Używanie kolorów do oznaczania stanu w sekcji powtarzanej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Microsoft Office InfoPath służy formatowania warunkowego do określania różnych opcji formatowania dla formantu opartego na warunkach występujących w formularzu. Jeśli podczas wypełniania formularza, który jest oparty na szablonie formularza przez użytkownika są spełnione określone warunki, formatowanie warunkowe jest stosowana.

W tym artykule wyjaśniono, jak przy użyciu formatowania warunkowego zmieniać kolor tła wiersza w sekcja powtarzająca się. Ta metoda jest przydatna podczas pokazywania stanu elementu w sekcji powtarzanej. Można na przykład zastosować formatowanie warunkowe w szablonie formularza raportu o stanie, tak aby wiersz elementu opóźnionego względem harmonogramu był oznaczony na czerwono, a wiersz elementu realizowanego zgodnie z harmonogramem — na zielono.

Uwaga : W tym artykule do zademonstrowania procedury użyto kolorów. Jednak niektórzy użytkownicy nie mają możliwości rozróżnienia kolorów. Aby szablon formularza był użyteczny dla wszystkich osób, należy dodać tekst z opisem wskazującym stan danego elementu.

W tym artykule

Krok 1. Dodawanie formantów

Krok 2. Określanie formatowania warunkowego

Krok 3. Wyświetlanie poglądu szablonu formularza

Krok 1. Dodawanie formantów

Aby wykonać tę procedurę, szablon formularza musi zawierać sekcję powtarzaną, pole tekstu i pole listy rozwijanej. Aby dodać te formanty, należy wykonać następujące czynności:

 1. W szablonie formularza kliknij w miejscu, gdzie chcesz wstawić sekcję powtarzaną.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. Upewnij się, że w okienku zadań Formanty jest zaznaczone pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

 4. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Sekcja powtarzana.

 5. Umieść punkt wstawiania w sekcji powtarzanej.

 6. W obszarze Wstaw formanty okienka zadań Formanty kliknij przycisk Pole tekstu.

 7. Naciśnij klawisz ENTER, a następnie w obszarze Wstaw formanty kliknij przycisk Pole listy rozwijanej.

 8. W szablonie formularza wpisz elementu pracy: jako etykietę pola tekstowego i wpisz Stan: jako etykietę pola listy rozwijanej.

 9. Kliknij dwukrotnie pole listy rozwijanej w szablonie formularza.

 10. Kliknij kartę Dane.

 11. W obszarze Pozycje w polu listy kliknij przycisk Dodaj.

 12. W oknie dialogowym Dodawanie wyboru w polu Wartość wpisz Aktywny, a następnie kliknij przycisk OK.

 13. Powtórz kroki 11 i 12, aby dodać rozwiązany i zamknięty jako opcji w polu listy rozwijanej.

Początek strony

Krok 2. Określanie formatowania warunkowego

Po dodaniu formantów do szablonu formularza można określić właściwe formatowanie warunkowe.

 1. Zaznacz w szablonie formularza sekcję powtarzaną, a następnie w menu Format kliknij polecenie Formatowanie warunkowe.

 2. W oknie dialogowym Formatowanie warunkowe kliknij przycisk Dodaj.

 3. W obszarze Jeśli ten warunek jest spełniony w pierwszym polu kliknij pole odpowiadające właśnie wstawionemu polu listy rozwijanej.

 4. W drugim polu pozostaw wartość równa się.

 5. W trzecim polu kliknij pozycję Wpisz tekst, a następnie wpisz Aktywny.

  Uwaga : W wyrażeniach jest uwzględniana wielkość liter.

 6. W obszarze Zastosuj to formatowanie na liście Cieniowanie kliknij pozycję z kolorem czerwonym, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Powtórz kroki od 2 do 6, aby dodać formatowanie warunkowe do dwóch pozostałych pozycji listy. Wybierz kolor żółty jako kolor tła dla stanu Rozpatrzony i kolor zielony jako kolor tła dla stanu Zamknięty.

Początek strony

Krok 3. Wyświetlanie poglądu szablonu formularza

Po dodaniu do szablonu formularza formatowania warunkowego zaleca się przetestowanie zmian w celu sprawdzenia, czy działają prawidłowo.

 1. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

 2. W oknie podglądu wybierz poszczególne pozycje z listy rozwijanej. Zwróć uwagę, że przy wybieraniu różnych pozycji odpowiednio zmienia się kolor tła w sekcji.

 3. W menu Wstaw wskaż polecenie Sekcja, a następnie kliknij nazwę sekcji, aby wprowadzić dodatkową sekcję. Zwróć uwagę, że formatowanie warunkowe jest stosowane w obu sekcjach niezależnie.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×