Używanie klawiszy dostępu pakietu Office 2003 w programach zawierających Wstążkę

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programach Microsoft Office 2010 menu i pasków narzędzi zostały zastąpione przez Wstążkę, który jest częścią interfejs użytkownika Microsoft Fluent. Jednak jeśli masz memorized i stają się używanego klawiszy dostępu z wcześniejszych wersji programu Microsoft Office, będą one nadal działać.

Uwaga : Jeśli korzystasz z Microsoft Office Starter 2010, będzie działać tylko klawiszy dostępu do funkcji, które są obsługiwane w pakiecie Office Starter. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach dostępnych w pakiecie Office Starter zobacz funkcji w programie Word Starter obsługę i obsługę funkcji programu Excel Starter.

Korzystając z klawisza dostępu z wcześniejszej wersji pakietu Office, alert i przypomina, które klawiszy, które zostanie wyświetlony komunikat. Na przykład w Word 2010, który chcesz wstawić hiperłącze w pliku, a są używane do użyciu kombinacji klawiszy dostępu pakietu Office 2003, więc możesz nacisnąć klawisze ALT + I. Przypomnienia o naciśniętych zostanie wyświetlony następujący komunikat: klawisz dostępu pakietu Office: ALT I. Po naciśnięciu I klucza ponownie, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×