Używanie funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu na komputerze z systemem Windows do znajdowania problemów dotyczących ułatwień dostępu

Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu umożliwia znajdowanie problemów z ułatwieniami dostępu w dokumentach programu Word, arkuszach kalkulacyjnych programu Excel, wiadomościach e-mail programu Outlook, prezentacjach programu PowerPoint, diagramach programu Visio i notesach programu OneNote. Narzędzie to generuje raport o problemach, które mogą utrudnić zrozumienie zawartości osobom niepełnosprawnym. Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu wyjaśnia także, dlaczego należy rozwiązać te problemy oraz jak to zrobić.

W tym temacie

Uruchamianie narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu

Jeśli jesteś użytkownikiem usługi Office 365, zobaczysz, że otwarcie i używanie narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu w programach Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook i Visio jest bardzo łatwe. Poszukaj przycisku Sprawdzanie ułatwień dostępu na karcie Recenzja na Wstążce. Kliknij go, aby otworzyć narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Zrzut ekranu interfejsu użytkownika otwierania narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu

Porada: Kolejnym łatwym sposobem otwarcia narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu jest użycie pola Powiedz mi. Naciśnij klawisze Alt+Q, a następnie w polu Powiedz mi wpisz frazę sprawdzanie ułatwień dostępu.

Jeśli masz starszą wersję programu Word, Excel lub PowerPoint i przycisku Sprawdź ułatwienia dostępu nie ma na karcie Recenzja na Wstążce, wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu.

 1. Kliknij pozycję Plik > Informacje.

 2. Wybierz przycisk Wyszukaj problemy.

  Porada: Po prawej stronie przycisku Wyszukaj problemy pod nagłówkiem Inspekcja znajduje się lista wszystkich potencjalnych problemów.

  Grupa Sprawdzanie skoroszytu

 3. W menu rozwijanym Wyszukaj problemy wybierz polecenie Sprawdź ułatwienia dostępu.

  Pozycja menu Sprawdź ułatwienia dostępu

 4. Obok zawartości zostanie wyświetlone okienko zadań Sprawdzanie ułatwień dostępu, w którym zostaną wyświetlone wyniki inspekcji.

  Grupa Wyniki inspekcji

 5. Aby wyświetlić informacje o tym, dlaczego należy rozwiązać problem i jak to zrobić, w obszarze Wyniki inspekcji wybierz problem. Wyniki zostaną wyświetlone w obszarze Informacje dodatkowe i nastąpi przekierowanie do zawartości w pliku, w przypadku której występuje problem z ułatwieniami dostępu.

  Grupa Informacje dodatkowe

Interpretowanie wyników inspekcji

Gdy narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu przeprowadzi inspekcję zawartości, wyświetli raport z wynikami inspekcji podanymi w kolejności według istotności problemów, który będzie podzielony na następujące kategorie:

 • Błędy. Problemy raportowane jako błędy obejmują zawartość, która jest trudna lub niemożliwa do zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

 • Ostrzeżenia. Ostrzeżenia w wielu przypadkach oznaczają, że zrozumienie danej zawartości może stanowić wyzwanie dla osób niepełnosprawnych.

 • Porady. Porady informują o tym, że nawet jeśli dana zawartość może zostać zrozumiana przez osoby niepełnosprawne, można ją lepiej zorganizować lub zaprezentować, aby była dla nich bardziej dostępna.

Dowiedz się więcej

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×