Używanie książki adresowej usługi mobilnej

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcja wiadomości MMS nie jest dostępna dla subskrybentów usług bezprzewodowych w Stanach Zjednoczonych. Usługi mobilnej programu Outlook jest ograniczona do wiadomości SMS tylko w Stanach Zjednoczonych.

Po utworzeniu konta usługi mobilnej programu Outlook zostanie automatycznie utworzona książka adresowa usługi mobilnej. Ta książka adresowa zawiera wszystkie kontakty programu Outlook z folderu Kontakty, przy których podano numery telefonów komórkowych.

Co chcesz zrobić?

Wyszukiwanie w książce adresowej Mobile dla kontaktów

Usuwanie kontaktów z książki adresowej Mobile

Wyszukiwanie kontaktów w książce adresowej usługi mobilnej

Kontakty z numerami telefonów komórkowych można wyszukiwać na dwa sposoby:

 • Przy użyciu nowej wiadomości tekstowej lub MMS

  1. Na karcie Wiadomość tekstowa w wiadomości tekstowej lub na karcie Wiadomość MMS w wiadomości MMS w grupie Nazwy kliknij opcję Książka adresowa.

  2. W oknie dialogowym Wybieranie nazw: Kontakty (Usługa mobilna) kliknij odpowiedni kontakt na liście kontaktów lub wpisz nazwę kontaktu do pola Wyszukaj, aby go wyszukać.

  3. Kliknij pole Do, aby dodać do niego wybrany kontakt. Można jednocześnie wybrać kilka kontaktów, naciskając klawisz CTRL, a następnie klikając odpowiednie kontakty.

  4. Kliknij przycisk OK.

  5. Kontakty kliknięte w oknie dialogowym Wybieranie nazw: Kontakty (Usługa mobilna) są wyświetlane w polu Do w tekście wiadomości MMS.

 • W głównym oknie programu Outlook

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Książka adresowa.

  2. Na liście Książka adresowa kliknij pozycję Kontakty (Usługa mobilna).

  3. W oknie dialogowym Wybieranie nazw: Kontakty (Usługa mobilna) kliknij odpowiedni kontakt na liście kontaktów lub wpisz nazwę kontaktu do pola Wyszukaj, aby go wyszukać.

  4. Kliknij pole Do, aby dodać do niego wybrany kontakt. Można jednocześnie wybrać kilka kontaktów, naciskając klawisz CTRL, a następnie klikając odpowiednie kontakty.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Kontakty kliknięte w oknie dialogowym Wybieranie nazw: Kontakty (Usługa mobilna) są wyświetlane w polu Do w tekście wiadomości MMS.

Początek strony

Usuwanie kontaktów z książki adresowej usługi mobilnej

 1. W oknie dialogowym Wybieranie nazw: Kontakty (Usługa mobilna) kliknij kontakt, który chcesz usunąć, i naciśnij klawisz DELETE.

 2. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć kontakt.

Uwaga: Usunięcie kontaktu z książki adresowej usługi mobilnej nie spowoduje usunięcia kontaktu z listy Kontakty programu Outlook. Zostanie usunięty tylko numer telefonu komórkowego z wyświetlonej listy szczegółów dla kontaktu.

Usunięcie kontaktu z kontaktów programu Outlook spowoduje jego automatyczne usunięcie z książki adresowej usługi mobilnej.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×