Używanie programu Word jako edytora wiadomości e-mail — informacje

Część treści tego tematu może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych języków.

Używanie programu Microsoft Word jako domyślnego edytora wiadomości e-mail oznacza możliwość korzystania z wielu funkcji, takich jak:

  • Autokorekta       Podczas pisania poprawiane są znane błędy pisowni, takie jak przestawione, dodane lub brakujące litery.

  • Automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki    Podczas pracy sprawdzana jest pisownia oraz gramatyka. Błędnie napisane lub użyte wyrazy są podkreślane i wyświetlane są proponowane sugestie, co eliminuje konieczność sprawdzania pisowni i gramatyki przed wysłaniem wiadomości.

  • Automatyczne punktowanie i numerowanie       Umożliwia dodawanie punktorów i numeracji w celu wyróżnienia istotnych punktów. Jako punktorów można użyć obrazów lub innych elementów graficznych albo można utworzyć hierarchiczną listę zawierającą pozycje numerowane.

  • Tabele       Tabele umożliwiają organizowanie informacji. Gdy program Word jest używany jako edytor wiadomości e-mail, domyślnym formatem wiadomości jest HTML, co umożliwia zachowanie formatowania tabeli nawet w przypadku odbiorców, którzy nie korzystają z programu Word.

  • Konwertowanie nazw e-mail i adresów internetowych       Umożliwia automatyczne konwertowanie nazw e-mail i adresów internetowych na hiperlink. Funkcja inteligentnego formatowania hiperłączy umożliwia konwertowanie nawet tych hiperłączy, których adresy adres URL zawierają spacje.

  • Motywy       motyw dostępne w programie Word umożliwiają wizualne uspójnianie wiadomości i nadawanie im charakterystycznego wyglądu.

  • Autoformatowanie       Umożliwia formatowanie wiadomości podczas pisania oraz formatowanie wiadomości otrzymywanych jako zwykły tekst.

  • Podpisy     Można tworzyć podpisy niestandardowe dla różnych typów odbiorców. Na przykład można użyć imienia w wiadomościach wysyłanych do znajomych i rodziny lub imienia, nazwiska i adresu e-mail w przypadku kontaktów służbowych. Za pomocą podpisu można także dodać „tekst zwyczajowy” wyjaśniający, w jaki sposób należy odpowiedzieć na daną wiadomość. Można także określić, że jeden podpis będzie używany w nowych wiadomościach, a drugi w odpowiedziach lub wiadomościach przesyłanych dalej.

Ponadto w programie Microsoft Outlook można ustawić kilka opcji formatowania. Na przykład z poziomu programu Outlook można tworzyć i ustawiać podpis domyślny lub papeterię. Podczas pracy z wiadomością programu Word dostępny jest zarówno podpis, jak i papeteria. Dla nowych wiadomości, odpowiedzi i wiadomości przesyłanych dalej można określić odpowiednie czcionki. Zmiana opcji w programie Word spowoduje zmianę analogicznych ustawień w programie Outlook i odwrotnie.

Nawet jeśli program Word nie jest używany jako edytor wiadomości e-mail, można z niego korzystać do wyświetlania otrzymywanych wiadomości, co umożliwia zachowanie formatowania, które mogłoby zostać utracone.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×