Używanie kompozycji systemu Windows w formantach formularzy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Microsoft Office Access 2007 umożliwia stosowanie bieżącego motywu wizualnego Microsoft Windows do formantów w formularzy bazy danych. Spowoduje to utworzenie bardziej spójny wygląd wizualne dla użytkowników bazy danych, ponieważ kontrole formularzy zgodne kontrolek w oknach dialogowych systemu Windows, kreatorów i tak dalej. Domyślnie Office Access 2007 umożliwia kompozycji systemu Windows dla nowych baz danych tworzonych przez siebie, ale nie pozwala ich istniejące bazy danych. Po włączeniu kompozycji systemu Windows każdej kontrolki używa motywu albo dopóki nie zostanie wyłączona za pomocą motywu dla bieżącej bazy danych lub do momentu Ustawianie lub zmienianie właściwości niektórych wyświetlania dla tego formantu.

Informacje w tym artykule wyjaśniono, jak włączyć lub wyłączyć użycie kompozycji systemu Windows dla bazy danych i jak zmienić motyw wizualny systemu Windows. Umożliwia także odwołanie, które w tym miejscu wyjaśniono, którego ustawienia wyświetlania zatrzymać sterowanie możliwość korzystania z kompozycji systemu Windows.

W tym artykule

Włączanie lub wyłączanie kompozycji systemu Windows w formantach

Zmienianie motywu wizualnego systemu Windows

Odwołanie do dostosowywania formantu

Włączanie lub wyłączanie kompozycji systemu Windows w formantach

Włączanie lub wyłączanie kompozycji systemu Windows przez ustawienie opcji program, który ma zastosowanie do otwartej bazy danych.

 1. Otwórz bazę danych, dla którego chcesz włączyć lub wyłączyć kompozycji systemu Windows.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 3. Kliknij przycisk Bieżąca baza danych.

 4. W obszarze Opcje aplikacji zaznacz lub wyczyść pole wyboru Użyj formantów z motywów systemu Windows w formularzach, a następnie kliknij przycisk OK.

Przykłady

Na poniższej ilustracji przedstawiono formularza w bazie danych, która nie korzysta z kontrolek z motywów systemu Windows. Uwaga koloru, kształtu i cieniowania różnych formantów.

Formanty w bazie danych, które nie dziedziczą kompozycji systemu Windows

Na poniższej ilustracji przedstawiono taką samą formę, tym razem z bazę danych za pomocą kontrolek z motywów systemu Windows. W tym przypadku motywu wizualnego systemu Windows ustawiono Windows Vista.

Formanty używające kompozycji Windows Vista

Na poniższej ilustracji przedstawiono taką samą formę, tym razem z motywem wizualne systemu Windows, ustaw klasyczny Windows.

Formanty używające kompozycji Klasyczny Windows

Jeśli należy rozpowszechnić bazy danych, która korzysta z kontrolek z motywów systemu Windows, Użyj kontrolek kompozycji systemu Windows, która jest obecnie jest zaznaczone na komputerze, na którym działa bazy danych.

Początek strony

Zmienianie motywu wizualnego systemu Windows

 • W Windows Vista   

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, a następnie w menu skrótów kliknij pozycję Personalizuj.

  2. W obszarze Personalizowanie wyglądu i dźwięki kliknij motyw.

  3. W oknie dialogowym Ustawienia motywu, na liście rozwijanej motywu wybierz żądany motyw, lub wybierz pozycję Przeglądaj, aby wyświetlić okno dialogowe Otwieranie motywu, w którym można przejść do pliku motywu niestandardowego (z. Rozszerzenie nazwy pliku motywu) zapisaną w określonym miejscu.

 • W systemie Microsoft Windows XP   

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.

  2. Na karcie motywy w oknie dialogowym Właściwości: ekran na liście rozwijanej kompozycja wybierz żądany motyw lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do pliku motywu niestandardowego (z. Rozszerzenie nazwy pliku motywu) zapisaną w określonym miejscu.

Początek strony

Odwołanie do dostosowywania formantu

Po włączeniu kontrolek z motywów systemu Windows w bazie danych kontroli dostępu użyje kompozycji systemu Windows, zastosowany, dopóki nie zostanie zmieniony niektóre właściwości wyświetlania tych kontrolek. W poniższej tabeli wymieniono różne typy kontroli i właściwości, które można ustawić do dostosowywania każdego typu formantu i dlatego Zatrzymaj możliwość korzystania z kompozycji systemu Windows.

Ten typ formantu

Stopnie używające kompozycji systemu Windows, po zmianie tej właściwości

Następujące ustawienia

Formant Karta

BackStyle

Pełne

Grupa opcji

BackStyle

Przezroczysty

Pole wyboru

BorderWidth

Większe niż 2 punkty

Przycisk opcji

BorderWidth

Większe niż 2 punkty

Żadnej kontrolki

SpecialEffect

Podniesiona, Cieniowanie lub daje

Żadnej kontrolki

BorderStyle

Dowolne ustawienie inne niż pełne lub przezroczyste

Żadnej kontrolki

BorderColor

Dowolny kolor inny niż czarny lub przezroczysty

Uwaga : Program Access udostępnia jeden wyjątek następującą regułę: Jeśli właściwość SpecialEffect jest ustawiona na Wytrawiony, można także ustawić właściwość BorderColor na szary bez dostosowywania kontrolki.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×