć adresu witryny lub Osadź kod, która zapewnia witryny. Użyć osadzania składnika web part na stronie.

Zdarzenia

Składnik web part zdarzeń umożliwia dodawanie i wyświetlanie nadchodzących wydarzeniach na stronie. Można nawet dołączyć mapy z lokalizacji, informacji o spotkaniu online i nie tylko. Używanie składnika WebPart zdarzeń.

Przeglądarka plików

Umożliwia wstawianie pliku na stronie. Typy plików, które można wstawiać zawierać programu Excel, Word, PowerPoint i Visio. Pliki PDF, modeli 3D i inne. Użyć pliku podglądu składnika web part na stronie.

Kalendarz grupy

Składnika web part kalendarza grupy umożliwia umieszczenie prawo kalendarza grupy usługi Office 365 na stronie, tak aby była łatwo widoczne dla czytelników. Używanie składnika web part kalendarza grupy.

Główny

Główny składnik web part to doskonały sposób, aby przenieść fokus i atrakcyjność do strony. Można wyświetlić maksymalnie pięć elementów w składniku web part główny i zwrócić uwagę na każdej za pomocą narzędzia do edytowania obrazów, tekstu i łączy. Główny składnik web part są domyślnie dostępne w witrynach komunikacji, ale można również dodać składnik web part główny do innych stron. Używanie składnika web part główny.

Wyróżnione zawartości

Dynamiczne wyświetlanie zawartości na podstawie typu zawartości, filtrowanie lub ciąg wyszukiwania za pomocą tego składnika web part. Można także ustawić zakres wyszukiwania do witryny lub zbioru witryn i sortowanie wyników. Użyć wyróżnione zawartości składnika web part na stronie.

Obraz

Umożliwia wstawienie obrazu na stronie witryny lub na dysku twardym. Używanie składnika web part obrazu na stronie.

Galeria obrazów

Składnik web part obrazu galerii umożliwia udostępnianie zbiorów obrazów na stronie. Po prostu wybierz obrazy z selektor plików lub przeciągnij składnik web part. Po utworzeniu kolekcji można przeciągnij i upuść obrazy, aby zmienić ich kolejność, stosownie do potrzeb. Używanie składnika WebPart Galeria obrazów na stronie.

Łączenie

Aby dodać łącze do strony wewnętrznych i zewnętrznych, wideo, obraz lub dokumentu za pomocą składnika web part łącze. Użyj składnik web part łącze na stronie.

List

Składnika web part listy umożliwia wyświetlenie listy i dostosuj go, dodając własne tytuł, wyświetlanie i nawet rozmiar. Użytkownicy, można wyświetlić listę lub przejdź pełną listę, klikając pozycję wyświetlić wszystkie. Użyć listy składnika web part na stronie.

Microsoft Forms

Umożliwia tworzenie ankiety, kwizów i ankiety na stronie składnika web part programu Microsoft Forms. Możesz również zbieranie odpowiedzi do formularzy i wyświetlić wyniki formularza. Używanie składnika web part formularzy firmy Microsoft.

Wiadomości

Można zachować zespołu w pętli oraz jak prowadzenie ich z historii najważniejsze lub interesujące przy użyciu funkcji wiadomości na stronie lub w witrynie. Można szybko utworzyć przyciągające wpisów, takie jak Anonsy, osoby wiadomości aktualizacji stanu i więcej, który może zawierać grafik i formatowania. Używanie składnika web part wiadomości na stronie.

Usługa Office 365 wideo

Umożliwia wyświetlenie klipu wideo bezpośrednio na stronie z Twojej organizacji portal usługi Office 365 wideo. Dowiedz się, jak używać wideo w usłudze Office 365 składnika web part na stronie.

Kontakty

Składnik web part osób pozwala na wyświetlanie zaznaczonej grupy osób i ich profile na stronie. Może być używany do informacji kontaktowych, informacji dotyczących zespołu, osoby prowadzące i. Używanie składnika WebPart osób.

Raport programu Power BI

Składnik web part raportu usługi Power BI umożliwia łatwe osadzanie interakcyjnego raportu usługi Power BI na stronie. Osadzony raporty są w pełni bezpieczne, możesz łatwo utworzyć bezpiecznego portali wewnętrzny. Użyj usługi Power BI składnika web part na stronie.

Szybkie wykresu

Umożliwia dodawanie prostej wykresów do strony składnika web part wykresu szybkie. Wprowadź punkty danych, dodawanie etykiet, wybierz typ wykresu — kolumny lub kołowy — i publikowanie. Używanie składnika web part wykresu szybkie na stronie.

Szybkie linki

Za pomocą tego składnika web part, możesz "przypiąć" elementów do strony w celu ułatwienia dostępu. Za pomocą składnika web part szybkie łącza na stronie.

W witrynie

Ten składnik web part automatycznie wyświetlana ostatniej aktywności w witrynie, takich jak pliki przekazane zmiany wprowadzone, list i bibliotek utworzone i tak dalej. Po prostu dodać składnik web part, a najnowsze aktywności są pobierane automatycznie. Użyć aktywności witryny składnika web part na stronie.

Separator

Ten składnik web part umożliwia sterowanie odstęp w pionie na stronie. Odstęp w pionie Dodaj do strony zawierającej składnik web part odstępu.

Strumień

Ten składnik web part umożliwia wyświetlanie wideo bezpośrednio na stronie z portalu wideo Microsoft Stream Twojej organizacji. Używanie składnika web part strumienia.

Tekst

Umożliwia dodawanie akapitów do strony sieci web part tekstu. Standardowe ustawienia opcji formatowania, takich jak style, punktory, wcięcia, wyróżnienie, a łącza są dostępne. Dodawanie tekstu do strony ze składnikiem web part tekstu.

Kanał informacyjny Yammer

Jeśli Twoja organizacja ma aktywnej sieci Yammer (na przykład: www.yammer.com/contoso.com), można zwiększyć współpracy przez osadzenie kanału informacyjnego na stronie sieci Yammer. Używanie składnika WebPart kanału usługi Yammer na stronie.

Uwaga : Masz problemy ze składnikami web Part po umieszczeniu na stronie? Spróbuj użyć przy użyciu trybu konserwacji strony sieci web , aby pomóc rozwiązać problem.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×