Wprowadzenie

Używanie programu Excel jako kalkulatora

Używanie programu Excel jako kalkulatora

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zamiast sięgać po kalkulator, wykonaj obliczenia za pomocą programu Microsoft Excel!

Na arkusz można wprowadzić prostej formuły, aby dodać, dzielenie, mnożenie i odejmowanie dwóch lub więcej wartości liczbowych. Za pomocą funkcji Autosumowanie Aby szybko obliczyć sumę szeregu wartości bez konieczności ręczne wprowadzanie dowolnej z nich w formule. Po utworzeniu formuły, możesz skopiować go do przylegających komórek — nie ma potrzeby tworzenia wielokrotnie tę samą formułę.

Po zapoznaniu się z tymi prostymi formułami można dowiedzieć się więcej na temat tworzenia złożonych formuł i wypróbować niektóre z wielu funkcji dostępnych w programie Excel. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie formuł i Lista funkcji arkusza (według kategorii).

Uwaga: Poniższe obrazy wyświetlane aspektów Excel 2016. Widok może być inny, jeśli korzystasz z innej wersji programu Excel.

Informacje na temat prostych formuł

Wszystkie pozycje formuły zaczynają się od znaku równości (=). Aby prostej formuły, po prostu wpisz znak równości następuje wartościami liczbowymi, które ma zostać obliczona i operatory matematyczne, których chcesz użyć — znak plus (+), aby dodać znak minus (-), aby odjąć, gwiazdkę (*), aby pomnożyć, i ukośnik (/) do dzielenia. Następnie, naciśnij klawisz ENTER, a program Excel natychmiast oblicza i wyświetla wynik formuły.

Na przykład po wpisaniu =12,99+16,99 w komórce C5 i naciśnięciu klawisza ENTER program Excel obliczy i wyświetli w tej komórce wynik 29,98.

Przykład prostej formuły

Formuła wpisana w komórce pozostaje widoczna na pasku formuły i jest wyświetlana za każdym razem, gdy komórka zostanie zaznaczona.

Ważne: Mimo że jest funkcja Suma , nie istnieje ODEJMIJ funkcja. Użyj zamiast tego minus (-) operatora w formule; na przykład = 8-3 + 2 – 4 + 12. Można użyć znaku minus, aby przekonwertować liczby ujemne wartości funkcji Suma; na przykład formuła =SUM(12,5,-3,8,-4) użyto funkcji Suma, w celu dodania 12, 5, odejmowanie 3, dodawanie 8 i odejmowanie 4, w tej kolejności.

Korzystanie z funkcji Autosumowanie

Najprostszym sposobem dodania formule Suma na arkusz jest za pomocą przycisku Autosumowanie. Zaznacz pustą komórkę bezpośrednio powyżej lub poniżej zakresu, który chcesz Suma i na karcie Narzędzia główne lub formuły wstążki, kliknij przycisk Autosumowanie > Suma. Autosumowanie automatycznie będzie znaczeniu zakresie, aby zostać zsumowane i utworzyć formułę dla Ciebie. To zastosowanie również w poziomie zaznacz komórkę z lewej lub z prawej strony zakresu, który chcesz zsumować.

Uwaga: Funkcja Autosumowanie nie działa na zakresach nieciągłych.

Możesz użyć kreatora autosumowania, aby automatycznie tworzyć formuły sumy. Zaznacz zakres powyżej/poniżej lub po lewej/prawej stronie sumowanego zakresu, a następnie przejdź na kartę Formuła na wstążce i wybierz opcje Autosumowanie i SUMA.

Korzystanie z funkcji Autosumowanie w pionie

Komórka B6 przedstawia formułę sumy autosumowania: =SUMA(B2:B5)

Na powyższym rysunku pojawia się funkcji Autosumowanie automatyczne wykrycie komórki B2: B5 jako zakres mają zostać zsumowane. To wszystko, co należy zrobić, naciśnij klawisz ENTER, aby je potwierdzić. W razie potrzeby dodaj/wykluczania większej liczby komórek można nacisnąć klawisz Shift + klawisz strzałki w dowolnym miejscu, do momentu zaznaczenia odpowiednia. Naciśnij klawisz Enter, aby ukończyć zadanie.

Przewodnik funkcji Intellisense: Suma (Liczba1; [Liczba2]...) przestawny znacznika poniżej funkcja jest jego przewodnik technologii Intellisense. Jeśli klikniesz nazwę SUM lub funkcje zmieni o niebieskim hiperłącza do tematu pomocy dla tej funkcji. Jeśli klikniesz elementy poszczególnych funkcji, zostaną wyróżnione ich przedstawiciela części formuły. W tym przypadku tylko B2: B5 będzie wyróżniony, ponieważ istnieje tylko jedno odwołanie liczb w tej formule. Znacznik Intellisense będzie wyświetlana dla dowolnej funkcji.

Korzystanie z funkcji Autosumowanie w poziomie

Komórka D2 przedstawia formułę sumy autosumowania: =SUMA(B2:C2)

Dowiedz się więcej w artykule o funkcji Suma.

Unikanie poprawiania tę samą formułę

Po utworzeniu formuły, można skopiować go do innych komórek — bez konieczności ponownego wpisywania tę samą formułę. Możesz kopiowania formułylub za pomocą uchwytu wypełniania Uchwyt wypełniania Aby skopiować formułę do przylegających komórek.

Na przykład po skopiowaniu formuły z komórki B6 do komórki C6 formuła w nowej komórce zostanie automatycznie zmieniona, aby zaktualizować odwołania do komórek w kolumnie C.

Podczas kopiowania formuły odwołania do komórek są aktualizowane automatycznie

Po skopiowaniu formuły, upewnij się, że odwołania do komórek są prawidłowe. Mając odwołań względnych odwołań do komórek może się zmienić. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Kopiowanie i wklejanie formuły do innej komórki lub innego arkusza.

Jakie formuły odpowiadają klawiszom na kalkulatorze?

Klawisz na kalkulatorze

Metoda w programie Excel

Opis, przykład

Wynik

+ (klawisz plusa)

+ (znak plusa)

Użyj w formule, aby dodać liczby. Przykład: =4+6+2

12

- (klawisz minusa)

- (znak minusa)

Użyj w formule, aby odjąć liczby lub aby oznaczyć liczbę ujemną.

Przykład: =18-12

Przykład: =24*-5 (24 razy minus 5)


6

-120

x (klawisz mnożenia)

* (symbol gwiazdki)

Użyj w formule, aby pomnożyć liczby. Przykład: =8*3

24

÷ (klawisz dzielenia)

/ (ukośnik)

Użyj w formule, aby podzielić jedną liczbę przez drugą. Przykład: =45/5

9

% (klawisz procentu)

% (symbol procentu)

Użyj w formule razem z symbolem *, aby pomnożyć przez wartość procentową. Przykład: =15%*20

3

(klawisz pierwiastka kwadratowego)

Funkcja PIERWIASTEK

Użyj funkcji PIERWIASTEK w formule, aby znaleźć pierwiastek kwadratowy liczby. Przykład: =PIERWIASTEK(64)

8

1/x (odwrotność)

=1/n

Użyj =1/n w formule, gdzie n jest liczbą, przez którą chcesz podzielić 1.

Przykład: =1/8

0,125

Masz konkretne pytanie dotyczące programu Excel?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomoc w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące jak można poprawić następną wersję programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w głosu użytkownika programu Excel.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×