Używanie składników Web Part na stronach programu SharePoint

Używanie składników Web Part na stronach programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodanie strony Modern do witrynypolega na dodawaniu i dostosowywaniu składników Web Part, które są blokami konstrukcyjnymi strony. Za pomocą składników Web Part wymienionych w tym artykule możesz dodawać tekst, obrazy, pliki, filmy, zawartość dynamiczną i inne elementy.

Uwagi: 

 • Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo do organizacji, które zostały włączone do programu udostępniania docelowego. To znaczy, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

 • Składniki Web Part w tym artykule nie są jeszcze dostępne do użycia na stronach klasycznych.

Dodawanie składnika Web Part

Przenoszenie lub usuwanie składnika Web Part

Dostępne składniki Web Part

Składniki Web Part, które można połączyć

Tryb konserwacji składników Web Part

Dodawanie składnika Web Part

 1. Przejdź do strony , na której chcesz dodać składnik Web Part.

 2. Jeśli nie widzisz odpowiedniej strony witryny, kliknij pozycję zawartość witryny na pasku Szybkie uruchamianie na liście spisu treści, kliknij pozycję strony witryny, a następnie kliknij odpowiednią stronę.

 3. Jeśli strona nie jest jeszcze w trybie edycji, kliknij pozycję Edytuj w prawej górnej części strony.

 4. Zatrzymaj wskaźnik myszy powyżej lub poniżej istniejącego składnika Web Part, aby wyświetlić linię ze znakiem + w okręgu, jak pokazano poniżej:

  Znak plus umożliwiający dodawanie składników Web Part do strony

 5. Kliknij pozycję + , aby wyświetlić listę składników Web Part do wyboru. Aby łatwo znaleźć szukany składnik Web Part, zacznij wpisywać tekst w polu wyszukiwania .

  Przycisk Dodaj do strony

  Możesz też kliknąć przycisk Rozwiń Przycisk Rozszerz , aby wyświetlić większy widok składników Web Part według kategorii. Składniki Web Part można również sortować w tym widoku.

  Rozwinięty zestaw narzędzi składników Web Part

Przenoszenie lub usuwanie składnika Web Part

 1. Jeśli strona nie jest jeszcze w trybie edycji, kliknij pozycję Edytuj w prawej górnej części strony.

 2. Umieść wskaźnik myszy na składniku Web Part, który chcesz przenieść lub usunąć, a po lewej stronie składnika Web Part zostanie wyświetlony mały pasek narzędzi.

  Aby przenieść składnik Web Part, kliknij Przycisk Przenieś składnik Web Part przycisku Przenieś składnik Web Part, a następnie przeciągnij go w odpowiednie miejsce na stronie.

  Aby usunąć składnik Web Part, kliknij przycisk Usuń składnik Web Part Ikona Usuń składnik Web Part .

Dostępne składniki Web Part

Poniżej znajduje się lista składników Web Part, których można używać na stronie, oraz łącza do dodatkowych informacji dla każdego składnika Web Part.

Mapy Bing

Użyj składnika Web Part mapy usługi Bing, aby dodać mapę do strony. Wystarczy wprowadzić adres lub dobrze znaną nazwę, a mapa zostanie wyświetlona. Możesz wybrać inny typ mapy, na przykład droga drogowa lub satelita. Możesz również zmienić stopień powiększenia lub nadać mu zrozumiałą nazwę. Użyj składnika Web Part mapy Bing na stronie.

Uwaga: Mapy Bing nie są dostępne w programie SharePoint Server 2019

Wstawka kodu

Składnik Web Part wstawka kodu umożliwia łatwe wyświetlanie kodu w postaci tekstu na stronie, aby inne osoby mogły z nich korzystać lub uczyć się. Możesz wybrać język kodu i ciemny lub jasny motyw. Składnik Web Part, w którym jest parzysta funkcja automatycznej korekty składni. Użyj składnika Web Part wstawKa kodu.

Uwaga: Urywek kodu nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

OdLiczanie czasomierza

Licznik odLiczanie umożliwia wyświetlanie wartości licznika (lub zliczanie) na zdarzenie. Możesz dodać tytuł, ustawić format daty, dodać opis oraz przycisk Połącz z akcją z linkiem. Użyj składnika Web Partodliczania czasomierza.

Uwaga: Czasomierz odLiczania nie jest dostępny w SharePoint Server 2019

Linię podziału

Użyj tego składnika Web Part w celu wstawienia linii między innymi składnikami Web Part, aby ułatwić rozdzielenie strony i zwiększyć jej czytelność. Dodawanie linii między składnikami Web Part za pomocą składnika Web Part podziału.

Biblioteka dokumentów

Składnik Web Part Biblioteka dokumentów umożliwia wyświetlanie biblioteki dokumentów i dostosowywanie jej tytułu, widoku i nawet rozmiaru. Użytkownicy mający odpowiednie uprawnienia mogą wyświetlać lub edytować pliki bezpośrednio ze składnika Web Part lub można przejść do pełnej biblioteki dokumentów, klikając pozycję Zobacz wszystko. Używanie składnika Web Part biblioteki dokumentów na stronie.

Osadzanie

Zawartość na stronie możesz wyświetlać z innych witryn, takich jak klipy wideo w witrynie YouTube. W zależności od witryny można użyć adresu witryny lub kodu osadzania witryny. Użyj składnika Web Part Osadź na stronie.

Zdarzenia

Składnik Web Part wydarzeń umożliwia dodawanie i Wyświetlanie nadchodzących wydarzeń na stronie. Możesz nawet dołączyć mapę z lokalizacją, informacjami o spotkaniu online i nie tylko. Korzystanie ze składnika Web Part wydarzeń.

Podgląd plików

Użyj tej strony, aby wstawić plik na stronie. Można wstawiać następujące typy plików: Excel, Word, PowerPoint, Visio. Pliki PDF, modele 3D i nie tylko. Używanie składnika Web Part podglądu plików na stronie.

Kalendarz grupy

Składnik Web Part Kalendarz grupy umożliwia umieszczenie kalendarza grupy usługi Office 365 bezpośrednio na stronie, tak aby był łatwo widoczny dla czytelników. Użyj składnika Web Part kalendarza grupy.

Uwaga: Kalendarz grupy nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

Główny

Składnik Web Part główny to wspaniały sposób na przyłączenie fokusu i wizualnego zainteresowania do strony. W składniku Web Part główny można wyświetlać maksymalnie pięć elementów i używać atrakcyjnych obrazów, tekstu i łączy, aby zwrócić uwagę na każdą z nich. Składnik Web Part Element główny jest domyślnie dodawany w witrynach do komunikacji, ale do innych stron także można dodać składnik Web Part Element główny. Użyj składnika Web Part główny.

Wyróżniona zawartość

Ten składnik Web Part służy do dynamicznego wyświetlania zawartości na podstawie typu zawartości, filtrowania lub ciągu wyszukiwania. Możesz również ustawić zakres wyszukiwania na witrynę lub zbiór witryn i posortować wyniki. Użyj składnika Web Part wyróżnionej zawartości na stronie.

Przykład imienia i nazwiska nadawcy poprzedzających wstawiony komentarz

Użyj tej opcji, aby wstawić obraz na stronie, korzystając z witryny lub dysku twardego. Użyj składnika Web Part obrazu na stronie.

Galeria obrazów

Przy użyciu składnika Web Part Galeria obrazów możesz udostępniać kolekcje obrazów na stronie. Po prostu wybierz obrazy za pomocą selektora plików lub przeciągnij je na składnik Web Part. Po utworzeniu kolekcji możesz przeciągać i upuszczać obrazy, aby zmienić ich kolejność w razie potrzeby. Używanie składnika Web Part galerii obrazów na stronie.

Kindle Instant Preview

Chcesz, aby na stronie była polecana lub podwyższana książka? Możesz udostępnić podgląd książki Kindle za pomocą składnika Web Part wiadomości błyskawicznych Kindle. Użyj składnika Web Part Kindlee prevew.

Uwaga: Funkcja Kindle Preview jest niedostępna w SharePoint Server 2019

Link

Użyj składnika Web Part link, aby dodać link do wewnętrznej lub zewnętrznej strony, klipu wideo, obrazu lub dokumentu. Używanie składnika Web Part łącze na stronie.

Uwaga: Składnik Web Part linku nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

Lista

Składnik Web Part listy umożliwia wyświetlanie listy i dostosowywanie jej tytułu, widoku, a nawet rozmiaru. Użytkownicy mogą wyświetlić listę lub przejść do pełnej listy, klikając pozycję Zobacz wszystko. Używanie składnika Web Part listy na stronie.

Właściwości listy

Składnik Web Part właściwości listy umożliwia nawiązanie połączenia z składnikiem Web Part listy na tej samej stronie i wyświetlanie elementów z listy na podstawie tego, co wybrano przez użytkownika. Używanie składnika Web Part właściwości listy

Uwaga: Składnik Web Part właściwości listy nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

Cenow

Składnik Web Part o promocji cenowej umożliwia dodawanie tekstu do strony i formatowanie go za pomocą języka z przepomocą promocji. Użyj składnika Web Part o promocji cenowej.

Uwaga: Składnik Web Part o promocji cenowej nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

Microsoft Forms

Za pomocą składnika Web Part programu Microsoft Forms możesz tworzyć ankiety, kwizy i ankiety na stronie. Możesz także zbierać odpowiedzi na formularze i wyświetlać wyniki formularza. Korzystanie ze składnika Web Part programu Microsoft Forms.

Uwaga: Składnik Web Part programu Microsoft Forms nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

Usenet

Możesz zachować swój zespół w pętli, a także zaangażować się w ważne lub interesujące scenariusze, korzystając z funkcji wiadomości na stronie lub w witrynie. Możesz szybko tworzyć przyciągające uwagę wpisy, takie jak anonsy, informacje dotyczące osób, aktualizacje stanu i inne, dołączając do nich grafikę i stosując zaawansowane formatowanie. Korzystanie ze składnika Web Part wiadomości na stronie.

Łączniki usługi Office 365

Za pomocą składnika Web Part łącznika pakietu Office 365 możesz otrzymywać wiadomości, alerty i powiadomienia z ulubionych usług zewnętrznych na stronie witryny zespołu połączonej z grupą. Na przykład możesz pokazać aktualizacje z usług, takich jak Trello i Facebook; alerty o tym, że nowy element jest publikowany w kanale informacyjnym RSS. powiadomienia od JIRA lub GitHub; lub nawet podsumowania z usługi Salesforce i usługi Google Analytics. Korzystanie ze składnika Web Part łącznika.

Uwaga: Składnik Web Part łączników pakietu Office 365 jest dostępny tylko w witrynach zespołów połączonych z grupą. Nie są one dostępne w witrynach komunikacyjnych ani w witrynach programu SharePoint Server 2019.

Klip wideo dotyczący usługi Office 365

Umożliwia wyświetlenie klipu wideo bezpośrednio na stronie w portalu wideo w usłudze Office 365w Twojej organizacji. DoWiedz się , jak używać składnika Web Part wideo pakietu Office 365 na stronie.

Uwagi: 

 • Klip wideo pakietu Office 365 jest zastępowany przez aplikację Microsoft para. DoWiedz się więcej za pomocą składnika Web Part strumieniowe.

 • Składnik Web Part wideo pakietu Office 365 nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

Właściwości strony

Podaj szczegóły na stronie, wyświetlając właściwości strony. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Korzystanie ze składnika Web Part właściwości strony.

Uwaga: Składnik Web Part właściwości strony nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

Osoby

Składnik Web Part osoby umożliwia wyświetlanie wybranej grupy osób i ich profilów na stronie. Można go użyć do informacji kontaktowych, informacji o zespole, osób prowadzących i innych. Korzystanie ze składnika Web Part osób.

Planner

Składnik Web Part usługi Planner umożliwia dodawanie zadań i przydziałów zespołu na stronie przy użyciu usługi Microsoft Planner. Korzystanie ze składnika Web Part usługi Planner.

Uwaga: Składnik Web Part usługi Planner jest dostępny tylko w witrynach zespołów połączonych z grupą. Nie są one dostępne w witrynach komunikacyjnych ani w witrynach programu SharePoint Server 2019.

PowerApps

Usługa PowerApps umożliwia budowanie aplikacji biznesowych, które działają w przeglądarce, na telefonie lub tablecie, bez potrzeby kodowania. Po utworzeniu lub dostosowaniu aplikacji przy użyciu usługi, możesz ją dodać do strony programu SharePoint za pomocą składnika Web Part usługi PowerApps. Wprowadź tylko adres internetowy aplikacji lub identyfikator aplikacji, a następnie zmień rozmiar aplikacji, aby dopasować ją do strony. Użyj składnika Web Part usługi PowerApps.

Uwaga: Składnik Web Part PowerApps nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

Raport usługi Power BI

Składnik Web Part raportu usługi Power BI umożliwia łatwe osadzanie interakcyjnego raportu usługi Power BI na stronie. Raporty osadzone są w pełni bezpieczne, więc możesz łatwo utworzyć bezpieczne portale wewnętrzne. Używanie składnika Web Part usługi Power BI na stronie.

Uwaga: Składnik Web Part usługi Power BI nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

Szybki wykres

Użyj składnika Web Part szybki wykres, aby dodać proste wykresy do strony. Wprowadź punkty danych, Dodaj etykiety, wybierz typ wykresu — kolumnowy lub kołowy i Opublikuj. Używanie składnika Web Part Quick Chart na stronie.

Szybkie linki

Za pomocą tego składnika Web Part możesz w łatwy sposób uzyskać dostęp do elementów na stronie "Przypnij". Używanie składnika Web Part szybkie linki na stronie.

Ostatnio używane dokumenty

Wyświetlanie ostatnio dodanych lub edytowanych dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz używanie składnika Web Part dokumenty Rrecent.

Uwaga: Składnik Web Part Ostatnie dokumenty nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

Aktywność witryny

Ten składnik Web Part automatycznie wyświetla ostatnie działania w witrynie, takie jak pliki przekazane, edycje, listy i biblioteki, które zostały utworzone, i tak dalej. Wystarczy dodać składnik Web Part, a Najnowsza aktywność jest pobierana automatycznie. Korzystanie ze składnika Web Part aktywność witryny na stronie.

Witryny

Składnik Web Part witryny umożliwia prezentowanie witryn na stronie. Możesz wybrać konkretne witryny, które mają być wyświetlane, lub w przypadku witryn wyświetlanych dynamicznie na podstawie skojarzenia witryny centrum lub często używanych witryn użytkownika. Użyj składnika Web Part witryny.

Uwaga: Składnik Web Part witryny nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

Przekładka

Ten składnik Web Part umożliwia sterowanie obszarem w pionie na stronie. Dodawanie odstępu w pionie do strony za pomocą składnika Web Part odstępu.

Strumienia

Ten składnik Web Part umożliwia wyświetlanie klipu wideo bezpośrednio na stronie w portalu wideo firmy Microsoft w Twojej organizacji. Korzystanie ze składnika Web Part strumieniowe.

Tekst

Użyj składnika Web Part tekstu, aby dodać akapity i tabele do strony. Dostępne są opcje formatowania, takie jak style, punktory, wcięcia, wyróżnianie i linki. Dodawanie tekstu do strony za pomocą składnika Web Part tekstu.

Twitter

W składniku Web Part Twitter możesz pokazać tweety, które są odpowiednie dla Ciebie lub odbiorców bezpośrednio na stronie. Korzystanie ze składnika Web Part Twitter.

Uwaga: Składnik Web Part Twitter nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

Pogoda

Składnik Web Part pogody umożliwia wyświetlanie bieżącej pogody na stronie. Pokaż Pogoda na stronie.

Uwaga: Składnik Web Part pogody nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

Yammer

Jeśli Twoja organizacja ma aktywną sieć Yammer (na przykład: www.yammer.com/contoso.com), możesz usprawnić współpracę, osadzając konwersacje usługi Yammer na stronie. Używanie składnika Web Part usługi Yammer na stronie.

YouTube

Składnik Web Part witryny YouTube umożliwia łatwe osadzanie klipów wideo z witryny YouTube na stronie. Użyj składnika Web Part serwisu YouTube.

Uwaga: Składnik Web Part serwisu YouTube nie jest dostępny w programie SharePoint Server 2019

Składniki Web Part, które można połączyć

Niektóre składniki Web Part można połączyć ze sobą, aby utworzyć interaktywny i dynamiczny sposób obsługi osób przeglądających strony. Na przykład można połączyć składnik Web Part biblioteki dokumentów ze składnikiem Web Part podglądu plików. Gdy użytkownik kliknie nazwę pliku na liście Biblioteka dokumentów, w przeglądarce plików zostanie wyświetlona zawartość określonego pliku. Możesz też połączyć składnik Web Part listy lub biblioteki dokumentów ze składnikiem Web Part osadzania i dodać niestandardowy kod wielu funkcji dynamicznych.

Składniki Web Part, które można łączyć: składnik Web Part właściwości listy, składnik Web Part Podgląd plików i składnik Web Part embed.

Aby uzyskać informacje i przykłady, zobacz Łączenie składników Web Part w usłudze SharePoint Online.

Tryb konserwacji składników Web Part

Masz problemy ze składnikami Web Part umieszczonymi na stronie? Spróbuj użyć trybu konserwacji składnika Web Part , aby ułatwić rozwiązanie problemu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×