Używanie instalatora pakietu Office 2016 w trybie offline

Jeśli masz problemy ze zbyt wolnymi lub zawodnymi połączeniami, możesz pobrać plik instalatora w trybie offline, aby zainstalować pakiet Office. Aby pobrać plik instalatora, trzeba mieć połączenie z Internetem, ale gdy zostanie to zrobione, można zainstalować pakiet Office w trybie offline na komputerze w dogodnym dla siebie momencie.

Sprawdź swój plan

Instrukcje poniżej różnią się w zależności od tego, czy produkt pakietu Office jest częścią planu Office dla użytkowników domowych, czy planu Office dla firm, zatem należy wybrać kartę właściwą dla Twojego produktu.

Office dla użytkowników domowych

Subskrypcje usługi Office 365: te subskrypcje zawierają w pełni zainstalowane aplikacje pakietu Office.

Office 365 dla Użytkowników Domowych
Office 365 Personal
Office 365 dla Studentów

Wersje 2016 lub 2013 pakietu Office dostępne jako jednorazowe zakupy: te subskrypcje zawierają w pełni zainstalowane aplikacje pakietu Office.

Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów
Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
Office Professional
Office Professional Plus*

Porada : * Jeśli korzystasz z pakietu Office Professional Plus w ramach firmowej subskrypcji Programu użytkowania w domu, zobacz Korzystanie z pakietu Office w ramach Programu użytkowania w domu.

Autonomiczne aplikacje pakietu Office 2016 lub 2013 dostępne jako jednorazowe zakupy

Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook
Access
Publisher
Project
Visio

Office dla firm

Subskrypcje usługi Office 365: te subskrypcje zawierają w pełni zainstalowane aplikacje pakietu Office.

Office 365 Business
Office 365 Business Premium

Office 365 Education E5

Office 365 ProPlus
Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E4
Office 365 Enterprise E5

Office 365 Nonprofit Business Premium
Office 365 Nonprofit E3
Office 365 Nonprofit E5

Office 365 U.S. Government Community G3
Office 365 U.S. Government Community G5

Project Online Professional
Project Online Premium

  Visio Pro dla Office 365

Subskrypcje usługi Office 365 bez w pełni zainstalowanych aplikacji pakietu Office:

Porada : Jeśli masz jedną z tych subskrypcji usługi Office 365, nie musisz niczego instalować — możesz korzystać z wersji online aplikacji pakietu Office w przeglądarce internetowej. Dowiedz się, jak rozpocząć pracę z aplikacjami Office Online w usłudze Office 365.

Office 365 Business Essentials

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Education

Office 365 Nonprofit Business Essentials
Office 365 Nonprofit E1

Office 365 U.S. Government G1

Project Online Essentials

Wersje pakietu Office 2016 lub Office 2013 z licencją zbiorczą

Office Professional Plus

Wybierz swój plan

Pobieranie instalatora w trybie offline ze strony Moje konto

 1. Aby pobrać plik instalatora w trybie offline, przejdź do witryny www.office.com/myaccount. Jeśli konto Microsoft skojarzone z Twoją kopią pakietu Office nie zostało jeszcze użyte do zalogowania się, należy zrobić to teraz. Jeśli zalogowano się za pomocą innego konta, należy wylogować się z tego konta i zalogować się ponownie, wykorzystując odpowiednie konto Microsoft.

  Uwaga : Jeśli próbujesz zainstalować usługę Office 365 otrzymaną za pośrednictwem pracy lub szkoły i zalogowano się już, wykorzystując konto służbowe, nie należy wykonywać poniższych instrukcji. Zamiast tego powyżej wybierz kartę Office dla firm.

 2. Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, musisz najpierw wybrać pozycję Zainstaluj >, a następnie na stronie instalowania wybrać pozycję Język, wersja 32/64-bitowa i inne opcje instalacji.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę instalacji na stronie Moje konto
 3. W sekcji Instalator w trybie offline wybierz odpowiedni język, a następnie wybierz przycisk Pobierz instalatora w trybie offline.

 4. Gdy zostanie wyświetlony monit, u dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Zapisz (w programie Microsoft Edge), Otwórz (w programie Internet Explorer), Otwórz po zakończeniu (w przeglądarce Chrome) lub Zapisz plik (w programie Firefox). Plik zostanie pobrany.

 5. Po zakończeniu pobierania otwórz Eksploratora plików. Będzie tam widoczny nowy dysk wirtualny, np. (D:), który zawiera pliki instalacyjne pakietu Office. Jeśli nie widzisz nowego dysku, znajdź pobrany plik obrazu i kliknij go dwukrotnie. Nowy dysk powinien zostać wyświetlony w katalogu.

  Uwaga : Jeśli masz już inny dysk oznaczony literą (D:), pakiet Office utworzy dysk wirtualny oznaczony następną dostępną literą. Tutaj byłaby to litera (E:), jak pokazano na obrazie poniżej.

 6. Wybierz folder pakietu Office, a następnie w celu rozpoczęcia instalacji w trybie offline kliknij dwukrotnie pozycję Setup32.exe, aby zainstalować 32-bitową wersję pakietu Office, lub Setup64.exe, aby zainstalować 64-bitową wersję. Jeśli nie masz pewności, która wersja jest właściwa zobacz Wybór 64-bitowej lub 32-bitowej wersji pakietu Office.

  Wybierz dysk wirtualny, którego nazwa to D lub kolejna dostępna litera

  Po wyświetleniu komunikatu Wszystko gotowe można uzyskać dostęp do aplikacji pakietu Office.

 7. Po zakończeniu instalacji pakietu Office pakiet Office musi zostać aktywowany. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office , na przykład Word lub Excel. Przy pierwszym otwarciu aplikacji może zostać wyświetlony ekran Wprowadzanie klucza produktu. Wybierz pozycję Zaloguj się przy użyciu aktywnego konta.

  Uwaga : Klucz produktu nie będzie na tym etapie potrzebny, ponieważ produkt został już aktywowany.

  Zaloguj się przy użyciu aktywnego konta
 8. Wprowadź dane swojego konta Microsoft. To ten sam adres e-mail i hasło używane do logowania się na stronie www.office.com/myaccount. Jest to konto skojarzone z wersją pakietu Office, którą próbujesz zainstalować. Wybierz przycisk Dalej.

 9. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ponownie adres e-mail i hasło, a następnie wybierz pozycję Zaloguj, aby rozpocząć korzystanie z pakietu Office.

 10. Po aktywowaniu pakietu Office, ale przed rozpoczęciem korzystania z niego, upewnij się, że masz najnowszą aktualizację. W dowolnej aplikacji pakietu Office, takiej jak Word, wybierz pozycję Plik > Konto. Z pola listy rozwijanej Opcje aktualizacji wybierz pozycję Aktualizuj teraz.

  Wybierz polecenie Aktualizuj teraz z listy rozwijanej Opcje aktualizacji

Aby pobrać i zainstalować usługę Office 365 w trybie offline, gdy masz produkt Office 365 dla firm, użyj Narzędzia wdrażania pakietu Office 2016. Narzędzie zaprojektowano dla środowisk przedsiębiorstw i jest uruchamiane z wiersza polecenia, więc kroki są bardziej skomplikowane, ale sprawdzą się także w przypadku instalacji na jednym urządzeniu.

Aby zainstalować pakiet Office, wymagana jest licencja. Aby sprawdzić, czy masz licencję, zobacz Jaki produkt lub licencję usługi Office 365 dla firm posiadam?

Krok 1. Pobieranie i instalowanie Narzędzia wdrażania pakietu Office 2016

 1. Utwórz na dysku twardym folder i nadaj mu nazwę ODT. W tym przykładzie utworzymy go na dysku c:\, na przykład: c:\ODT.

 2. Pobierz Narzędzie wdrażania pakietu Office 2016 z Centrum pobierania Microsoft.

 3. W folderze elementów pobranych kliknij dwukrotnie plik exe Office 2016 Deployment Tool (Narzędzie wdrażania pakietu Office 2016), aby go zainstalować.

 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak.

 5. Zaakceptuj postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 6. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu wybierz folder ODT, a następnie kliknij pozycję OK.

Krok 2. Pobieranie i instalowanie pakietu Office

Poniższa lista rozwijana zawiera szczegółowe kroki pobierania i instalowania 32-bitowej lub 64-bitowej wersji usługi Office 365 ProPlus lub Office dla firm

Jeśli masz plan usługi Office 365 Business lub Office 365 Business Premium, musisz pobrać wersję usługi Office dla firm. W przypadku wszystkich innych planów pobierz wersję usługi Office 365 ProPlus. Jeśli nie masz pewności, którą wersję zainstalować, zobacz poniżej:

Krok 1. Instalowanie 32-bitowej wersji usługi Office ProPlus

 1. Otwórz Notatnik na komputerze.

 2. Skopiuj i wklej następujący ciąg do pustego pliku tekstowego w Notatniku:

  <Configuration>
   <Add OfficeClientEdition="32">
    <Product ID="O365ProPlusRetail">
     <Language ID="en-us" />
    </Product>
   </Add> 
  </Configuration>
  

  Uwaga : Ciąg <Language ID> w powyższym kodzie dotyczy angielskiej wersji „en-us”. Jeśli chcesz pobrać pakiet Office w innym języku, musisz odpowiednio zmienić zawartość tego cudzysłowu. Jeśli nie masz pewności, co należy wstawić, sprawdź swój identyfikator języka w adresie URL tego tematu, na przykład „support.office.com/<Twój identyfikator języka>/artykuł”. W skopiowanym tekście zastąp ciąg „en-us” w następującym wierszu <Language ID="Twój identyfikator języka" />.

 3. Zapisz plik jako installOfficeProPlus32.xml w folderze ODT.

 4. Otwórz okno dialogowe Uruchom, wpisz c:\odt\setup.exe /download installOfficeProPlus32.xml, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

  Porada : Aby otworzyć okno dialogowe Uruchom, kliknij pozycję Start, wpisz run, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak.

 6. Powinno się rozpocząć pobieranie plików instalacji pakietu Office do folderu ODT na komputerze. Powinno zostać wyświetlone puste okno dialogowe z napisem c:\ODT\setup.exe na pasku tytułu. Okno dialogowe zniknie samoistnie podczas pobierania.

  Po ukończeniu pobierania plików otwórz okno dialogowe Uruchom i wpisz c:\odt\setup.exe /configure installOfficeProPlus32.xml, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak.

  Powinna się rozpocząć instalacja.

Krok 2. Aktywowanie i aktualizowanie pakietu Office

 1. Po zakończeniu instalacji pakietu Office pakiet Office musi zostać aktywowany. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office , na przykład Word lub Excel.

 2. Następnie otwórz istniejący dokument lub utwórz nowy dokument i wybierz pozycję Plik > Konto. Pakiet Office powinien aktywować się automatycznie.

 3. Po aktywowaniu pakietu Office, ale przed rozpoczęciem korzystania z niego, upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje. W tym samym dokumencie wybierz pozycję Opcje aktualizacji, a następnie na liście rozwijanej wybierz pozycję Aktualizuj teraz.

  Wybierz polecenie Aktualizuj teraz z listy rozwijanej Opcje aktualizacji

  Jeśli nic się nie stanie, zamknij aplikację, a następnie powtórz kroki 2 i 3, aby zaktualizować pakiet Office na stronie konta.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, powiadom nas o tym na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problem z instalacją pakietu Office, powiedz nam, jaką czynność próbujesz wykonać i w którym momencie wystąpił problem. Spróbujemy jeszcze raz, powtarzając wszystkie kroki, aby zapewnić dodatkowe informacje.

Krok 1. Instalowanie 64-bitowej wersji usługi Office ProPlus

 1. Otwórz Notatnik na komputerze.

 2. Skopiuj i wklej następujący ciąg do pustego pliku tekstowego w Notatniku:

  <Configuration>
   <Add OfficeClientEdition="64">
    <Product ID="O365ProPlusRetail">
     <Language ID="en-us" />
    </Product>
   </Add> 
  </Configuration>
  

  Uwaga : Ciąg <Language ID> w powyższym kodzie dotyczy angielskiej wersji „en-us”. Jeśli chcesz pobrać pakiet Office w innym języku, musisz odpowiednio zmienić zawartość tego cudzysłowu. Jeśli nie masz pewności, co należy wstawić, sprawdź swój identyfikator języka w adresie URL tego tematu, na przykład „support.office.com/<Twój identyfikator języka>/artykuł”. W skopiowanym tekście zastąp ciąg „en-us” w następującym wierszu <Language ID="Twój identyfikator języka" />.

 3. Zapisz plik jako installOfficeProPlus64.xml w folderze ODT.

 4. Otwórz okno dialogowe Uruchom, wpisz c:\odt\setup.exe /download installOfficeProPlus64.xml, a następnie kliknij pozycję OK.

  Porada : Aby otworzyć okno dialogowe Uruchom, kliknij pozycję Start, wpisz run, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak.

 6. Powinno się rozpocząć pobieranie plików instalacji pakietu Office do folderu ODT na komputerze. Powinno zostać wyświetlone puste okno dialogowe z napisem c:\ODT\setup.exe na pasku tytułu. Okno dialogowe zniknie samoistnie podczas pobierania.

  Po ukończeniu pobierania plików otwórz okno dialogowe Uruchom i wpisz c:\odt\setup.exe /configure installOfficeProPlus64.xml, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak.

 8. Powinna się rozpocząć instalacja.

Krok 2. Aktywowanie i aktualizowanie pakietu Office

 1. Po zakończeniu instalacji pakietu Office pakiet Office musi zostać aktywowany. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office , na przykład Word lub Excel.

 2. Następnie otwórz istniejący dokument lub utwórz nowy dokument i wybierz pozycję Plik > Konto. Pakiet Office powinien aktywować się automatycznie.

 3. Po aktywowaniu pakietu Office, ale przed rozpoczęciem korzystania z niego, upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje. W tym samym dokumencie wybierz pozycję Opcje aktualizacji, a następnie na liście rozwijanej wybierz pozycję Aktualizuj teraz.

  Wybierz polecenie Aktualizuj teraz z listy rozwijanej Opcje aktualizacji

  Jeśli nic się nie stanie, zamknij aplikację, a następnie powtórz kroki 2 i 3, aby zaktualizować pakiet Office na stronie konta.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, powiadom nas o tym na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problem z instalacją pakietu Office, powiedz nam, jaką czynność próbujesz wykonać i w którym momencie wystąpił problem. Spróbujemy jeszcze raz, powtarzając wszystkie kroki, aby zapewnić dodatkowe informacje.

Krok 1. Instalowanie 32-bitowej wersji usługi Office dla firm

 1. Otwórz Notatnik na komputerze.

 2. Skopiuj i wklej następujący ciąg do pustego pliku tekstowego w Notatniku:

  <Configuration>
   <Add OfficeClientEdition="32">
    <Product ID="O365BusinessRetail">
     <Language ID="en-us" />
    </Product>
   </Add> 
  </Configuration>
  

  Uwaga : Ciąg <Language ID> w powyższym kodzie dotyczy angielskiej wersji „en-us”. Jeśli chcesz pobrać pakiet Office w innym języku, musisz odpowiednio zmienić zawartość tego cudzysłowu. Jeśli nie masz pewności, co należy wstawić, sprawdź swój identyfikator języka w adresie URL tego tematu, na przykład „support.office.com/<Twój identyfikator języka>/artykuł”. W skopiowanym tekście zastąp ciąg „en-us” w następującym wierszu <Language ID="Twój identyfikator języka" />.

 3. Zapisz plik jako installOfficeBusRet32.xml w folderze ODT.

 4. Otwórz okno dialogowe Uruchom, wpisz c:\odt\setup.exe /download installOfficeBusRet32.xml, a następnie kliknij pozycję OK.

  Porada : Aby otworzyć okno dialogowe Uruchom, kliknij pozycję Start, wpisz run, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk OK.

 6. Powinno się rozpocząć pobieranie plików instalacji pakietu Office do folderu ODT na komputerze. Powinno zostać wyświetlone puste okno dialogowe z napisem c:\ODT\setup.exe na pasku tytułu. Okno dialogowe zniknie samoistnie podczas pobierania.

  Po ukończeniu pobierania plików otwórz okno dialogowe Uruchom i wpisz c:\odt\setup.exe /configure installOfficeBusRet32.xml, a następnie kliknij pozycję OK.

 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk OK.

 8. Powinna się rozpocząć instalacja.

Krok 2. Aktywowanie i aktualizowanie pakietu Office

 1. Po zakończeniu instalacji pakietu Office pakiet Office musi zostać aktywowany. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office , na przykład Word lub Excel.

 2. Następnie otwórz istniejący dokument lub utwórz nowy dokument i wybierz pozycję Plik > Konto. Pakiet Office powinien aktywować się automatycznie.

 3. Po aktywowaniu pakietu Office, ale przed rozpoczęciem korzystania z niego, upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje. W tym samym dokumencie wybierz pozycję Opcje aktualizacji, a następnie na liście rozwijanej wybierz pozycję Aktualizuj teraz.

  Wybierz polecenie Aktualizuj teraz z listy rozwijanej Opcje aktualizacji

  Jeśli nic się nie stanie, zamknij aplikację, a następnie powtórz kroki 2 i 3, aby zaktualizować pakiet Office na stronie konta.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, powiadom nas o tym na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problem z instalacją pakietu Office, powiedz nam, jaką czynność próbujesz wykonać i w którym momencie wystąpił problem. Spróbujemy jeszcze raz, powtarzając wszystkie kroki, aby zapewnić dodatkowe informacje.

Krok 1. Instalowanie 64-bitowej wersji usługi Office dla firm

 1. Otwórz Notatnik na komputerze.

 2. Skopiuj i wklej następujący ciąg do pustego pliku tekstowego w Notatniku:

  <Configuration>
   <Add OfficeClientEdition="64">
    <Product ID="O365BusinessRetail">
     <Language ID="en-us" />
    </Product>
   </Add> 
  </Configuration>
  

  Uwaga : Ciąg <Language ID> w powyższym kodzie dotyczy angielskiej wersji „en-us”. Jeśli chcesz pobrać pakiet Office w innym języku, musisz odpowiednio zmienić zawartość tego cudzysłowu. Jeśli nie masz pewności, co należy wstawić, sprawdź swój identyfikator języka w adresie URL tego tematu, na przykład „support.office.com/<Twój identyfikator języka>/artykuł”. W skopiowanym tekście zastąp ciąg „en-us” w następującym wierszu <Language ID="Twój identyfikator języka" />.

 3. Zapisz plik jako installOfficeBusRet64.xml w folderze ODT.

 4. Otwórz okno dialogowe Uruchom, wpisz c:\odt\setup.exe /download installOfficeBusRet64.xml, a następnie kliknij pozycję OK.

  Porada : Aby otworzyć okno dialogowe Uruchom, kliknij pozycję Start, wpisz run, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak.

 6. Powinno się rozpocząć pobieranie plików instalacji pakietu Office do folderu ODT na komputerze. Powinno zostać wyświetlone puste okno dialogowe z napisem c:\ODT\setup.exe na pasku tytułu. Okno dialogowe zniknie samoistnie podczas pobierania.

  Po ukończeniu pobierania plików otwórz okno dialogowe Uruchom i wpisz c:\odt\setup.exe /configure installOfficeBusRet64.xml, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak.

 8. Powinna się rozpocząć instalacja.

Krok 2. Aktywowanie i aktualizowanie pakietu Office

 1. Po zakończeniu instalacji pakietu Office pakiet Office musi zostać aktywowany. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office , na przykład Word lub Excel.

 2. Następnie otwórz istniejący dokument lub utwórz nowy dokument i wybierz pozycję Plik > Konto. Pakiet Office powinien aktywować się automatycznie.

 3. Po aktywowaniu pakietu Office, ale przed rozpoczęciem korzystania z niego, upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje. W tym samym dokumencie wybierz pozycję Opcje aktualizacji, a następnie na liście rozwijanej wybierz pozycję Aktualizuj teraz.

  Wybierz polecenie Aktualizuj teraz z listy rozwijanej Opcje aktualizacji

  Jeśli nic się nie stanie, zamknij aplikację, a następnie powtórz kroki 2 i 3, aby zaktualizować pakiet Office na stronie konta.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, powiadom nas o tym na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problem z instalacją pakietu Office, powiedz nam, jaką czynność próbujesz wykonać i w którym momencie wystąpił problem. Spróbujemy jeszcze raz, powtarzając wszystkie kroki, aby zapewnić dodatkowe informacje.

Zobacz też

Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×