Używanie opcji przełączania, zawieszania, dźwięku i wybierania numeru

Co chcesz zrobić?

Opcje sterowania połączeniami — omówienie

Kończenie lub zawieszanie połączenia

Przełączanie połączenia

Używanie funkcji „doradź i przełącz”

Używanie trybu głośnomówiącego

Używanie konsoli wybierania numerów

Wyciszanie lub regulowanie głośności dźwięku

Opcje sterowania połączeniami — omówienie

Podczas nawiązywania i odbierania połączeń audio w programie Communicator jest wyświetlane okno Konwersacja. Zawiera ono różne opcje sterujące, umożliwiające m.in. przełączanie i zawieszanie połączeń oraz regulowanie głośności głośników i mikrofonu.

Opcja sterowania

Opis

The End Call control

Zakończenie połączenia

Hold Call control

Zawieszanie połączenia

Transfer call control

Przełączanie połączenia do innej osoby lub urządzenia (np. telefonu komórkowego)

Communicator 2007 R2 example

Wyświetlanie w trakcie połączenia konsoli wybierania numerów umożliwiającej wpisywanie różnych numerów, np. kodu wymaganego w usłudze konferencji.

Toggle audio between speakerphone and speaker control

Przełączanie obsługi dźwięku w połączeniu między urządzeniem telefonicznym podłączonym przez USB a innymi głośnikami. Formant pojawia się tylko w sytuacji, gdy do komputera podłączono urządzenie telefoniczne USB, a według istniejącej konfiguracji dźwięki połączeń są odtwarzane na urządzeniu innym niż to urządzenie USB.

Mute speaker control

Wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia wyjścia audio. Kliknięcie strzałki w dół umożliwia wyregulowanie głośności.

Mute microphone control

Wyciszanie mikrofonu

Początek strony

Kończenie lub zawieszanie połączenia

 • Aby zakończyć połączenie, kliknij przycisk Zakończ połączenie.

 • Aby zawiesić połączenie, kliknij przycisk Zawieś. Spowoduje to wyciszenie dźwięku w danej konwersacji, natomiast nie blokuje możliwości inicjowania ani odpowiadania na inne konwersacje w programie Communicator.

Początek strony

Przełączanie połączenia

Aby przełączyć połączenie do innego użytkownika

 • W oknie Konwersacja kliknij przycisk Przełącz, a następnie kliknij kontakt, do którego chcesz przełączyć połączenie. Aby wyświetlić opcje przełączenia, przenieś kursor myszy na prawo od nazwy kontaktu. Kliknij nazwę kontaktu lub numer telefonu na liście, a następnie kliknij przycisk OK. Oczekiwany wynik: Połączenie zostanie przełączone do innego użytkownika, a użytkownik przełączający zostanie rozłączony.

Aby przełączyć połączenie do innego urządzenia

 • Kliknij przycisk Przełącz, kliknij opcję Przełączenie do innego urządzenia, a następnie zaznacz urządzenie, do którego chcesz przełączyć połączenie.

Początek strony

Używanie funkcji „doradź i przełącz”

Wyobraź sobie, że jesteś w trakcie rozmowy z kontaktem 1. Nagle uświadamiasz sobie, że faktycznie kontakt 1 powinien rozmawiać z kontaktem 2, jeśli jest on dostępny. W związku z tym zawieszasz połączenie z kontaktem 1, rozpoczynasz konwersację z kontaktem 2, upewniasz się, że kontakt 2 jest dostępny i gotowy do udziału w rozmowie, a następnie wracasz do swojej pierwszej rozmowy. Aby przełączyć połączenie w taki sposób, aby kontakt 1 rozmawiał z kontaktem 2:

 • W oknie Konwersacja rozmowy z kontaktem 1 kliknij przycisk Przełącz, a następnie zaznacz nazwę osoby, do której chcesz skierować trwające połączenie.

Początek strony

Używanie trybu głośnomówiącego

 • Aby przełączyć obsługę dźwięku w połączeniu między urządzeniem telefonicznym USB a innymi głośnikami, kliknij przycisk Telefon głośnomówiący.

  Uwaga: Ta opcja pojawia się tylko w sytuacji, gdy do komputera podłączono urządzenie telefoniczne USB, a według konfiguracji dźwięki połączeń są odtwarzane na urządzeniu innym niż to urządzenie telefoniczne USB.

Początek strony

Używanie konsoli wybierania numerów

W trakcie połączenia może się okazać konieczne wpisanie różnych numerów, na przykład w związku z nawigowaniem po menu lub w celu wprowadzenia kodu bezpieczeństwa. Aby skorzystać z konsoli wprowadzania numerów:

 • Kliknij opcję Konsola wybierania numerów, co spowoduje wyświetlenie okna konsoli. W oknie można wprowadzić numery za pomocą klawiatury lub myszy. Po wpisaniu żądanych numerów kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Wyciszanie lub regulowanie głośności dźwięku

 1. Aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie dźwięku, kliknij odpowiednio przycisk Wycisz głośniki lub Wycisz mikrofon. Połączenie będzie kontynuowane w zwykły sposób, bez zawieszania.

 2. Aby wyciszyć mikrofon w trakcie połączenia konferencyjnego, kliknij przycisk Połączenie konferencyjne, a następnie przycisk Wycisz moją linię. Na liście uczestników konferencji Twojemu wpisowi będzie towarzyszyła informacja o wyciszeniu dźwięku.

 3. Aby wyregulować głośność głośników lub zestawu słuchawkowego, kliknij strzałkę umieszczoną na prawo od przycisku Wycisz połączenie, a następnie przesuń suwak w wymagane położenie.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×