Używanie programu Communicator wspólnie z aplikacjami Office Outlook 2007 i Office OneNote 2007

Zaletą używania programu Office Communicator 2007 R2 we współpracy z aplikacją Office Outlook jest uzupełnienie interfejsu programu Office Communicator o wiele przydatnych zaawansowanych funkcji. Oferują one m.in. następujące możliwości:

 • Wgląd w informacje o dostępności kontaktów oraz możliwość korzystania z funkcji nawiązywania połączeń i prowadzenia konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych zawartych w programie Outlook 2007.

 • Automatyczne pobieranie ustawień statusu Poza biurem z programu Outlook oraz wyświetlanie wiadomości o nieobecności w biurze w obszarze notatek o statusie w oknie programu Communicator 2007 R2.

 • Skonfigurowanie w programie Communicator opcji aktualizowania informacji o dostępności lub zajętości na podstawie kalendarza programu Outlook oraz aktualizowanie listy kontaktów danymi kontaktów z programu Outlook.

 • Prowadzenie w programie Outlook rejestru połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych.

 • Rozpoczynanie i ponowne rozpoczynanie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, audio i wideo z poziomu wiadomości e-mail w programie Outlook.

 • Pobieranie z folderu Historia konwersacji w programie Outlook notatek programu OneNote 2007 sporządzonych w trakcie poprzedniego połączenia.

Przy pewnych konfiguracjach w oknie Konwersacja programu Communicator mogą być również dostępne zaawansowane funkcje tworzenia notatek w programie OneNote 2007.

Co chcesz zrobić?

Konfigurowanie w programie Communicator opcji integracji z programem Outlook

Wysyłanie wiadomości e-mail z sesji wiadomości błyskawicznych

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej za pomocą poczty e-mail

Używanie folderu Historia konwersacji w programie Outlook

Wyświetlanie nieodebranych połączeń zarejestrowanych w programie Outlook 2007

Odtwarzanie nagrania poczty głosowej w programie Outlook 2007

Wyświetlanie wszelkich pominiętych alertów programu Outlook

Sporządzanie podczas konwersacji notatki za pomocą aplikacji Office OneNote 2007

Konfigurowanie w programie Communicator opcji integracji z programem Outlook

 1. Na pasku tytułu programu Office Communicator kliknij przycisk Menu, a następnie wybierz kolejno polecenia Narzędzia i Opcje.

 2. Na karcie Osobiste w obszarze Menedżer informacji osobistych na liście rozwijanej zaznacz pozycję Microsoft Office Outlook.

 3. Zaznacz lub wyczyść następujące opcje:

  • Wyświetl informację Poza biurem z programu Outlook u kontaktów na poziomach dostępu Osobiste, Zespół i Firma .

  • Aktualizuj mój status obecności na podstawie kalendarza programu Outlook

  • Pokaż temat i miejsce spotkania kontaktom na poziomie dostępu Zespół .

  • Zapisz moje rozmowy za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze Historia konwersacji programu Outlook.

  • Zapisz moje dzienniki połączeń w folderze Historia konwersacji programu Outlook.

   Uwaga : Wszelkie modyfikacje tych opcji są automatycznie kopiowane do wszystkich komputerów i urządzeń z zainstalowaną aplikacją Communicator 2007 R2.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości e-mail z sesji wiadomości błyskawicznych

 1. W trakcie sesji wiadomości błyskawicznych na liście uczestników zaznacz nazwę kontaktu, któremu chcesz wysłać wiadomość e-mail.

 2. Kliknij nazwę kontaktu prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyślij wiadomość e-mail.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej za pomocą poczty e-mail

 • W oknie wiadomości w programie Outlook 2007 kliknij wskaźnik statusu obecności umieszczony obok nazwy kontaktu i wybierz polecenie Odpowiedz wiadomością błyskawiczną.

Początek strony

Używanie folderu Historia konwersacji w programie Outlook

Program Communicator 2007 tworzy w programie Outlook specjalny folder o nazwie Historia konwersacji, w którym są rejestrowane informacje o przeprowadzonych konwersacjach. Folder jest wyświetlany na liście folderów programu Outlook 2007 wraz z innymi folderami, np. Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza czy Elementy wysłane i zawiera rejestr konwersacji zainicjowanych za pomocą wiadomości błyskawicznych, rejestr połączeń telefonicznych i połączeń przekazanych.

Każdy element w folderze Historia konwersacji zawiera informację o dacie i godzinie wysłania wiadomości, temat i treść konwersacji, nazwy uczestników oraz informację o kierunku konwersacji (przychodząca lub wychodząca). Ponadto w folderze znajdują się informacje o wszelkich konwersacjach wykorzystujących przekaz dźwiękowy oraz, jeśli ta opcja została określona, pełny rejestr konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Aby wyświetlić zawartość folderu Historia konwersacji

 1. W okienku nawigacyjnym programu Outlook w sekcji Wszystkie foldery pocztowe kliknij opcję Skrzynka pocztowa, aby rozwinąć listę folderów.

 2. Kliknij pozycję Historia konwersacji.

Początek strony

Wyświetlanie nieodebranych połączeń zarejestrowanych w programie Outlook 2007

Program Outlook 2007 zawiera rejestr nieodebranych połączeń telefonicznych, połączeń zapisanych w skrzynce poczty głosowej oraz nieodebranych konwersacji. Rejestr jest przechowywany w Skrzynce odbiorczej.

 • W okienku nawigacyjnym programu Outlook w obszarze Wszystkie foldery pocztowe kliknij dwukrotnie pozycję Foldery wyszukiwania i zaznacz opcję Nieodebrane konwersacje.

Początek strony

Odtwarzanie nagrania poczty głosowej w programie Outlook 2007

 1. W okienku nawigacyjnym programu Outlook w obszarze Wszystkie foldery pocztowe kliknij dwukrotnie pozycję Foldery wyszukiwania i zaznacz opcję Poczta głosowa.

 2. Odszukaj wiadomość e-mail zawierającą nagranie nieodebranej wiadomości. Kliknij dwukrotnie załącznik (program Outlook 2003) lub kliknij przycisk Odtwórz (program Outlook 2007).

  Zostanie otwarty program Windows Media Player i rozpocznie się odtwarzanie wiadomości.

Uwaga : W programie Outlook 2007 można skonfigurować opcję odtwarzania nagrań poczty głosowej w telefonie zamiast na komputerze. Ponadto klikając przycisk Edytuj notatki w górnej części okna wiadomości e-mail, do nagrania można dodać notatkę.

Początek strony

Wyświetlanie wszelkich pominiętych alertów programu Outlook

Gdy program Communicator 2007 R2 jest zintegrowany z programem Outlook 2007, każde pojawienie się w Skrzynce odbiorczej zawiadomienia o nowej wiadomości poczty głosowej lub nieodebraniu zaproszenia do konwersacji powoduje wyświetlenie alertu w programie Communicator. W przypadku braku takich alertów powiadomienie Nieodebrane alerty nie jest wyświetlane.

 • W głównym oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Nieodebrane alerty. Pojawi się lista nieodebranych alertów.

Początek strony

Sporządzanie podczas konwersacji notatki za pomocą aplikacji Office OneNote 2007

 • W prawym górnym rogu okna Konwersacja kliknij przycisk Wyświetl więcej opcji, a następnie opcję Utwórz notatki za pomocą programu Microsoft Office OneNote.

  Jeśli konwersacja stanowi kontynuację wcześniejszej konwersacji, możesz kliknąć przycisk Wyświetl więcej opcji, aby otworzyć którąkolwiek z poprzednich notatek.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×