Używanie funkcji Val do konwertowania wartości tekstowych na liczbowe

Używanie funkcji Val do konwertowania wartości tekstowych na liczbowe

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcja Val() umożliwia usunięcie dowolnych danych tekstowych (ciągu) z pola, które zawiera tekst i liczby, a następnie zwrócenie samych wartości liczbowych.

Na przykład w polu zawierającym informacje o przebiegu znajduje się wartość 48 km. Aby pobrać dane liczbowe, skorzystaj z funkcji Val ("nazwa_pola") w następujący sposób:

Val (“mileage”)

Funkcja Val() przerywa odczytywanie ciągu, gdy napotka na znak, który nie jest rozpoznawany jako liczba. Dzięki temu symbole i znaki, takie jak znaki dolara i przecinki, często uznawane za część wartości liczbowej, nie zostaną rozpoznane.

Uwaga: Jedynym prawidłowym separatorem dziesiętnym rozpoznawanym przez funkcję Val() jest kropka (.). Jeśli korzystasz z innego separatora dziesiętnego, jak ma to miejsce w niektórych aplikacjach międzynarodowych, skorzystaj zamiast tego z funkcji CDbl.

Innym sposobem używania funkcji Val() jest, gdy Kwerenda w dwóch tabelach. Na przykład w tabeli 1 numer identyfikacyjny są przechowywane jako pole tekstowe, a w tabeli 2 są przechowywane jako pola typu Liczba w drugiej tabeli. Aby połączyć i obie tabele kwerendy, te typy danych musi zostać podobne. Tak użyje funkcji VAL(), aby przekonwertować pole Identyfikator w tabeli 1 w następujący sposób:

ConvertedID: Val([FieldName]) 

Funkcja Val w wyrażeniu. Jeśli nie znasz wyrażeń, zobacz jak utworzyć wyrażeń lub możesz uzyskać więcej informacji o dodawaniu funkcji do wyrażeń.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji zobacz Pomoc dotycząca funkcji wbudowanych, właściwości, akcji makr i słów kluczowych SQL.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×