Używanie programu Communicator wspólnie z aplikacjami Office Outlook 2007 i Office OneNote 2007

Zaletą używania programu Office Communicator 2007 we współpracy z aplikacją Office Outlook jest uzupełnienie interfejsu programu Office Communicator o wiele przydatnych, zaawansowanych funkcji. Oferują one m.in. następujące możliwości:

 • Wgląd w informacje o dostępności kontaktów oraz możliwość korzystania z funkcji nawiązywania połączeń i prowadzenia konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych zawartych w programie Outlook 2007.

 • Automatycznie pobieranie ustawień stanu Poza biurem z programu Outlook oraz wyświetlanie wiadomości o nieobecności w biurze w obszarze notatek o stanie w oknie programu Communicator 2007.

 • Skonfigurowanie w programie Communicator opcji aktualizowania informacji o dostępności lub zajętości na podstawie kalendarza programu Outlook oraz aktualizowanie listy kontaktów danymi o kontaktach pochodzącymi z programu Outlook.

 • Prowadzenie w programie Outlook rejestru połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych.

 • (Ponowne) inicjowanie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, audio i wideo z poziomu wiadomości e-mail w programie Outlook.

 • Pobieranie z folderu Historia konwersacji w programie Outlook notatek programu OneNote 2007 sporządzonych w trakcie poprzedniego połączenia.

Przy pewnych konfiguracjach w oknie Konwersacja programu Communicator mogą być również dostępne zaawansowane funkcje tworzenia notatek zawarte w programie OneNote 2007.

Co chcesz zrobić?

Aby skonfigurować w programie Communicator opcje współpracy z programem Outlook

Aby wysłać wiadomość e-mail z poziomu konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Aby wysłać wiadomość błyskawiczną z poziomu wiadomości e-mail

Aby użyć folderu Historia konwersacji programu Outlook

Aby wyświetlić nieodebrane połączenia w programie Outlook 2007

Aby odtworzyć nagrania poczty głosowej w programie Outlook 2007

Aby wyświetlić wszelkie nieodebrane alerty programu Outlook

Aby sporządzać podczas konwersacji notatki za pomocą aplikacji Office OneNote 2007

Aby skonfigurować w programie Communicator opcje współpracy z programem Outlook

 1. Na pasku tytułu programu Office Communicator kliknij przycisk Menu, po czym wybierz kolejno polecenia Narzędzia i Opcje.

 2. Na zakładce Osobiste w obszarze Menedżer informacji osobistych na liście rozwijanej zaznacz pozycję Microsoft Office Outlook.

 3. Zaznacz lub wyczyść następujące opcje:

  • Wyświetl moje informacje o nieobecności w biurze z programu Outlook kontaktom na poziomach dostępu Osobisty, Zespół i Firma

  • Aktualizuj mój stan obecności na podstawie kalendarza programu Outlook

  • Pokaż temat i miejsce spotkania kontaktom na poziomie dostępu Zespół

  • Zapisz moje konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze Historia konwersacji w programie Outlook

  • Zapisz moje dzienniki połączeń w folderze Historia konwersacji w programie Outlook

   Uwaga : Wszelkie modyfikacje tych opcji są automatycznie kopiowane do wszystkich komputerów i urządzeń z zainstalowaną aplikacją Communicator 2007.

Początek strony

Aby wysłać wiadomość e-mail z poziomu konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

 1. W trakcie konwersacji prowadzonej przy użyciu wiadomości błyskawicznych na liście uczestników zaznacz nazwę kontaktu, któremu chcesz wysłać wiadomość e-mail.

 2. Kliknij nazwę kontaktu prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyślij wiadomość e-mail.

Początek strony

Aby wysłać wiadomość błyskawiczną z poziomu wiadomości e-mail

 • W oknie wiadomości w programie Outlook 2007 kliknij wskaźnik stanu obecności umieszczony obok nazwy kontaktu i wybierz polecenie Odpowiedz przy użyciu wiadomości błyskawicznej.

Początek strony

Aby użyć folderu Historia konwersacji programu Outlook

Program Communicator 2007 tworzy w programie Outlook specjalny folder o nazwie Historia konwersacji, w którym są rejestrowane informacje o przeprowadzonych konwersacjach. Folder jest wyświetlany na liście folderów programu Outlook 2007 wraz z innymi folderami, np. Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza czy Elementy wysłane. Zawiera rejestr zainicjowanych konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, połączeń telefonicznych i połączeń przekazanych.

Każdy element w folderze Historia konwersacji zawiera informację o dacie i godzinie wysłania wiadomości, temat i treść konwersacji, nazwy uczestników oraz informację o kierunku konwersacji (przychodząca lub wychodząca). Ponadto w folderze znajdują się informacje o wszelkich konwersacjach wykorzystujących przekaz dźwiękowy oraz (jeśli zaznaczono odpowiednią opcję) pełny rejestr konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Aby wyświetlić folder historii konwersacji

 1. W okienku nawigacyjnym programu Outlook w sekcji Wszystkie foldery pocztowe kliknij opcję Skrzynka pocztowa, co spowoduje rozwinięcie listy folderów.

 2. Kliknij pozycję Historia konwersacji.

Początek strony

Aby wyświetlić nieodebrane połączenia w programie Outlook 2007

Program Outlook 2007 zawiera rejestr nieodebranych połączeń telefonicznych, połączeń zapisanych w skrzynce poczty głosowej oraz nieodebranych konwersacji. Rejestr jest przechowywany w Skrzynce odbiorczej.

 • W okienku nawigacyjnym programu Outlook w sekcji Wszystkie foldery pocztowe kliknij dwukrotnie pozycję Foldery wyszukiwania i zaznacz opcję Konwersacje nieodebrane.

Początek strony

Aby odtworzyć nagrania poczty głosowej w programie Outlook 2007

 1. W okienku nawigacyjnym programu Outlook w sekcji Wszystkie foldery pocztowe kliknij dwukrotnie pozycję Foldery wyszukiwania i zaznacz opcję Poczta głosowa.

 2. Odszukaj wiadomość e-mail zawierającą nagranie nieodebranej wiadomości. Kliknij dwukrotnie załącznik (program Outlook 2003) lub kliknij przycisk Odtwórz (program Outlook 2007).

  Zostanie otwarty program Windows Media Player i rozpocznie się odtwarzanie wiadomości.

Uwaga : W programie Outlook 2007 można skonfigurować opcję odtwarzania nagrań poczty głosowej w telefonie zamiast na komputerze. Ponadto klikając przycisk Edytuj notatki znajdujący się w górnej części okna wiadomości e-mail, do nagrania można dodać notatkę.

Początek strony

Aby wyświetlić wszelkie nieodebrane alerty programu Outlook

Gdy program Communicator 2007 współpracuje z programem Outlook 2007, każde pojawienie się w Skrzynce odbiorczej alertu o nowej wiadomości poczty głosowej lub nieodebraniu zaproszenia do konwersacji powoduje wyświetlenie alertu w programie Communicator. W przypadku braku takich zawiadomień przycisk Nieodebrane alerty nie jest wyświetlany.

 • W głównym oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Nieodebrane alerty. Pojawi się lista nieodebranych alertów.

Początek strony

Aby sporządzać podczas konwersacji notatki za pomocą aplikacji Office OneNote 2007

 • W prawym górnym rogu okna Konwersacja kliknij przycisk Opcje konwersacji, a następnie opcję Sporządź notatki za pomocą programu OneNote.

  Jeśli konwersacja stanowi kontynuację wcześniejszej konwersacji, możesz kliknąć przycisk Wyświetl więcej opcji i z menu, które zostanie otwarte, otworzyć którąkolwiek z poprzednich notatek.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×