Używanie programu PowerPoint z plikami PDF

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieje kilka zastosowań plików w formacie PDF (Portable Document) tego programu PowerPoint 2013 i pomocy technicznej w programie PowerPoint 2016, a niektóre, który nie. Oto omówienie rodzaje co można zrobić za pomocą plików PDF w programie PowerPoint.

W tym artykule

Czy można importować zawartość w formacie PDF do prezentacji programu PowerPoint?

Czy w programie PowerPoint można utworzyć plik PDF?

Czy można umieścić łącze do pliku PDF w prezentacji?

Czy można importować zawartość w formacie PDF do prezentacji programu PowerPoint?

Tak, możesz to zrobić. Programu Adobe Reader i niektóre czytniki PDF umożliwiają wybieranie, kopiowanie i wklejanie tekstu oraz obrazów umieść je do prezentacji.

Plik w formacie pdf można też wstawić do pliku programu PowerPoint 2013 jako obiekt. Po wstawieniu będzie można zmieniać jego rozmiar, ale nie będzie można go edytować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie pliku PDF do pliku pakietu Office.

Czy w programie PowerPoint można utworzyć plik PDF?

Prezentacja programu PowerPoint zostanie zapisana jako plik PDF. Aby uzyskać instrukcje dotyczące wykonywania tego zadania zobacz Zapisywanie w formacie PDF.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Edytowanie lub modyfikowanie pliku PDF.

Aby zapisać prezentację programu PowerPoint jako oznakowany plik PDF z ułatwieniami dostępu, zobacz Tworzenie plików PDF z ułatwieniami dostępu.

Czy można umieścić łącze do pliku PDF w prezentacji?

Tak. Aby umieścić łącze do pliku PDF w prezentacji, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz tekst lub obiekt, który ma posłużyć jako łącze do pliku PDF.

  2. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij pozycję Hiperłącze.

  3. W oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza w obszarze Połącz z kliknij pozycję Istniejący plik lub strona sieci Web.

  4. Zaznacz plik PDF, z którym chcesz połączyć prezentację, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Zweryfikuj łącze.

Aby uruchomić prezentację w celu upewnienia się, że hiperłącze działa poprawnie, zrób tak:

  1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Uruchamianie pokazu slajdów kliknij przycisk Od początku lub naciśnij klawisz F5.

  2. Kliknij utworzone hiperłącze do pliku PDF.

Ważne : Aby zapewnić poprawne działanie hiperłączy, należy przechowywać wszystkie pliki, do których łącza umieszczono w prezentacji, w tym samym folderze, w którym znajduje się prezentacja.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×