Używanie różnych wersji programu OneNote na tym samym komputerze

Używanie różnych wersji programu OneNote na tym samym komputerze

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czasami może występować potrzeba jednoczesnego używania zarówno programu OneNote dla systemu Windows 10, jak i pełnej wersji klasycznej programu OneNote 2016 na tym samym komputerze.

Po wykryciu kilku wersji programu OneNote system Windows może wyświetlić monit o wybranie wersji programu OneNote, która ma być używana jako aplikacja domyślna do otwierania notesów w przyszłości. Jeśli pominiesz ten monit lub zmienisz zdanie w sprawie dokonanego w nim wyboru, możesz ręcznie zmienić to ustawienie w dowolnej chwili.

Aby ustawić domyślną wersję programu OneNote:

  1. Naciśnij przycisk systemu Windows w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję System > Aplikacje domyślne > Ustaw domyślne dla aplikacji.

    Zrzut ekranu przedstawiający link Wybierz aplikacje domyślne według protokołów w systemie Windows 10.

  3. Na liście w obszarze Ustaw programy domyślne znajdź wersję programu OneNote, która ma być używana w systemie Windows jako program domyślny, a następnie kliknij pozycję Ustaw ten program jako domyślny. Kliknij na przykład pozycję OneNote (wersja klasyczna), aby zawsze otwierać notesy w programie OneNote 2016.

  4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Aby zmienić to ustawienie w dowolnym momencie, powtórz kroki podane na powyższej liście i wybierz inną opcję.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×