Używanie funkcji Val do konwertowania wartości tekstowych na liczbowe

Używanie funkcji Val do konwertowania wartości tekstowych na liczbowe

Funkcja Val() umożliwia usunięcie dowolnych danych tekstowych (ciągu) z pola, które zawiera tekst i liczby, a następnie zwrócenie samych wartości liczbowych.

Na przykład w polu zawierającym informacje o przebiegu znajduje się wartość 48 km. Aby pobrać dane liczbowe, skorzystaj z funkcji Val ("nazwa_pola") w następujący sposób:

Val (“mileage”)

Funkcja Val() przerywa odczytywanie ciągu, gdy napotka na znak, który nie jest rozpoznawany jako liczba. Dzięki temu symbole i znaki, takie jak znaki dolara i przecinki, często uznawane za część wartości liczbowej, nie zostaną rozpoznane.

Uwaga: Jedynym prawidłowym separatorem dziesiętnym rozpoznawanym przez funkcję Val() jest kropka (.). Jeśli korzystasz z innego separatora dziesiętnego, jak ma to miejsce w niektórych aplikacjach międzynarodowych, skorzystaj zamiast tego z funkcji CDbl.

Z funkcji Val() można również skorzystać podczas przeszukiwania dwóch tabel. Na przykład w Tabeli 1 numer identyfikatora jest przechowywany w polu tekstowym, a w Tabeli 2 — w polu liczbowym. Aby połączyć i przeszukać obydwie tabele, typy danych muszą być podobne. Dlatego możesz skorzystać z funkcji VAL() w celu przekonwertowania pola identyfikatora w Tabeli 1 w następujący sposób:

ConvertedID: Val([FieldName]) 

Funkcję Val można zastosować w wyrażeniu. Jeśli nie znasz wyrażeń, zobacz jak tworzyć wyrażenia lub przeczytaj więcej na temat dodawania funkcji do wyrażeń.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, zobacz temat Pomoc dotycząca funkcji wbudowanych, właściwości, akcji makr i słów kluczowych SQL.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×