Używanie funkcji oczyszczania konwersacji do eliminowania zbędnych wiadomości

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą nowej funkcji oczyszczania konwersacji w programie Microsoft Outlook 2010, można zmniejszyć liczbę wiadomości w folderach poczty. Zbędnych wiadomości w konwersacji są przenoszone do folderu Elementy usunięte.

Co to jest konwersacja?

Znany konwersacji przez terminów wątku wiadomości e-mail. Konwersacji jest pełny łańcuch wiadomości e-mail od pierwszej wiadomości do wszystkich odpowiedzi. Wiadomości konwersacja mają ten sam temat.

Jeśli na przykład po wysłaniu wiadomości adresat na nią odpowie, powstanie konwersacja. Konwersacje mogą zawierać wiele odpowiedzi od nadawcy oraz adresata, a nawet większej liczby osób odpowiadających na różne części konwersacji.

Do czego służy funkcja oczyszczania konwersacji?

Funkcja oczyszczania konwersacji ocenia zawartość każdej wiadomości w konwersacji. Jeśli wiadomość jest zawarta w całości w jednej z odpowiedzi, ta wiadomość jest usuwana. Warto rozważyć poniższy przykład.

Marcin wysyła wiadomość do fotografia i osoby o imieniu Andrzej. Fotografia odpowiedzi, aby Marcin i osoby o imieniu Andrzej i w jej treści wiadomości programu Outlook, wszystkie osoby Marcin oryginalną wiadomość jest dołączany. Teraz osoby o imieniu Andrzej widzi wiadomości i odpowiedzi do Marcin i fotografia fotografia osoby. Osoby o jego imieniu Andrzej odpowiedzi obejmuje wszystkie poprzedniej wiadomości w konwersacji. Oczyszczania konwersacji można usunąć wszystkie wiadomości z wyjątkiem ostatnią z osoby o imieniu Andrzej ponieważ wiadomości jest kopii wszystkich poprzedniej wiadomości.

Funkcja oczyszczania konwersacji jest najbardziej przydatna w przypadku konwersacji zawierających wiele odpowiedzi, szczególnie jeśli są one przeznaczone dla wielu adresatów.

Usuwanie zbędnych wiadomości

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Usuwanie kliknij pozycję Oczyść.

Polecenie oczyszczania na wstążce

 1. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Oczyść konwersację    Powoduje przejrzenie bieżącej konwersacji i usunięcie zbędnych wiadomości.

  • Oczyść folder    Powoduje przejrzenie wszystkich konwersacji w wybranym folderze i usunięcie zbędnych wiadomości.

  • Oczyść folder i podfoldery    Powoduje przejrzenie wszystkich konwersacji w wybranym folderze oraz w zawartych w nim folderach i usunięcie zbędnych wiadomości.

Początek strony

Zmienianie opcji funkcji oczyszczania konwersacji

Istnieje możliwość określenia, które wiadomości są omijane przez funkcję oczyszczania oraz gdzie są przenoszone usunięte wiadomości.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Opcje.

 3. Kliknij pozycję Poczta.

 4. W obszarze Oczyszczanie konwersacji wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zmienić miejsce, w którym elementy są przenoszone, dla Cleaned-up elementy zostaną umieszczone w tym folderze, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz folder programu Outlook. Domyślnie wiadomości są przenoszone do folderu Elementy usunięte. Jeśli masz wiele kont e-mail w profilu programu Outlook, każde konto ma własny folder Elementy usunięte. Wiadomości są przenoszone do folderu Elementy usunięte, którego odnosi się do konta e-mail.

  • Aby zreplikować strukturę folderów elementów usuwanych przez funkcję Oczyść (w przypadku użycia polecenia Oczyść folder i podfoldery), wybierz pozycję Podczas oczyszczania podfolderów ponownie utwórz hierarchię folderów w folderze docelowym.

  • Aby zawsze zachowywać nieprzeczytane wiadomości, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Nie przenoś nieprzeczytanych wiadomości. Nie zaleca się zaznaczania tej opcji. Pozostałe wiadomości w konwersacji będą zawierać wszystkie usunięte wiadomości, nawet te nieprzeczytane.

  • Aby zawsze zachowywać skategoryzowane wiadomości, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Nie przenoś skategoryzowanych wiadomości. Zaleca się zaznaczenie tej opcji. Kategorie dotyczą konkretnych wiadomości i usunięcie skategoryzowanej wiadomości powoduje jej utratę.

  • Aby zawsze zachowywać oflagowane wiadomości, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Nie przenoś oflagowanych wiadomości. Zaleca się zaznaczenie tej opcji. Flagi dotyczą konkretnych wiadomości i usunięcie oflagowanej wiadomości powoduje jej utratę.

  • Aby zawsze zachowywać wiadomości podpisane cyfrowo, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Nie przenoś wiadomości podpisanych cyfrowo. Zaleca się zaznaczenie tej opcji.

  • Aby zawsze zachowywać oryginalną wiadomość w przypadku zmodyfikowania jej przez osobę załączającą ją w odpowiedzi, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Jeśli odpowiedź zawiera zmodyfikowaną wiadomość, nie przenoś oryginału. Zaleca się zaznaczenie tej opcji. Zapewnia ona zachowanie pełnego zapisu całej treści konwersacji w przypadku zmodyfikowania przez kogoś wiadomości zawartej w odpowiedzi.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×