Używanie kontaktów programu Outlook jako źródła danych dla korespondencji seryjnej

Używanie kontaktów programu Outlook jako źródła danych dla korespondencji seryjnej

Aby wysłać pocztę masową do osób z Twojej listy kontaktów programu Outlook, możesz użyć funkcji korespondencji seryjnej w programie Word. Jako źródło danych dla korespondencji seryjnej może być używana lista kontaktów w programie Outlook. Lista kontaktów jest książką adresową, która służy do przechowywania i organizowania informacji o osobach.

Tworzenie korespondencji seryjnej przy użyciu listy kontaktów programu Outlook

Najważniejszym etapem tworzenia korespondencji seryjnej jest konfigurowanie i przygotowywanie dla niej danych. Wizytówka programu Outlook może zawierać podstawowe informacje (nazwę i adres e-mail) oraz dodatkowe informacje, takie jak adres, numer telefonu i fotografia. Aby dodać więcej kontaktów do książki adresowej programu Outlook, zobacz Dodawanie kontaktu.

Po przygotowaniu listy kontaktów programu Outlook wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć korespondencję seryjną za pomocą programu Word.

 1. W folderze kontaktów programu Outlook na karcie Narzędzia główne na Wstążce wybierz pozycję Korespondencja seryjna.

  Przycisk Korespondencja seryjna znajduje się na karcie Narzędzia główne w grupie Akcje

 2. W oknie dialogowym Kontakty korespondencji seryjnej wybierz odpowiednie opcje, a następnie wybierz opcję Typ dokumentu określającą dokumenty, które chcesz utworzyć. Kliknij przycisk OK.

  Kliknij pozycję Korespondencja seryjna na karcie Narzędzia główne folderu Kontakty, aby uruchomić korespondencję seryjną

  Uwagi: 

  • Jeśli chcesz utworzyć korespondencję seryjną tylko dla wybranych kontaktów, wybierz przycisk radiowy Tylko wybrane kontakty. Przed wykonaniem tego kroku odpowiednie kontakty powinny być już wybrane. Jeśli tak nie jest, kliknij przycisk Anuluj, wróć do folderu kontaktów, wybierz kontakty i ponownie rozpocznij od kroku 1.

  • Jeśli masz już utworzony i zapisany dokument korespondencji seryjnej programu Word, wybierz przycisk radiowy Istniejący dokument i określ ten dokument. W przeciwnym razie pozostaw zaznaczony przycisk radiowy Nowy dokument, a program Word wyświetli monit o utworzenie dokumentu po przejściu do kroku 3.

  • Jeśli chcesz używać w przyszłości tej listy, zaznacz pole Plik trwały i określ nazwę pliku kontaktów, pod jaką ma zostać zapisany. Jest to szczególnie przydatne, jeśli został wybrany określony zestaw kontaktów do korespondencji seryjnej i chcesz go używać ponownie bez konieczności ręcznego wybierania kontaktów za każdym razem.

 3. Zostanie otwarty program Microsoft Word. Zależnie od opcji wybranych w kroku 2, zostanie otwarty utworzony wcześniej dokument korespondencji seryjnej lub nowy, pusty dokument. Wpisz dowolny tekst, który ma się pojawiać w każdym dokumencie seryjnym.

  Uwaga: Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w procesie tworzenia korespondencji seryjnej, na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej wybierz pozycję Rozpocznij korespondencję seryjną > Kreator korespondencji seryjnej krok po kroku. Możesz skorzystać z informacji w tym artykule po przejściu do kroku 3 w Kreatorze korespondencji seryjnej — Wybierz adresatów.

 4. Wstaw pola korespondencji seryjnej, które pobierają informacje z listy kontaktów programu Outlook do dokumentu.

  Uwagi: Przykłady pól korespondencji seryjnej:

  • Blok adresu. Umożliwia dodanie imienia i nazwiska adresata oraz jego adresu z listy kontaktów programu Outlook do listu lub wiadomości e-mail.

   Na karcie Korespondencja w grupie Wpisywanie i wstawianie wybierz pozycję Blok adresu.

  • Wiersz pozdrowienia. Umożliwia dodanie powitania (na przykład Sz. P. Nowicka) do listu lub wiadomości e-mail.

   Na karcie Korespondencja w grupie Wpisywanie i wstawianie wybierz pozycję Wiersz pozdrowienia.

  Grupa Wpisywanie i wstawianie pól umożliwia wstawianie pól do dokumentu korespondencji seryjnej.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania pól korespondencji seryjnej z kontaktów programu Outlook, zobacz Wstawianie pól korespondencji seryjnej.

 5. Po przygotowaniu dokumentu wybierz pozycję Podgląd wyników, a następnie wybierz przycisk rekordu Następny Przycisk Następny rekord do wyświetlania podglądu wyników korespondencji seryjnej lub Poprzedni Przycisk Poprzedni rekord do wyświetlania podglądu wyników korespondencji seryjnej , aby wyświetlić określoną kopię dokumentu.

 6. Aby ukończyć tworzenie korespondencji seryjnej, w grupie Kończenie wybierz pozycję Zakończ i scal, a następnie wybierz pozycję Drukuj dokumenty lub Wyślij wiadomości e-mail.

Zapisywanie korespondencji seryjnej

Po zapisaniu dokumentu korespondencji seryjnej pozostaje on połączony ze źródłem danych.

Aby ponownie użyć dokumentu korespondencji seryjnej

 • Otwórz dokument korespondencji seryjnej i wybierz przycisk Tak, gdy w programie Word zostanie wyświetlony monit o zachowanie połączenia.

Aby edytować listę adresową

 • Otwórz dokument korespondencji seryjnej i wybierz pozycję Edytuj listę adresatów, aby sortować, filtrować i wybierać określone adresy.

Masz pytanie dotyczące tworzenia korespondencji seryjnej przy użyciu dokumentów programu Word, na które nie ma tutaj odpowiedzi?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Word

Pomóż w ulepszaniu programu Outlook

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia funkcji korespondencji seryjnej (lub jakiejkolwiek innej funkcji) w programie Outlook? Jeśli tak, odwiedź stronę Outlook User Voice i podziel się z nami swoimi uwagami.

Tematy pokrewne

Korespondencja seryjna — bezpłatny 10-minutowy samouczek wideo
Korespondencja seryjna z kopertami

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×