Używanie kryterium LUB w celu tworzenia kwerendy z alternatywnymi warunkami lub wieloma warunkami

Używanie kryterium LUB w celu tworzenia kwerendy z alternatywnymi warunkami lub wieloma warunkami

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby wyświetlić informacje, gdy są spełnione dwa lub więcej alternatywne kryteria, należy użyć lub wierszy kryteriów w siatce projektu kwerendy programu Access.

Jeśli chcesz, aby przypomnieć, zobacz stosowania kryteriów do kwerendy.

Na przykład przedsiębiorstwo ma klientów w kilku różnych krajach, ale prowadzi akcję promocyjną jedynie we Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Możesz uzyskać listę klientów w tych trzech krajach, używając wiersza kryteriów LUB w następujący sposób:

Używanie kryteriów LUB w projektancie oraz wynik

  1. Otwórz tabelę, której chcesz użyć jako źródła kwerendy i na kliknij kartę TworzenieProjekt kwerendy.

  2. Zaznacz tabelę w oknie Projektant kwerend i kliknij dwukrotnie pola, które mają być wyświetlane w wynikach kwerendy.

  3. Dodaj pierwsze kryterium w wierszu Kryteria.

    Uwaga : Użyj odpowiedniej kolumny, możemy wykorzystano Kraju/regionu w tym przykładzie, ale jeśli chcesz zlokalizować określonego nazwisk, należy dodać kryteria pola Nazwisko.

  4. Dodaj alternatywne kryteria w wierszu lub, a jeśli jest ich więcej niż jedno, skorzystaj z wierszy znajdujących się poniżej i kliknij pozycję Uruchom.

  5. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać kwerendę.

Inny przykład użycia kryteriów LUB:    Znajdź pracowników, którzy pracują w oddziale w Chicago lub pracowników, którzy mają urodziny określonego dnia:

Alternatywne kryteria

1. Kryterium Miasto jest określone w wierszu Kryteria.

2. Kryterium DataUrodzenia jest określone w wierszu lub.

Kryteria określone w kryteria i lub wierszy są łączone za pomocą operatora OR, tak jak pokazano poniżej:

Miasto = "Chicago" OR DataUrodzenia < DateAdd("rrrr"; -40; Date())

Użytkownik może określić więcej kryteriów alternatywnych przy użyciu pustych wierszy znajdujących się poniżej lub wiersza.

Porada : Jeśli kryteria są tymczasowe lub często się zmieniają, lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie filtra wyników kwerendy.

Używanie kryteriów LUB w rożnych polach

Na poniższym obrazie przedstawiono sposób użycia wiersza kryteriów LUB w celu zastosowania alternatywnych kryteriów w różnych polach, na przykład w celu znalezienia firm, których klienci mieszkają we Francji lub Londynie.

Kwerenda obejmująca kryteria pobrane z różnych pól, w której musi być spełniony co najmniej jeden warunek

Porada : Korzystając z kryterium, które jest również słowo kluczowe użycia podwójnych cudzysłowów wokół kryteria, na przykład lub i IN są operatorów logicznych, a także skrótów Oregon i Indianato "" lub"".

Jeśli pola kryteriów nie ulegają zmianie, ale często zmieniają wartości, których chcesz użyć, możesz utworzyć kwerendę parametryczną.

Zapoznaj się z tych Przykłady kryteriów kwerend.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×