Używanie klawiatury zewnętrznej z aplikacją Word dla systemu Android

Użycie klawiatury zewnętrznej z urządzeniem z systemem Android pozwala korzystać ze skrótów klawiaturowych znanych z wersji programu Word dla systemu Windows.

Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu Word.

Edytowanie i formatowanie dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie ostatniej akcji

CONTROL + Z

Powtórzenie ostatniej akcji

CONTROL + Y

Wycięcie zaznaczonej zawartości

CONTROL + X

Skopiowanie zaznaczonej zawartości

CONTROL + C

Wklejenie skopiowanej lub wyciętej zawartości

CONTROL + V

Zaznaczenie wszystkiego

CONTROL + A

Pogrubienie zaznaczonej zawartości

CONTROL + B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonej zawartości

CONTROL + I

Zastosowanie podkreślenia do zaznaczonej zawartości

CONTROL + U

Poruszanie się po dokumencie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie tekstu

SHIFT + STRZAŁKA W LEWO/W PRAWO lub SHIFT + STRZAŁKA W GÓRĘ/W DÓŁ

Przeniesienie kursora w górę o jeden akapit

OPCJA + STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora w dół o jeden akapit

OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora w prawo o jeden wyraz

OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie kursora w lewo o jeden wyraz

OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora na początek dokumentu

CONTROL + STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora na koniec dokumentu

CONTROL + STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza

CONTROL + STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza

CONTROL + STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczenie akapitu powyżej

SHIFT + OPCJA + STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczenie akapitu poniżej

SHIFT + OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczenie wyrazu po lewej

SHIFT + OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczenie wyrazu po prawej

SHIFT+ OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku dokumentu

SHIFT + CONTROL + STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca dokumentu

SHIFT + CONTROL + STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku wiersza

SHIFT + CONTROL + STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca wiersza

SHIFT + CONTROL + STRZAŁKA W PRAWO

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×